تصاویر اختصاصی دوربین خبرگزاری فارس از مناطق ز له زده و جزئیات حادثه ز له در دومین روز آن؛ از جمله پربیننده ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.