دفتر نخست مستعفی لبنان با صدور بیانیه ای به اظهارات اخیر «علی اکبر ولایتی» واکنش نشان داد.