رئیس جمهور اعلام کرد که ضربه زدن به اتحاد ملی ، یعنی هدف قرار دادن خط اول جبهه مقابله با هرگونه تهاجم فرهنگی و فکری که می‏‎خواهد را تنها به ابزاری بی‎اراده تبدیل کند.