جدیدترین گزارش اوپک نشان داد نفت ایران در ماه اکتبر بشکه ای 54.29 دلار فروخته شده است و در 10ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11.96 دلار افزایش یافته است.