به سرم زده زنگ بزنم روابط عمومی ایرانسل و بگم خواهشا اون تبلیغ ستاره نمی دونم چی چی مربع رو پخش نکنید
دارم فک می کنم روی چه حس تیتراژ ابت لالالند رو تقلید کرده اونم توی کشوری که حرامه! یه مشت مرد رو ریخته تو خیابون گفته سرتون رو مثل برنامه عمو گ ت بدید به جای یدن!! طرفم انگار داره پرچم رو تو 22 بهمن ت میده سر و هیکلش رو غِل میده کف خیابون
واقعا چقد خنگ و داغونن اینا