نخست ‏ عراق اعلام کرد که نیروهای عراقی برای آزادسازی مناطقی که ت از سال ۲۰۰۳ به آن ورود پیدا نکرده است، آماده می شوند.