نخست ترکیه با انتقاد شدید از توافق ائتلاف یی با برای وج تروریست ها از رقه، گفت: چطور اجازه دادید آنها فرار کنند.