مردم شهر قم پیکر پنج شهید م ع حرم را از مسجد حسن عسکری (ع) به سمت حرم حضرت معصومه (س) تشییع د.