رئیس جمهوری در پیامی جان باختن شهروندان غرب ایران در حادثه زمین لرزه را به رئیس ایران تسلیت گفت و با مردم ایران ابراز همدردی کرد.