زن ۳۰ ساله یی به نام «روسیلین کاریگان» می گوید که در سن ۱۶ سالگی، توسط «جورج اچ دبلیو بوش» رئیس جمهور اسبق این کشور مورد آزار قرار گرفت.