وم ترک زمین

پروفسور استیون هاوکینگ (stephen hawking) در جریان ویدیو کنفرانس اخیر خود، نسبت به وم ترک زمین در کمتر از 600 سال آینده هشدار داد! به گفته استیون هاوکینگ ، فرصت باقی مانده برای انسان رو به پایان است و اگر بشریت در این رابطه را اری را در پیش نگیرد، در کمتر از 5 قرن آینده ...

نوشته وم ترک زمین در کمتر از 600 سال آینده؛ استیون هاوکینگ هشدار می دهد! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.