یک کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به مصاحبه اخیر نخست مستعفی لبنان و نحوه پاسخگویی وی، گفت: این مصاحبه یک سناریوی تبیین شده از سوی رژیم آل سعود بود و نحوه پاسخگویی الحریری نشان دهنده تحمیل پاسخ ها به وی بود.