بدهی بانک های خصوصی در شهریور ماه بدون تغییر قابل توجه نسبت به مرداد ماه همچنان 50 هزار و 670 میلیارد تومان است و معلوم نیست برخی بانک های خصوصی تا چه زمانی به روند بی انضباطی مالی خود ادامه می دهند.