و نیروهای مقاومت موفق شدند شهرک های «الربیعة و الجمیلة» و ارتفاعات «المحصر و البنات» را از تروریست های جبهه النصره پس بگیرند.