احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: سازمان سینمایی از خلأ اختیارات گسترده پیش بینی شده استفاده می کند. من معتقدم در برخی مسئولیت ها سازمان سینمایی تخلف داشته است.