معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: در برآورد اولیه، ز له خسارت یک هزار و 800 میلیارد تومانی به استان کرمانشاه وارد کرده است.