وبلاگ 24


رویا های تنهائی

ز خا ترم شرر خیزد

پست ' ز خا ترم شرر خیزد ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ز خا ترم شرر خیزد ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ز خا ترم شرر خیزد

http://picomic.ir/wp-content/uploads/2013/08/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d9%85%da%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b4-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-6.jpg

چه حاصــــــــلی که کنم داد یا کنم فـریاد

از آن اب ترم ، که بخواهی مراشوم آباد

دگــــــــر نمانده صــبوری ،ز دست رفته قرار

هــــــــزار بار ش ــــــــتم درین اب آباد

اسیر دســــــت قضا و قـــــــدر شــدم هیهات

نـدیده ام که رســــــد بر فــــغـــان مــن امداد

زیاده خواه نبـــــــــــودم ، فتـــــــاده ام در دام

کنـــــــون ز حــال دلــم نیست با خبر صـــــیاد

ندیده ام به همــــــه عـــــــمر لذتـــــی یک دَم

به بند را نکـــــند آب و دانه هـــــــرگز شــــاد

من آتشـــم که ز خاکــــــسترم شـــــــرر خیزد

فــــــــلک بیا و کــــــــــــمک کن ، ابم از بنیاد

نگه بکـــن چو"رســـــا" خسته ام ز بودن خویش

نکنــــــــده کوه شدم ، کوهــــــــکن تر از فـــرهاد

#گیتی_رسائیبرچسب ها : ز خا ترم شرر خیزد
ز خا ترم شرر خیزد
ای کاش به دیدنم بیائی

پست ' ای کاش به دیدنم بیائی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ای کاش به دیدنم بیائی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ای کاش به دیدنم بیائی

ای کاش به دیدنم بیائی

با یک گل سرخ

با یک سبد از یاس سفید

ای کاش به دیدنم بیائی

با یک غزل ناب

پراز عشق

پراز مهر

ای کاش به دیدنم بیائی

با یک دل سرشار

به آوای قشنگ

من خسته شدم

بسکه سرودم از درد

ای کاش به دیدنم بیائی

دیر است

دیر است دگر نیست امیدی


نی هست هوس در دل تنگم

نه نویدی

چون شاخه ی بیدی

بی رنگ و بر و بار شدم

با پشت خمیده

بی پر و بال شدم

ای کاش به دیدنم بیائی؟؟؟؟؟

#گیتی_رسائیبرچسب ها : ای کاش به دیدنم بیائی - دیدنم ,بیائی ,دیدنم بیائی
ای کاش به دیدنم بیائی
قیمت تو

پست ' قیمت تو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست قیمت تو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

قیمت تو

http://nmedia.ncdn.ir/v1/image/ksgyn1rhukvfjalhzpxqs6rohhi6wx7edf-dpjcstmr6gcosp_cmka/s/w620

گلبـــــــرگ تمام یاســـــــمنها

سبـــــــزی تمامی چمنـــــــها

عــطر گل یاس و و بید

انــــــوار قــــشنگ تـور خورشید

**********

زیــــــــــبائی روی نیـــــکرویـان

گـــــــفتار تمام ذکــــــــر گـــویان

گلبـــــــانگ صدای راه جـــــــــویان

وان خویـــــــش گســـست راه پویان

**********

صــــــــــحرا و تــــــمام ذره هایش

هامـــــــــــون و تـــــمام دره هایش

مـــــــــوسی و تمام بـــــــره هایش

دریا و تـــــــمام قــــــــــطره هایش

**********

پرنوری راز کـــــــــــــرم شــــب تاب

فریاد و خــــــــروش و نعــمه ی آب

اســـــــــرار بزرگ عــالم خــــــــواب

زیبـــــــــــائی و حسن مــــاه و مهتاب

**********

هرچیز که اندرین جهـــــــــــان است

ســــــــرلوحه ی عشق عاشقانست

امیـــــــــد دل و پنـــــــاه جــــــانست

بــــــــر دیده ی ماســــــت یا نهانست

**********

بر خویش نـــــگر که بهره ی توست

هر دانه که از زمیــــــــن بیـــارُست

گفتی تو"رســــا" که حیرت توست؟

چــــــون پول سیاه قیـــــمت توست

**********

#گیتی_ رسائیبرچسب ها : قیمت تو - ********** ,هایش ,تمام
قیمت تو
درگیر هستم با خودم

پست ' درگیر هستم با خودم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست درگیر هستم با خودم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

درگیر هستم با خودم

fada sonhos e amor - rosas e flores diversas - community - google+

آتش زده دل ، دامنم

می گوید این آتش منم

می سوزم و لب دوختم

از پا به سر می سوختم

دردا نمی داند ی

خوردم غم دوران بسی

در خویشتن گم می شوم

ساغر که نه خُم می شوم

هرچند می سوزم نهان

جَستم ز دامت الامان

آتش زده بر جسم و جان

نعره زنم بر آسمان

درگیر هستم با خودم

نی یک زمانی .دمبدم

بازآ ببین حال دلم

اینست ،اینست حاصلم

گوید"رسا" دستم بگیر

گشتم ز غم زارو اسیر

جای نفس آید نقیر

هستم زبودن سیرِ سیر

#گیتی_رسائیبرچسب ها : درگیر هستم با خودم - درگیر هستم
درگیر هستم با خودم
در خاطر من بجز تو تصویر نبود

پست ' در خاطر من بجز تو تصویر نبود ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست در خاطر من بجز تو تصویر نبود ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

در خاطر من بجز تو تصویر نبود

http:// en.ir/wp-content/uploads/2016/05/1041919_492.jpg

با یاد تو دردهای من تازه شود

یک ذره ی آن به کوه اندازه شود

میسوزم و دردها نهان میسازم

در بازی عشق و عاشقی دلبازم

آتشکده ام اسیر خا تر درد

میسوزم ازین عشق نمی گردم سرد

بی خویشم و میگریزم از خویشتنم

غربت زده ی جدا شده از وطنم

ما را تو نگه مکن دگر جائی نیست

همچون من بینوا که همتائی نیست

بیهوده چنان سوخته ام در غم خویش

دیگر نبود حسرت بیش و کم خویش

در خاطر من بجز تو تصویر نبود

جک گشته ،چنان که جای تدبیر نبود

اکنون جو"رسا" درون جان، جان شده ای

در مسلخ عشق عید قربان شده ای

#گیتی_رسائیبرچسب ها : در خاطر من بجز تو تصویر نبود - نبود ,تصویر نبود
در خاطر من بجز تو تصویر نبود
فریاد بش ته در گلو

پست ' فریاد بش ته در گلو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست فریاد بش ته در گلو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

فریاد بش ته در گلو

image result for ‫تصاویر سبوی ش ته‬‎

آنچنان دردیست در جانم نهان

پودر گردانیده مغز استخوان

پشتم از غم زیر بارش ناتوان

گرچه می سوزم نیارم بر زبان

گر بگویم تیره گردد آسمان

گر نگویم می گدازد جسم و جان

همچو کشتی بی دکل بی بادبان

در میان موجهای بس گران

در گلو بش ته فریاد و فغان

من زهم ب سته، غمها جاودان

گشته ام بازیچه ی بازیگران

تیره باشد در نگاهم این جهان

خسته ام ولله ز روح و ز روان

کو "رسا" سودت فقط کردی زیان

#گیتی_رسائیبرچسب ها : فریاد بش ته در گلو
فریاد بش ته در گلو
این است زندگی

پست ' این است زندگی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست این است زندگی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

این است زندگی

یک استگان چای، یک لحظه دلخوشی

یک عمر جاده ها، پایان ِ ناخوشی

یک قطره اشک گرم، یک کوه انتظار

یک قلبِ پر تپش، در عشق ماندگار

اینست زندگی

دیگر نباش، در بند چیدن ِ

یک دانه سیب سرخ

اینجا درختها ، بی ریشه مانده اند

بر کاغذی

طوفانکی لطیف

پایان زندگی

افتادن به خاک

این است زندگی

گیتی رسائیبرچسب ها : این است زندگی - زندگی
این است زندگی
سوت آ

پست ' سوت آ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سوت آ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سوت آ

زآنهـــــمه آتش نمانده غیر دود

بس ضرر نبردم هیچ سود

چون جوانی رفت و پیری شد پدید

خوش فــــــــرازی بود اما بد فـــرود

حالیا هـــــــستم چو طوفانی ز درد

زانکه عــــــشق و عاشقی کارم نبود

دیده بارانـــــــی و، سینــــه پر زدرد

آســــــــمان گردید و رنگش شد کبود

نیســــــت جز حسرت مرا همراه و یار

سوخــــــتم در آتــش حرمان چو عود

بـــــوده ام ساقی کنون گشتم اب

گوشــــــه ای افتاده ام مست و خمود

قطـــــره قطــــــــره زندگی را باختـــم

ســــــوختم دیگر نمــــــــانده تار و پود

ســـــوت آ را "رســـــــا" باید شنید

بی صـــــــدا آید اجـــــل خواند سرود

گیتی رسائیبرچسب ها : سوت آ
سوت آ
من جان به رهت داده ام

پست ' من جان به رهت داده ام ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست من جان به رهت داده ام ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

من جان به رهت داده ام

decent image s s: love animation

گفتــــــم که به راهـــــت سـر و جان مــــی نهم آسان

هــــــــرداغ تـــــو خواهی بـــه تنــــم می زنم آسان

گفتی که سزاوار بهــــین تر ز مــــن هــــستی

من جان به رهت داده ام و می دهم آسان

گـــــــــیـــــــــتـــــــی رســــــائــــیبرچسب ها : من جان به رهت داده ام - آسان
من جان به رهت داده ام
کار خدا

پست ' کار خدا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست کار خدا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

کار خدا

'angel trumpet' – jessica jenny:

خداوند صد جور دل آفرید

یکی را سیاه و یکی را سفید

یکی را ز اَبرو یکی را زسنگ

یکی را چو آهو یکی را پلنگ

یکی را زآتش یکی را زتاک

یکی را زباد و یکی را زخاک

خلاصه هزاران دل رنگ رنگ

یکی زشت و آن دیگری را قشنگ

بیا حال بنگر دل زار ما

که خیلی بداست حال بیمار ما

زروز ازل داشت افسردگی

زخود بود بیزار و از زندگی

مراهم به دنبال خود می کشید

زهر شاخه بر شاخه ای می پرید

خلاصه غلامش شدیم و کنیز

به گردن نهادست شمشیر تیز

خدایا چه بود اینکه دادی به ما؟

مرا چون "رسا" کرده ای مبتلا

بگیرو بجایش بده زندگی

چرا هست کار تو یکدندگی

گیتی رسائیبرچسب ها : کار خدا
کار خدا
خواب

پست ' خواب ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خواب ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خواب
ترا در خواب دیدم زار و غمناک

زحسرت بود چشمان تو نمناک

نشستم در کنارت عاشقانه

که بودم فارغ از جور زمانه

نهادم سربه دوشت بادلی تنگ

ن ناله از بیرنگی و رنگ

زگرمای حضورت مست بودم

به موهای سیاهت دست سودم

چو دریا بودم از عشق تو لبریز

سر بود این عشق غم انگیز

به خوابم آمد آنچه حسرتم بود

نشانش بعد از آن چشم تَرم بود

"رسا" جز خواب کی بردی تو سودی؟

کز آن آتش نمانده غیر دودی

گیتی رسائیبرچسب ها : خواب - خواب
خواب
مرهم من

پست ' مرهم من ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست مرهم من ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

مرهم من

lotus:

دل دیـــــــــــوانه شــــــــــــــده همـــــدم مـــــن

ســـــــــــــــر به ســــــــر ناله شده محرم من

نیســــــــــت یاری که شود همـــره من

آتش و درد شـــــــــــــده مرهم من

گیــــــتی رســــــــــــــائیبرچسب ها : مرهم من
مرهم من
عطر تن تو

پست ' عطر تن تو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست عطر تن تو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

عطر تن تو

boho - ☮k☮:

شده ام در تو چــــــنان گم که خبر نیـــــــست مرا

جـــــــز تو و یاد تو از خویـــــــــــش اثر نیست مرا

هرچه اینجاست منی نیست .فقــــــط سایه توست

گرهوا هــــست ز عطریـــست که همـسایه توست

گرچه بودم .شـــــــده ام نیست .شــــدم باد هوا

دگرم نیســـــــــــــت ز نابـــودی و بــــــودن پروا

چون شــــــــــدم دود رسیدم به سرا ی تو

هنر اینست که اکنون شـــــــده ام بــرده ی تو

مســـت عشقم هوسی نیست درین سوداها

رفتـــــــــــم آنجا که گذر نیســت بجز رسواها

هر ــــــی اَنگ هوس بر دل مجـــــنون بزند

باید آتش ببـــــــــرد بر دل هامـــــــــــــون بزند

حال رســـوا ز ی پرس که رسوا شده است

سیــــــــم آ زده و بی و تنها شده است

هیچ عاقل هــــــــــوس دشت و بیـــــــابان نکند

حـــــــرمت خویش فـــــــــــدای ســر جانان نکند

عـــــــقل را راه بـــه سر منزل رســـــوایان نیست

بیدلی درد"رســــــا" هست پی درمان نیــــتست

گــــــــیتی رســـــــائیبرچسب ها : عطر تن تو
عطر تن تو
حال ابست اینجا

پست ' حال ابست اینجا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حال ابست اینجا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حال ابست اینجا

dappled light:

من زفریاد دگر خسته شدم

بی خبر بودم و دلبسته شدم

به زمانی زخود آمد خبرم

که دگر هیچ نماند از جگرم

نه ی که از آن مست شوم

نه تراب که در آن هست شوم

ناتوان بودم و بازیچه صیاد شدم

مرغ آزاد بُدَم ط ی صیاد شدم

نیست یاری که کنارم باشد

نورکی بر شب تارم باشد

ناامیدم دگر از

نیست اینجاخبر از آبادی

پس چرا بیهده فریاد کنم ؟

آبرو را به کف باد کنم ؟

حفقان چاره کار است اینجا

چون "رسا" حال ابست اینجا

گیتی رسائیبرچسب ها : حال ابست اینجا - ابست اینجا
حال ابست اینجا
به غزلها گفتم

پست ' به غزلها گفتم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست به غزلها گفتم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

به غزلها گفتم

داســـــــتان غم دلـــدادگیم را به غـــــزلها گفتم

تو نبودی که ببینــــــــی ، که به شبــــــــها گفتم

گاه باخنــــــــــــده و گــه گریه و گاهـــی با بغض

گاه در جــــــــمع و گهی با دل تـنــــــــها گفــتم

می شـــــــــــنیدم که به جام دگران مــی ریزی

با دل ســـــــــــــــوخته این درد به لبـــــها گفتم

دوری از مــــــــــــــن ولی افسوس .توجانم هستی

بیهــــــــــــــــده ناله ازین بیــــــــــش زکمها گفتم

من اسیـــــــــــــــــــــرم نه بدست دل توبردل خویش

آن درخـــــــــــــــــتم که غمم را به تـــــــــبرها گفتم

داستــــــــــــــــان غمم این بود هـــــــــــــمین بو ی

نیـــــــــــست گوش شنوا،ناله به کـــــــــــــرها گفتم

لب زلب بازکـــــــــــــــــــــــــنم دم زدنم فریاداســــت

جای دیوار" رســــــــــــــــــا" درد به به درها گفــــتمبرچسب ها : به غزلها گفتم - گفتم
به غزلها گفتم
آن روز بهاری

پست ' آن روز بهاری ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست آن روز بهاری ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

آن روز بهاری

وای از آن روز زیبای بهار

باز بود آن پنجره خورشید وار

وای بر چشمت نگاهم اوفتاد

چون شراری داغ برجانم نهاد

گرم شد گویا تمام جان من

رفت از دستم دگر فرمان من

مست گشتم مست آن برق نگاه

در شب تاریک دل، ت د ماه

برلبت آمد شنیدم نام من

بود آن لحظه جهان برکام من

گرچه بگذشتست زآن دم سالها

من شنیدم نام خود را بارها

دلخوشم من با خیال آن زمان

کی توانم کرد حالم را بیان؟

نیمه شبها با صدایت زنده ام

تو خدائی می کنی ، من بنده ام

وای بر ح "رسا" دیوانه ای؟

نیست دیگر خانه و ،کاشانه ای

گیتی رسائیبرچسب ها : آن روز بهاری
آن روز بهاری
اسرار گردون

پست ' اسرار گردون ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست اسرار گردون ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

اسرار گردون

 :

از این دردی که دارم لولِ لولم

ولی از بخت خو ده ملولم

چه بخت است اینکه بیداری ندارد؟

کهنه هوشیاری ندارد

من آن مستم که از مستی سیاهم

زهستی مانده نوری در نگاهم

ابم بی گناهم چون حب

بجای شهد خوردم تلخ آبی

خورانیدند برمن . نی سرخویش

چه گویم؟ هر ی داند کم و بیش

چو یکدم زندگانی میرود پیش

غمی ناخوانده برجانم زند نیش

ولی باآنکه از غم مستِ مستم

تو گوئی خوشدلم از اینکه هستم

نمیدانی"رسا" اسرار گردون

زفهم توست این اسرار بیرونبرچسب ها : اسرار گردون - اسرار ,اسرار گردون
اسرار گردون
نمی دانم چرا

پست ' نمی دانم چرا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست نمی دانم چرا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

نمی دانم چرا

garden chair:

چـــــرا راز مــــــرا نشـــــــــــــــنیـــده داری؟

به بـــــــــــــــارم باز ســــــــــــرباری گذاری؟

نمی دانم چــــــــــــــــرا باور نـــــــــــداری؟

گســـــــــستن بهتر از ایــــن پـایــــــــداری

نمی دانم چـــــــــــرا با مـــــــن به جنگی؟

من از مومـــــــــم ،ولی تـــــــو تکه سنگی

نمــــــــــی دانم کی این بازی تمام است؟

که ایــــــــن بازی به بدنامـــی بنام اســـت

نمـــــــی دانم چـــــــــــــرا گم کرده راهی؟

ازآن ترســـــــــــــم که اُفتی در تـــــباهی

مـــن آگاهـــــــم به دردم چـــــــــاره دارم

کــــــــــــه می دانم کــــجا ره می سپارم

ولـــــــــــی تو ره بــه کــــــــــوره راه داری

نمی دانم کــــــــــــــجا ره مـــی سپاری؟

چه حاصل بـــــــــــرده ای زین کجرویها؟

"رســــــــــــا" بسیار دیـــده زین کژیهابرچسب ها : نمی دانم چرا - دانم
نمی دانم چرا
تالاب اشک

پست ' تالاب اشک ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست تالاب اشک ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

تالاب اشک

♥♥♥:

شــــــب ز هجرت به فلک ناله و فریاد رســــــد

دردآید به سراغم، شـــــــب بـــــــی خواب رسد

نیســـــــت دیگر هــــوسی تا بدهم بردل خویش

نـــــــور اگر هست مــــــرا ،کام به مهتاب رسد

زنـــــــده ام در هوس دیدن یک لــــــحظه رُخَت

شـــــــاید از کوه خبر ،از دل بــــــی تاب رسد

هــــــرچه فریاد بود از غـــــــــم تو در دل من

همــــچو اشکی شود آن قطره ،به تالاب رسد

عاقبـــــــت میرسد آن روز که گیرم ره خـویش

هرخطر هســـــت ازین دیده ی ناباب رســـد

من گذشتم زجهانی چه کنم چاره کجاســـت؟

آنچه درد اســـــت به دلسوخته ی ناب رسد

آتش افروخت همه سوز خود از سوز"رســـا"

اینهــــــمه نور ازین گوهــــــر شب تاب رسدبرچسب ها : تالاب اشک
تالاب اشک
دیدار دوباره

پست ' دیدار دوباره ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دیدار دوباره ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دیدار دوباره

gif animations

پـــــس از عمری ،هــــوس دارم هنوزم

که درچــــــشمت،دوچــشم خود بدوزم

ولـــــــی افســــــــوس درمانم گذشته

گنـــــــاهم نیست،کارســـرنوشـــــته

شنیــــــدم رشتـــــــــه هارا کردی

مـــــن درمــــــــانده را آواره کــــــردی

ببین من زآتــــــــش بگذشتــــه داغم

بجز غم کی ـــــــــی گیــردسراغم؟

ندارد حـــــــــاصلی ایــــــــن ناله هایم

به رنگ خون شـــــــود گر اشــــــکهایم

گذشتـــــــه همــچو بادی بود و بگذشت

غبارش بر رخـــــم بد جور بنـــــشست

نـــــه امیـــــــدی به دیـــــــــدار دو باره

"رســـــــا" را نیــــــست دیگر راه چارهبرچسب ها : دیدار دوباره
دیدار دوباره
شاعران

پست ' شاعران ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست شاعران ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

شاعران

fond d'écran animé, screensaver 240x320 pour téléphone portable

شــــــــــاعران ،شــــعر ز اقــــــمار دلست

سبد میوه زباغیـــــــست که آن باردلســـت

شـــــــاعران شکوه ندازند ز خونــــین جگری

زانکه ســرلوحه ی هــــردرد ز آزار دلـــــست

شــــــــاعران عاشق شعرند و غم و درد فراق


هـــــــرچه دارند ز زیبــائی گلــــــزار دلســــت

شــــــــاعران شــــــعر بگـویند چو لب باز کنند

این نوا نیست زلب ی ـــــــره گفتــار دلست

شــــاعران دیده ندارند به مال و زر و ســــــیم

بی نیاز است هر آنکــــس که گرفـــــتار دلست

شاعـــــران عاشق رنگندو جــــهان رنگــین است

وه چه رنگیـــست چه زیباســـت همه کار دلست

شـــــــاعران ســـــــینه گدازند نه سیمینه پرست

به خدا میرسد آن کـــــــس که خـــــریدار دلسـت

شـــاعران همچو "رســـــــا" شـعله ی بی پایانند

آتــــــش هر دو جهــان شعـــله ی چون ناردلستبرچسب ها : شاعران - دلست
شاعران
درد هجران

پست ' درد هجران ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست درد هجران ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

درد هجران

decent image s s: animated roses 5

درهــــوای دیدن روی تو از جـــان بـــــگذرم

پا مـکش از من ،درین ســودا زایمــان بگــذرم

گــر اشد پای تو مــــرهم زخــــون دل کنم

گرتوخواهی جان مـن ازآن سهل وآسان بگذرم

درد اگـــــــر باشد ترا با بذل جان درمان کنم

بی تفکر هســتی ام را پای تو قربان کنم

تا نبینــــی باورت هــرگز نیاید گفته ام

من بفرمانم بگو تا هرچه خواهی آن کنم

تا نمــــــیرم گـــــــوئیا باور نمـــی آید ترا

مـــــــرده ام چون بهردردمـــن نمیباشد دوا

هرکه رویم دید اشک حــسرتی برمن فشاند

تا نبــــــــاشد چیزکـــی مردم نگویند چیزها

هـــــــرکه آزارد ـی دوزخ سزاوار وی است

هربهــــــاری را خزانی بیش و کم اندر پی است

خوش پـــــریدی هیچ پروایت زروزحــــشرنیست

نیســــت فروردین هماره .شــــام یلدا در دی است

گرچــه من در دوزخم هستی تواکنون دربـــهشت

جواگر کاری کجا گنــــــــدم درآرد ســـرزکشت؟

الـــــــغرض گر عدل باشد حــــــــاکم روزجـــزا

جای تو باشد جــــــهنم جای من باشــــــد بهشت

چون بهشـــــــت من توئی.بی توجــــــهان آتش سراست

بی تو رضوان پیـــــش چشــــــمم دوزخــــی بی انتهاست

عــــــــهد می ننوشـــــــــم خون دل شد حاصــــــــلم

کـــــــــی کنم از تو شــــــکایت؟ا ین همه کار خــــــــداست

من شــــــــــدم خا تر ازهجران زآتش باک نیـــست

بی توصـــــدگلشن به چشم من بـــــــجز خـــاشاک نیست

راضــــــیم باشم جـــــــهنم لیــــــک باشـــــــــم در بَرَت

آتـــــــــشی همــــــچون جــــــدائی در همه افلاک نیست

من چنین دوزخ که نامـــش زندگانی کرده اند

می سپـــــارم دست آنانکه جــــوانی کرده اند

چون"رســا" میسوزم اندر خویشتن باشددریغ

می گریزم همچو تیری کز کمانی کردهبرچسب ها : درد هجران - کرده
درد هجران
همه هستی من

پست ' همه هستی من ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست همه هستی من ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

همه هستی من

wow!... beautiful

تو ز آئینه نخواه که ترا بنماید

دل مارا بنگر که تمامی رُخت چون خورشید

خبر آرد از نور ، همچو مهتاب که شب

اَندرو رنگ همی می بازد

چون نگاهی که همه سرّ نهان فاش کند

یا چواشکی که ترا باخبر از راز کند

یاچو فریاد که اوجش به خداوند رسد

یاچو پائی که عیان لرزه براندام زند

یاچو دردی که عیان پیش خود و بیگانه

دل ما را بنگر ، که رُخت را بینی

دل مارا بنگر تاکه خبر دارشوی

سایه توست ،

همه هستی من

گیتی رسائیبرچسب ها : همه هستی من - یاچو ,بنگر ,مارا بنگر
همه هستی من
مرثیه خوان

پست ' مرثیه خوان ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست مرثیه خوان ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

مرثیه خوان

все привыкли к красному , а тут на-те ......

تا ابد هـــــم نَفست مـــــــی مانم

من هــــــمان بنده ی در فـــــرمانم

ســــــرخوشم زین همه بی سامانی

وه که ایـــــن عشــــــق بشد درمانم

نکـــنـــم قصـــــــد رهائی زیـــن بند

که نه مســـــــتم . که ز بد مـــستانم

نیـــــــستم د ـــــــی رســـوائی تو

مـــــی گـــــــدازم بــه ابد خنـــــــدانم

عشـــــــق اینســـت که سوزد زدرون

من بــــــراین درد بود ایمـــــــانــــــم

آتـــــــشم راه به جــــــــائی نبـــــرد

این چنـــبن است که ســــــوزد جانم

تا نفــــــس در دل مـــــــن مــوج زند

چون "رســــــا" مرثیه بــر خودخوانمبرچسب ها : مرثیه خوان
مرثیه خوان
میبرد عشق مرا

پست ' میبرد عشق مرا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست میبرد عشق مرا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

میبرد عشق مرا

decent image s s: animated s 1

دانــــــم که زدست می برد عشق مرا

تا مرز الســـــــت مــی برد عشق مرا

آوه که گریز نیست زین هندوی مست

این گونه ز هست می برد عشق مرا

ویرانه کند شــــــــراب هوشــیاران را

تا غایت پســـــــت می برد عــشق مرا

هــــــــرگونه هــوس بود به دیباچه ی دل

با تــــــوسن مــــتست می برد عشق مرا

ســـــــرمستی من نباشـــــدازمستی می

آنجا که خوشـــــست می برد عـــشق مرا

دل داده ام و ، نــــــــباشدم راه گــــــــــریز

با بیـــــم و شکـــــست می برد عشق مرا

مــــــــن عاشق بی نصیــبم این است عجب

بازم ســـــردست می برد عـــــــشق مــــــرا

گـــــویند که خویش را مــکن بــــــرده ی عشق

چــــون هـــــــور پرست می برد عـــشق مرا

هــــــرگز نکند ملامتـــــــــم پــــــــیر مغــان

چـــــــون جام بدست می برد عــــــشق مــرا

تا همــچو "رســــــــا" شـــــــوم درین راه فدا

آنجا که گســــــــست می برد عشـــــق مرابرچسب ها : میبرد عشق مرا
میبرد عشق مرا
امید نیست مرا

پست ' امید نیست مرا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست امید نیست مرا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

امید نیست مرا

green

چــــــه قصه ها که ز خلوت سرای من جوشید

هـــــزار ناله اگـــــــر بود ، خـــــنده ام پوشـــید

بـــه گاه گاهِ نــــــگاهت دلم کــــمی خوش بود

چــــــنان که تشنه لبــــــی آب کوثری نــوشید

مـــــــلامتم نکـــنید ای نرفتـــــگان خـــــــــطا

که عشـــــق برد مــرا تا به چشمه ی خورشید

کنون ز عشق تو دل بســـته ام به خواب و خیال

ولی چه ســــــود ؟حــــــقیقت مرا زهم پاشید

تـــــــو گفـــــته ای به خــطا داده ام دل خودرا

هزار بار دلــــــم بـــــــهر این خـــــــطا کــوشید

شـــــــدم به مثل"رسا" بی نصیب در همه عمر

امـــــــید نیست مرا.زانکه ریشــــــه ام خـــشکیدبرچسب ها : امید نیست مرا
امید نیست مرا
میدان عشق

پست ' میدان عشق ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست میدان عشق ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

میدان عشق

pj

نشــــــستن پای تو ، تاوان عشق است

اگر دردیست ، خود درمان عـــشق است

بــــــــه اوجـــــــــــم بــرده ای ، اما دریغا

ســــــر و جانم هــــمه قربان عشق است

نشــــــان عــــــــشق جز درد و بلا نیست

بلاو درد در پایان عـــــــشق اســــــــــــت

هــــــــزاران رشـــــــــته دارد ماتم عشق

همـــــــه جانم فـــــدای جان عشق است

نمــــــی آید به لــــب جز نام معشـــــوق

همــــــــه اینها همه جبـــران عشق است

رســـــــــــــــا دارد جـــــهـانی از رخ یــار

نمیـــــــــــدانی که این میدان عـشق استبرچسب ها : میدان عشق
میدان عشق
می شناسم گوئیا

پست ' می شناسم گوئیا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست می شناسم گوئیا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

می شناسم گوئیا

❥ portals

رنــــــگها را می شـــــــــناسم گــــــــــوئــــــــیا

سرخی رنگم زشـــرم دیدنست

زردی رنگم زهجران و غم است

دردهــــــــا را می شــــــــــــــناسم گــــــــوئیا

دردِسر از اشک دریا گونه است

درددل ای وای صدها گونه است

زهــــــــرها را می شنـــــــــاسم گـــــــــوئـیا

زهر عقرب تیر مژگان تو بود

زهر ماران پیچ زلفان تو بود

عـــــاشـــــــــقان را می شـــــناسم گـــوئــیا

درد لیلی درد مجنون درد یار

غصه ها و دردهاشان بی شمار

مــن "رســــــــا " را می شــــنـاسم گـــــــــوئــیا

خویشتن گم کرده اندر سایه ها

کی شود از غصه و از غم رها؟برچسب ها : می شناسم گوئیا
می شناسم گوئیا
شده

پست ' شده ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست شده ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

شده

ovando centerpiece fushia & black, gorgeous design for el and resort decor

شـــــــــرح دلدادگیم شده

اینهمـــــــه والگیم شــده

نیست جز شدن حاصل من

وصف دیــــــوانگیم شده

رفت از خــــــاطر من رنگ هوس

شـــــــرم و م شهــره شده

آســــــمانم هـــمه تاریک و سیاه

بودن و زندگــــــیم شهــــره شده

زار و گــــــریان اگرم مــــــی بینی

راز پروانگــــــیم شــــــهره شــده

درد را باکه تـــوان گفت و نسوخت؟

نقــــش فرزانـــــگیم شده

کاش می شد که فرامــــوش کنم

وه که درماندگــیـــــم شده

کوله باریست که بردوش "رسا"ست

داد آوارگیـــــــم شــــــهره شـــده

گیتی رسائیبرچسب ها : شده
شده
ناله ی نی

پست ' ناله ی نی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ناله ی نی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ناله ی نی

beautiful

ناله ی نی نالـــــــه ی امروز نیست

حســـــــرت ما حـسرت دیروز نیست

دردهــــــــای ما ز درد دل گذشـــــت

کوه غم شد پیـــــش روی ما نشست

نیـــــــست آرامش ز دنیا خــــسته ایم

چـــشم خود برلــطف یزدان بسته ایم

دســــــــت ما کـــــوتاه و ما بر فراز

درد مــــــی آید بـــــــــه روی درد باز

ازکــــــجا تـــــــا ناکجــــــا آواره ایـــم

دل کجا بینــــــی؟ که ســـنگ خاره ایم

بـــــــررخ خود می نـــــــشانیم رنگ را

رنگ نــــــــی .صد گـــــونه ی نیرنگ را

چون مـــــــسافر رهــــروی این خانه ایم

بعـــــــد چندی هــــــمچو یک افسانه ایم

گـــــــو به نی درد"رســــا" درد تو نیست

ناله ام هـــــــمرنگ و هم درد تو نیــستبرچسب ها : ناله ی نی - ناله
ناله ی نی
ندارم حسرتی

پست ' ندارم حسرتی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ندارم حسرتی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ندارم حسرتی

kay francis in mandalay (1934) dir. michael curtiz

گذشتم من ازین دنیا خدایا

حقیقت گمشده در خواب و رویا

مرا اینگونه سر درگم تو کردی

فرو افتاده پای خم تو کردی

مرا سوزد غم هر غصه داری

بدوشم میکشم از غصه باری

مرا دور فلک فرسوده کرده

اگر مرگم دهد آسوده کرده

رهایم کن زغمها سوختم من

شکری دگر لب دوختم من

ندارم حسرتی جز مردن خویش

چنان کردی که خود برخود زنم نیش

"رسا" یم راضیم برهرچه گوئی

مرا آن به که فرمانش تو گوئیبرچسب ها : ندارم حسرتی - کردی ,ندارم حسرتی
ندارم حسرتی
فریب دنیا

پست ' فریب دنیا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست فریب دنیا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

فریب دنیا

animation

با مـــــــن تو گوئی آســـــــمان ،گَه گهَ مـــــــدارا می کند

درمــــــــان درد کهــــــــنه ام .درجــــــام و میــــنا می کند

رِقـــــــت بــــــــســــــــــوزم آورد برحــــــال و روزم آورد

مــیــــــــــداند آتشدان شدم ،امـــــــروز و فردا می کند

تاکــــــــی ببایدسوختـــن ؟ لــــب ازگــلایه دوختـــــــن؟

ایـــــن داغ تا عـــــرش خدا، صدشــــــعله ب ا می کند

مـــــــن آگهم برخویشــــــتن،بایدکــــــه خونم ریختـن؟

دیگر چـــه سود از این و آن ،دانستـــه حاشا می کند

صــــــد گشته من تنم. غمـــــها نشسته برغـمم

در چشمم اما زندگـــــــی خــــــــود را فـــــریبا می کند

فــــــریاد می آیــــد زدل. پایــــم فـــــرو مانـــده به گِل

جـــــــانم زتـــرس نیـــــــستی بدجــــور پروا می کند

پـایـان کـــــجا دارد"رســــــا" این دردهـــــــای بی دوا

براین تن آتـــــش زده ، بد جور غـــــــــوغا می کندبرچسب ها : فریب دنیا
فریب دنیا
زندگی( کلاف پ یچ)

پست ' زندگی( کلاف پ یچ) ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست زندگی( کلاف پ یچ) ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

زندگی( کلاف پ یچ)

decent image s s: animation

آســــــمان پیــــــــش زندگی هیــــــچ است

زندگــــــی چـــــــون کلاف پر پیـــــــچ اســـــت

زنـــــــدگـــــــی نــــــام صـــــد هــــــــزاران درد

زنــــــدگـــــــی داغ گـــــــرم و آهـــــــی ســـرد

زندگـــــی نیـــــست جزســـــــراب و خـــــــــیال

هـــــــــــمچو مرغـــــــــــی اســــــــیر با صد بال

زنـــــدگی عشـــــق نیســــــــــــت اجبار اســت

دســــــــــــت و پا بســـــته .جان گرفـــــتار است

زنــــــــــــــــدگــی آتـــــــــــــش درون ســــوز است

چــــــــــــون هــــــــــــــلاهل چوشهد لب سوز است

زندگی را"رســــــــــــــــــــا" زغم آمـــــــــــــــــــــوخت

زین ســــــــــــــــــبب تاب به ناکجـــــــــــــاها ســـوختبرچسب ها : زندگی( کلاف پ یچ) - زندگی
زندگی( کلاف پ یچ)
مادرم رفت

پست ' مادرم رفت ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست مادرم رفت ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

مادرم رفت

google+

چنـــــد سالیســـت مادرم مرده

خون دل خــورده ، بار مـــــا برده

درد خـــود گفت .گوش مـا کر بود

همــــچو دروازه گـوش ما کـــر بود

دل جــــــوان بود و ما جـــوان بودیم

او چــــــو دریا عمــــــیق و ما رودیم

لحـــــــن بد،کارِبد، نــمــــــایش بـــد

سیـــــــنه اش بود پیـــش طوفان سد

لـــــب فرو بســته بود و خون می خورد

من نفــــــهمیدم او چــــه سان میمرد

ذره ذره چــــــو شمـــــــع مــی افروخت

خنـــده بر لب ولی دلش می ســـــوخت

تـــــــــا زمانــــی که بــــــود در بَرِ مـــــــا

دردهایـــــــش نهــــــــان و نـــــــــا پیــدا

رفــــــت چون باد و بــــــــا صبا پیــــوست

حال دانـــــــم که از غـــــــم مــــا رَست

حال دانم چـــــه ها به گوشــــــم گـفت

ازهـــــــزاران یکی به لــــــب ننهــــــفت

حال دانم چه ســـــان دلش می سوخت

سوز در دل نهــــــفت و لب می دوخت

حـــــــال دانم چگـــونه سر میکــــــــرد

باغم و درد شـــــــب ســـــحر می کرد

حال دانـــــم یکــــــی ز صـــــــدهایش

مــــــی زدم بوســـــــه کاش ب ــــایش

بـــــــــود نوری که زود پـــــــایان یـــــافت

از بَرِ مــــــــا به بیکـــــــــرانها تافــــــــت

ای دریـــــغا"رســــــــا" کنــــون دانــــــی

که پـــــــرید از قفــــــس بـــــه آســــــانی

لیـــــــک درمـــــانــــــــده ام ز کـــــــــردارم

مـــــــــــــــــادرم رفــــــــت و من گرفتـــارمبرچسب ها : مادرم رفت - دانم
مادرم رفت
گهی از روبرو گه پشت شیشه

پست ' گهی از روبرو گه پشت شیشه ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست گهی از روبرو گه پشت شیشه ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

گهی از روبرو گه پشت شیشه

mixed media

دلم خوش بود بر عشقی زمانی

نمیــــدانم تو دانــــــی یا ندانی

بیادت روزوشب بــــودم به رویا

زیـــــــــــزدان بود این رویا تـــمنا

بچــــشمم مینشاندم لحظه هارا

حضــــــــورت را نگاهـــت را صدارا

زبــــــودت مـست میشد روح وجانم

نبــــــود آنجــــــاکه توبــودی نشانم

دوچشــــــمم بود بر راهت همـیشه

گـــــهی در رو برو گه پشت شیشه

نبــــــودت اگــــــهی از حال و روزم

ندانـــــــستی چو آتش مــــیفروزم

به سینـــــه مینشاندم حـــسرتم را

به طــــوفان مــــی سپردم غیرتم را

چـــــه بیهوده نمــــــودم مــن تکاپو

فــــــــراری بودی از من همچـوآهو

چــــــه گویم یاوه پنـــداری سخن را

شـــــناسدعشــق تنها حال من را

"رســــا" گفتم ، تو میدانی چه گفتم

یکـــــــی از صــــــد هزاران را نگفـــتم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : گهی از روبرو گه پشت شیشه
گهی از روبرو گه پشت شیشه
باران

پست ' باران ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست باران ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

باران

مـــــن آن باران و بـــــــــرف داغدارم

بــــــه با ز ابر غــــــم دچــــــارم

زمانـــــی ابر بـــــــودم جــــــای باران

کــــــنون بارم تـــــو گوئــــی وامدارم

چه خوش باشد که گردم ن موج

که مــــــن جانی زجنــــــس آب دارم

کـــــنم ســـیراب هر لب تشنه ای را

بـــــخود بالم که هــــــمرنگ بهــــارم

بِــــــشُو یم روی گل با بارش خویـــش

هــــــزاران نقـــــش بندم بـــــر نگارم

گــــــهی گــــــــردم نشان باد و بوران

ســـــــیاهی ارمـــــــغان آرد غـــــبارم

نمیـــــــخواهم که باشـــــم آن زمانها

چه ســـــازم نیـــــــست آرام و قرارم

مــــــنم آن قــــــــطره ی رخشان باران

گـــــــهی دریا گــــــهی در رهـــگذارم

از آن ترســــــم بیـــــفتم بر خس و خار

"رســـــــا" آنگه تو دانـــــی حـــال زارم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : باران - باران
باران
کجایند؟؟؟؟؟

پست ' کجایند؟؟؟؟؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست کجایند؟؟؟؟؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

کجایند؟؟؟؟؟

chalice

آنــــــانکه چــو ما خون جگرانند کجایند؟

آنانکه چومــــــــا دل نگــــرانند کجایند؟

آنانکه ستم دیده و بر هم زده اندچشم

آنانکــــــه ز رُخ حـــــال ندانـنــــد کجایند؟

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آنانــــــــکه رهایند زغـــــــوغای زمــــانه

آنانکــــــه ز فرهـــــــیختگاننـــــد کجایند؟

آنانــــــکه نگه کــــــــرده و دل را بربودند

انــــــانکه کنون بــــــــی خبرانند کجایند؟

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آنانکــــــــه زما شور جــــــوانی بستاندند

آنانــــــــکه چو خاران و خــــسانند کجایند؟

آنانــــــکه زحقد و حـــــــسد از دیده فتادند

آنانکــــــــه به لب حان برســــانند کجایند؟

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آنانکــــــــه به ما ســـوختن آموخته بودند

آنانـــــکه چو شیــــر و شکرانند کجـــایند؟

آنانکه شنیدند غم و ســــوز "رســــــا"را

آنانـــــــکه زما دل بـــــــب د کــــــجایند؟

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پستبرچسب ها : کجایند؟؟؟؟؟ - کجایند؟ ,آنانکــــــــه ,آنانکه ,کجایند؟ آنانکــــــــه ,کجایند؟ آنانــــــکه ,کجایند؟ آنانکه
کجایند؟؟؟؟؟
خداوندا ، خدایا

پست ' خداوندا ، خدایا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خداوندا ، خدایا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خداوندا ، خدایا

مرا با جبر در دنیا نش

به حکم خویشتن، دادی، سن

زمـــــــــــن اصلا نپرســـیدی چه خواهم

گـــــــنه ناکـــــــرده انـــــــدر قـــــعر چاهــم

اگر من با تو می چنین کار؟

ســـــرم میکـــوفتی اکنون به دیوار

ندانـــــم لیــــــک میدانــــــــم تــــو دانی

بهشـــــــت این جهـــــــان باشـــــــد جوانی

جهنم نقش پیری مینماید

دگــــر این چیست ؟ باید یا نباید

قــــــــضاوت کن.توانــــش را تو دادی

تـــــــو که سرمــــــنشاء و، دنـــــــیای دادی

به ما تو وعده ی آینده کردی

دلـــت خوش بود ، ما را بنده کردی

هــــــــزاران درد و رنـــــــج بی نهـــایت

نــــــباید کرد بـــــــاز از تـــــــو شــــــکایــــــت؟

اگر روزی نشینم در کنارت

برای تـــــو کنم زینــــــجا حکایت

نصیـــــب ما نـــــــشد جز رنج بســـیار

خـــــودت ایکاش بـــــــودی انـــــــدریــن کار

سرکار بدی ما را نهادی

هـــزاران وعده پشت وعده دادی

خـــــودت دانی که دنیایت عجیب است

رســــــــد جائی اجل باشــــد طــــبیــــــبت

بگو شاید که بیراهست راهم

بگــــــــو شــــــاید بدانم من گناهم

طــــــلب از ما گرفــــــتی جور وا جـــور

که ایـــــــن دیــــــــگر بــــــود نور اَلا نـــــــــور

"رســا" باید لبت را گاز گیری

زیادت رفـــــــته . تو بایـــــد بمیری؟

خدا می بخـــــــشد اما تو حــــــــیا کن

خـــــــدار ا بهـــــــر بخــــــشیدن صــــــدا کن

که ناشکری نمودی بس به غایت

نــــــــدیدی آنــــــهمه لطف و عنایت؟

"رســــــا" بیهــــــوده داری تو تــــمـــــنا

خدا جـــــایش خوشــــــست .البـــــته آنـــــجا

بیا یکدم تمنا از خدا کن

تو از صــــدق دلت اورا صدا کن

نخـــــــواهی دید بد . تازنده هــستی

بگـــــــوتنــــها توئی پاینده هــــســـــتی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : خداوندا ، خدایا - وعده ,دادی
خداوندا ، خدایا
ولی ، اما

پست ' ولی ، اما ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ولی ، اما ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ولی ، اما

enchanted

بیا ،نگر که زمانه ز عشـــــــق مُـــــردار اســـــت

سزای عاشـــــــق دیوانه چوبه ی دار اســــت

هــــــراس دارم ازیـــــــن روزگار ناهـــــمگون

که درد عشـــــق درین خانه مصلحت بار است

ندیــــــــــده ام به جــــــــهان رنگ مهر را هرگز

که رنــــــــگ مهر به رنگ جــــــــفا گرفتار است

زمن مـــــــــپرس زشــــــهر و دیار دلــــــپاکان

هرآنکه هســــــت دلش پاک نقش دیواراست

به زیر پای جـــــــفا پیـــــشه گان شــود پامال

چرا؟کـــــــه در دل عاشق وفا علــــــمدار است

چه پرســــــــی از منِ بیدل زحــــــال و احوالم ؟

بغـــــــیر بردن نامت مـــــــرا مگر کار اســــــت ؟

شنیــــــده ای که زمان حــــــل مشکل عشق است

مریــــــض عشق ندانـــــــی که خویش آزار است ؟

هــــــزار بار بشــــــد قصد من فــــــرامــــــــوشی

ولـــــــی چه سود که دنـــــــیا زمــــن طلبکار است

خوشـــــــم که دل به یکـــــــی داده ام ولی، اما

بیا ببــــــین که زعــــــصه همــیـــــشه بیمار است

"رســـــــــا" ندید وفا در جـــــــــهان و باخودگفت

به بوســـــــتان محــــــــبت نصیب من خار استبرچسب ها : ولی ، اما - است
ولی ، اما
نگاه کن ...

پست ' نگاه کن ... ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست نگاه کن ... ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

نگاه کن ...

نگاه کن که نگاهت چه بر سرم آورد

هـــــــــزار غم ،چــــونوزاد در دلم پَروَرد

گرفــــــت راحــــــت و آرام گـشته ام بی ناب

درآتــــشــی که بـــــه پا کــــــرد بیــــــقرارم کرد

نایت اسکین

هزاربار مرا بُرد تا به مرزِ جنون

بکــــرد رنگ دلم سرخ و ،رنگِ رویم زرد

دگر امــــــــید نماندســـــــت در دلم هیهات

چو مرغ عشـــــق بُدَم گشــــــته ام حکایت درد

نایت اسکین

چه حاصل است ؟ خی که قصه پردازم

توســــــرخ آهــــنی و من به مثل آهی سرد

بــــــه صـــــــد زبانِ نگاهـــــــم ترا قــسم دادم

چوکوه بودم و ،اکـــــنون به دامنــــت چـــــون گَرد

نایت اسکین

اَمانِ من تو برُیدی ولی نمیدانی

که دلش ته تراز من، دگر نی مَرد

زخویشـتن بگذشتم "رسا"ست شاهد من

نگاه کــــــــن که نگاهــــــت چه بر ســـرم آورد

نایت اسکینبرچسب ها : نگاه کن ...
نگاه کن ...
تا ابد او هست یارم

پست ' تا ابد او هست یارم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست تا ابد او هست یارم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

تا ابد او هست یارم

سوخــت سر تا پا وجودم ، آب بر تاب و تبم زد

لحظه های بی ی را ،رنگ برشام شبم زد

همچو باران بهــــــاری کو بشـــوید شوره زاری

زنده شــــــد روح و روانم، برتنـــــم گردید جـاری

گــــــشته اکنون جان جانان،بردلم خورشید تابان

می فشانم من به پایش،هم سرو هم پاو هم جان

دل به دستــــــش می سپــارم ،غیر اویاری ندارم

بین"رســــــا" احــوال و حالم ، تا ابد او هست یارم

ღع های متحرک عاشقانهღღع های متحرک عاشقانهღبرچسب ها : تا ابد او هست یارم
تا ابد او هست یارم
هوس دل

پست ' هوس دل ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست هوس دل ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

هوس دل

دل داشت هوس که جام گیرد از تو

ساقی بشــــــوی .وَ جام گیرد از تو

ساقی شــــــدی اما تو به بزم دگران

برحال دلم هــــــــست نگاهم نگران

دل سوخت و دود بر نگاهم بنشست

از عاشقی و عشق ز بنیاد گسست

همچون دلِ من زار کجا دید ی؟

او مُرد زداغ و دردِ و بی هم نفسی

امروز نشسته زار بر ماتم خویش

میسوزد و میگدازد اندر غم خویش

من همچو"رسا" همیشه مدیون دلم

اکنــــــون بـخــــدا اب و داغون دلمبرچسب ها : هوس دل
هوس دل
طعم قند

پست ' طعم قند ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست طعم قند ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

طعم قند


و یا ای کاش روزی من دلـــــــم را با دلـــــت

پیوند میدادم

به چـای تلـــــــخِ عشـــقم مــــزه ی یــــــک

قند میدادم

گـــــــهی گاهی به ایــــــــن دیــوانه دل هم

پند میدادم

بــه لــــــبهایم دَمی هـــــــم طـــــعــــــم یک

لبخند میدادم

خـــــــــدا را بهــــــــر دیــــــــــدار تـــــــــو من

سوگند میدادم

به یُــــــــــمنِ لطــــــــف او خــــود را نجـــــات

از بند میدادم

بجــــــــای شور و شـــــر ها خــــــــاطـــــــری

سند میدادم

"رســــــــا" را هـــم به رویـــــــــاها نویــــــــدی

چند میدادمبرچسب ها : طعم قند - میدادم
طعم قند
گرد بادم کاش چون باران ببارم

پست ' گرد بادم کاش چون باران ببارم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست گرد بادم کاش چون باران ببارم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

گرد بادم کاش چون باران ببارم

گـــــــرد بـــــادم ، نیــــــســــتم باران ببـــــــارم

کاش میشد ، همچو باران ، از دل و ازجان ببارم

آنچــــــنان پیچیده ام در خود، رهائــی کی توانم؟

حســــرتم باشد که چون باران شبــانگاهان ببارم

ســــــــوز دارد در درون خویــــــش دردی را نهفتن

اَبرباشــــــم ،چــــون شدم باران به کوهستان ببارم

کـــــــی رها از خویشتن گـــــــردم نــمیدانم ، ندانم

نرم و بــــــی رنگ و ریا مــــــن همچنان باران ببارم

دل غــــــمینم ، لــــیک در ظاهر عجولم ای دریغا

درمیــــــان خاک هســــتم ، آتشم ، سوزان ببارم

می گریزند از کـــــــنارم دوستـــــان و دشمنانم

کاش بودم همــــــچو باران برســـــــر یاران ببارم

اینـــــــهمه قدرت ندارد لذت یـــــــک مهــــــربانی

مـــــــهربان ایکاش بـــــــودم، با لبی خندان ببارم

حســـــرتش باشد"رســـا" در کوی رندان و رقیبان

باز گــــــــوید ، باز گوید، کاش چــــــون باران ببارمبرچسب ها : گرد بادم کاش چون باران ببارم - باران ,ببارم ,ببارم ,باران ببارم
گرد بادم کاش چون باران ببارم
و عشق.....

پست ' و عشق..... ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست و عشق..... ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

و عشق.....

لباسی هست نامش ، عشق باشد

که تارش عشق و ،پودش عشق باشد

بــــــهـــر قـــــــامـــــــت نمـــــــیدوزند آن را

کـــــــسی پوشد که ،جانــــــش عـــــــشق باشد

نمــــی ارزدپشیزی یک دل سنگ

دلــــــی ارزد، درونــــــــش عشق باشد

هـــــــوائی بــــــــــوی عــــــطر یـــاس دارد-

که در گلــــــشن ،نـــــشانـــــش عــــشق باشد

کهنه آرد سُـکر از آنرو

که در شُــــرب مدامش ،عشق باشد

نمـــیســــــوزد ســــــیاوش را شــــراری

که در ســـــوز نهانــــــش، عـــــــشق باشــد

نمی پــــیچد صدا اندر دل کوه

مگــــــر آوازه خوانــش، عشق باشد

عبــــــث باشد نفــــــس در غیبــت عشق

"رســـــــا" روح و روانـــــــش ،عشــــــق باشـــدبرچسب ها : و عشق.....
و عشق.....
فرسوده ام

پست ' فرسوده ام ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست فرسوده ام ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

فرسوده ام

نمیـــداند چه در ســـــر پــرورم

نمیــــداند چــه آمد بر ســرم

نمیداند چـه سـان آلوده ام

نمیداند چرا فرسوده ام

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

نمـــــیداند چرا دلــــــخون شدم

نمیداند چه سان افسون شدم

نمـــــیداند چرا دل مبتلاسـت

نمیداندکه سوزم ازکجاست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

کــــس نمـــیداند چه آمد بر ســـرم

کــس نمیداند چرا چـــــون اخـگرم

نمیـــــداند دگــر رفتم ز یاد

نمیداندخَسَم دردست باد

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

نمیداند نبـــودم ، وقــت بــود

نمــــیداند ، دلم دیوانه بود

نمـــــیداند نگاه سرد را

نمیداند دل پر درد را

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

نمـیـــداند نــــــوا سازم که بود

نمیــــداند، غزلها را چه سود

نمیداند"رســــا" داند ،خدا

نمیداند . خدا داند چرا؟

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comبرچسب ها : فرسوده ام - نمیداند ,نمـــــیداند
فرسوده ام
غوعای غم

پست ' غوعای غم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست غوعای غم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

غوعای غم

دلــــم طاقت ندارد درد دارد

نفــس بُبـــــــریده ، آهِ سرد دارد

درون خــــویش میـــــنالم خـــــــدایا

توئـــــی دانا، توئــــی البـــــته بـیـــــــنا

ز بـــــودنهای بــــی حاصـــــل چــه حاصل؟

تـــو دل دادی ، ولـــــی مــــــن داده ام دل

ســـــرت خیلی شــــــلوغ دیـــگــــــران اســــت

چـــــه فــــــرقــــــــی بین مـن با ایـــــن و آن اســت؟

مـــــرا گـــــــویا شـــــــــرر همــــــزاد بـــــودَســــــــت

بــــگــــــــوشـــــــم لای لائــــی او ســـــــرودســـــــــت

نـــــــخـــــندیــدم ، فــــقط لــــــب را گـــــــشــــودم

ز مـــــجنـــــــون گـــــــوی سبـــــــقت را ربــــودم

ز بــیـــــــــــگانه تــــــمــــــــنائـــی نکــــــــردم

توئــــــی چــــــون یاورم ، کاری نــــــــ

شــــــــده مهمان من اهــــــریمـــــن یاٌس

مگو بس کــن ، نباشد اینـــــقدر بــــــس

سر داده ای گــــــوئی که دنیاست

"رسا". ازدرددرهرگوشه غوغاست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comبرچسب ها : غوعای غم
غوعای غم
این حرف دلست. حرف من نیست

پست ' این حرف دلست. حرف من نیست ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست این حرف دلست. حرف من نیست ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

این حرف دلست. حرف من نیست

ای کاش ترا ندیده بودم

این حرف دلست ،حرف من نیست

این درد دلست ، درد من نیست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

این ناله ی هجر آ ین است

دیدار پسین و اولین است

این حرف دلست ، حرف من نیست

این درد دلست ، درد من نیست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

میسوزم و سوزدر قرار است

پابندم و چاره ام قرار است

پائیزم و حسرتم بهار است

این حرف دلست ، حرف من نیست

این درد دلست ، درد من نیست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

با دل چه کنم که رام گردد

یک لحظه رها ز دام گردد

هی ،خوردن غم حرام گردد

این حرف "رسا"ست، حرف من نیست

این درد "رسا"ست ، درد من نیست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comبرچسب ها : این حرف دلست. حرف من نیست - دلست ,گردد
این حرف دلست. حرف من نیست
ایکاش به دستم قلمی بود

پست ' ایکاش به دستم قلمی بود ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ایکاش به دستم قلمی بود ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ایکاش به دستم قلمی بود

ایکاش به دستم قلمی بود توانا

تا نقش کنم عشق ترا

بر برگ گل یاس سفیدی

تا رسم کنم روی ترا

بر شاخه ی بیدی

یک باغِ پر از گل بکشم

روی چمنها

مشتاقی چشمان ترا هم

در پهنه ی آن باغ

به روی گل سرخی

یک قلب که با باد بلرزد

به نسیمی

یک دل که در آن باع بگرید

یک داغ بر آن سرخی مبهم

وآنگاه

بسوزد دل هر

که از آن باغ گذر کردبرچسب ها : ایکاش به دستم قلمی بود - دستم قلمی
ایکاش به دستم قلمی بود
خود کرده

پست ' خود کرده ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خود کرده ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خود کرده

همــــــه با ساز میـــــــ ند، من با ساز نالانم

همـــــه با قصه می خـــــوابند ، ن پریشانم

میان محفـــــل یاران به عـــــشق دلبــــر ان

هــــــمه با شمـــــع میخندد و من با شمع گریانم

نمـــــیداند کــــــسی حالم نمیــــپرسد ز احوالم

همه مست و غزلخوانند، من چون شعله سوزانم

به دســـت هر ی جامی و هر د ی کامی

هــــــمه در بند آغوشــــــند و من چون پیرکنعانم

نباشــــــد حسرتم دیگر ، نباشـــــــد لذتـــی آ

همه بیـــــــدرد و من سر تا به پا سوزان سوزانم

مراخـــــود کرده باید خواند تدبـــــیری نمیــــدانم

هــــــمه دیوانه ام دانند و مــــــن در گــیر طوفانم

درین محـــــــفل ندارم یارو هــــــمراه و دلارامی

هــــــمه درخویشتن غرقند و من سردرگریبانم

نمی بینم رهائی من بدین حالی که در بندم

هــــــمه دیدند و می بینـــــند اینکه رو بپایانم

"رســـــا" بگذر زمانت رفت دیگرازچه مینالی؟

همه گفتند و میگویند و من در پیلــــه پنهانمبرچسب ها : خود کرده - هــــــمه
خود کرده
بگیر این دل

پست ' بگیر این دل ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بگیر این دل ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بگیر این دل

اس ام اس های عاشقانه زیبا

خدایا جای دل سنگ سیه ده

بده بالــــــــی به مانند پـــرنده

روم بر آســـــمانت من سبکبال

لبانم تا ببــــــیند رنگ خنـــــده

نگه کن این صدای بنده ی توست

کند شکرت که او شرمنده ی توست

خطایش گر ببخشائی عطا هــست

زمــــهرت پا به سر آکنده ی توست

رهــــــــائی خواهــــــد اما در پناهت

توگفــــــتی عاشـــــقی نَبوَد گناهت

تو اندر سیــــــنه دل را جـــــای دادی

به ما جا داده ای در بــــارگاهــــــــت

ولــــــــی اکنون به دام دل اســـیرم

جوانســـــــت دل من بیچــــــاره پیرم

بگــــیر این دل "رســــا"را چاره اینست

بکـــــــــن لعــــنت ، اگر دل پس بگیــرمبرچسب ها : بگیر این دل - توست
بگیر این دل
هوس عشق

پست ' هوس عشق ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست هوس عشق ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

هوس عشق

دیدی که در عـــــشق تو مـــهارت دارم

چون کـــــوهِ پُر آتشی حــــــرارت دارم

گفـــــتند که ساده ام ولــــی بااینحال

درکــــــوی تو من مــیل به غارت دارم

شـــرمم بود اَر بگویمت، با دل خویش

درســر هوسِ و، عشقِ شـــکارت دارم

هرگــــز نشدی رام و، شدی از دستم

برخـــــاکِ رَهت ببیـــــن اِســــارت دارم

هـــــرچند مرا چو خـــــاکِ راهم کــردی

باچشـــــم، امیـــــدِ یک اِشـــارت دارم

رفــــــتی و، دلم بردی و، هیــچم کردی

در دام غــــــمت میل بشــــــارت دارم

مــــجنون زمن آموخت دل از کف دادن

در بازی عــــــاشقی جــــــسارت دارم

گفتست "رسا" خطر بوَد در ره عشق

کی تـــــرس ز دادن خسارت دارم ؟؟برچسب ها : هوس عشق - دارم
هوس عشق
ماکه تسلیمیم

پست ' ماکه تسلیمیم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ماکه تسلیمیم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ماکه تسلیمیم

در ســـــــرای ما دل دیوانه آقائـی کند

از کــس و نا ندیدم هیچ پروائی کند

ماکه تســـلیمــیم ،با اوهم مدارا میکنیم

حالِ مارا پیــش یاران او تماشــائی کند

ســر وئی پیشه ی ماشدبنزداین و آن

کاش او ماننــــددیده نرگــس آرائی کند

گـــرچه ما را میگدازد، ما صبوری میکنم

لیک می بینم که باآتــش هم آوائی کند

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : ماکه تسلیمیم
ماکه تسلیمیم
بریز باده

پست ' بریز باده ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بریز باده ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بریز باده

بــــــریز باده که مســـــــــتم از آن دو چشـــــــم خمار

که باختم دل و دینــــــــم ،ولی نکـــرده قـــــمار

بـــــــریز باده که دلتنـــــــــگ روزگارم مـــن

منم پیاده درین ماجرا تو یکه سوار

هــــــــــوس نبـــــود که من مــــست دیده ات بـــودم

ببیــــــن چـــــــگونه در آورده ای زمن تــو دَمــــار

خوشـــــــست رحـــم اگر ذره ای وفا باشــــد

مرا که سوخته ای این چنین بخودمگذار

بــــــــــریز بــــــــاده که دیگر زخویشــــتـــــن رفتـــــــم

مرا زخواب خوشـــــــم زآن ســپس مکـن بیــــــدار

بجای باده چــــــرا خون ز دیده ام خــــــــوردی

چه کرده ام که مرا میکنی چنین آزار

هـــــــــزار بار پشیـــــــــمان شدم ،نـــدارد ســـــــود

بچشـــــــم خویش بدیدم که رفته ام ســــر دار

نمیشـــــود به خدا ترک عادتم چه کنــم؟

به پیش عالَم و آدم نکرده ام انکار

بــــــــــریز باده که فـــــــــریادم از بُنِ جگـــــــــر اســـت

به آتشــــــــی که به جان اســــــــت میکنــم اقرار

بــــــریز باده نه در جـــــــام در سبـــــــوی دلم

"رسا"ست آنکه ندارد درین جهان غمخواربرچسب ها : بریز باده - باده ,بــــــریز باده
بریز باده
آسمان خیال

پست ' آسمان خیال ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست آسمان خیال ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

آسمان خیال

http://ups.night-skin.com/up-93-09/124355.gif

پر میکشد چو مرغ ، به دریای دل، خیال

آزاد میــــــشود ز ورای دلــــــــم ، خیال

تا آســــــــمانِ پاک ِ خدا میشـــــوم رها

آنجا ، به اوج ، به هـــــمراهــــــی خیال

آغـــــــوش میگشــــــاید و گیرد مرا بِبَر

همچون عروس راحت و آرام و بی خیال

آنــــــجاست مامن دلهــــــــای عاشقان

نــــــــور است آنچه که پــــــوید ره خیال

در آسمــــــان ِ پاک ببین خفــــته ایم ما؟

دیوانه ای"رسا"؟ تو کجا ئی و،این خیـالبرچسب ها : آسمان خیال - خیال
آسمان خیال
هوشدار ، هوشدار

پست ' هوشدار ، هوشدار ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست هوشدار ، هوشدار ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

هوشدار ، هوشدار

غرورت را به زیر پای بگــــذار

کمـــی هم حرمت دل را نگــــــه دار

نگـــــه کن با نـــــگاهت زنــــده هســــــتم

به زیـــــر پـــــا، مـــــرا بر خـــــــــاک مســــــــپار

مرنجانم که من بس نا شکیبم

چه حســـــــرتها کـــــشیدم بهر دیدار

شــــــدم مانند مــــــــینای شـــــ ـــــته

بــــــــس اســـــــت دیگر ،کـــــمی هم دل بدست آر

ببین تا مرز مردن رفته ام من

مســـــــلمانی، مــــشو هم نقش کفار

چــــــه کـــــــردم کین چــــــنین باشد سزایم؟

زچـــــهــــره آن نــــقــــــاب خـــــشـــــم بـــــــردار

کمی هم مهربان شو ، این ثواب است

مُـــــسَکــــن باش بهــــــر قـــلب بیــــمار

بــــــ دیــــــگر از ایــــن زنـــــــدگانـــــــی

زبــــــس دیـــــــــدم ز چـــــشـــــــمـــان تــــــو آزار

تقاصم را دهی شــــــاید زمانی

توهمچون من شوی،هوشـــدار،هوشدار

"رســـــــــا" خندید ، تاوانـــش چه سخت است

چــــــه بـــــد گـــــــردید ، پا بنـــــد و گـــــــرفــــــــتاربرچسب ها : هوشدار ، هوشدار
هوشدار ، هوشدار
بزن ساز

پست ' بزن ساز ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بزن ساز ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بزن ساز

www_lady_3d_blogfa_com_guita_2.gif

بـــــــزن ساز ، با نوای بینــــــوائی

ببین میســــــوزم از درد جدائــی

بزن ســــــاز ای دل دیوانه ی من

تو خونیـــــن تر زمن ،زین آشنائی

بزن ساز و نپرس ازمــن چه حالم؟

به رویم بســـــــته درهای رهائی

بزن ساز از برای خـــــــاطـــر من

به ســــــوز ساز میگـردم هوائی

بزن ساز و بسوزان بیـش از اینم

درین ســـــــودا ندارم من بهائی

بزن ســـــاز و بگو باشد سـزایم

مرا باشــــــد چنین آ ،جــزائی

بزن ســــــازو بجانم شعله افکن

"رســـــا" را باشدش آ ،خدائیبرچسب ها : بزن ساز
بزن ساز
باشد یا نباشد

پست ' باشد یا نباشد ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست باشد یا نباشد ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

باشد یا نباشد

سری احساسی و جدید ع های عاشقانه و دیدنی

دلِ بی درد ، باشد یا نباشد

نگاه ســـــــرد ، باشـــد یا نباشد

زتاب و تب فـــــقط گرما نشـــــــانست

ســــــکوت و مـــــرگ باشـــــــد یا نباشد

شنــــیدن باشـــــــد و دل بــــــستن و عـشق

چو گـــــــوشـــــــی نیســـت، باشـــــــد یا نباشـــد

دل دیـــــــوانــــــــه ای و ، لـــــــطــــــف مــــــستــــــی

شــــــــــــــراب ســـــــرخ ، باشــــــــــــد یــــــا نــــــباشـــــــد

شــــــــب است و شاهدو شمــــــــع و دلـــــــــی تنگ

دگـــــــر مــــــــهتاب ،باشــــــــد یـــا نبـــــــاشــــــد

چــــــــو مجنون گـــــــشتی اندر عالـــم خویش

نشــــــــــان از ســـــــوز ، باشـــــد یا نباشد

کنـــــــار یـــار لـــــــذت دارد اینـــــجـــــــا

به پایـــــــت بند ، باشـــــد یا نباشـــــد

گرفتاری "رســــا" در عاشقیهاست

وگرنه عشق، باشد یا نباشد

ع متحرک از گل و دسته گلهای زیبابرچسب ها : باشد یا نباشد - نباشد ,باشـــــــد
باشد یا نباشد
بهای عشق

پست ' بهای عشق ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بهای عشق ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بهای عشق

متن های زیبا و خواندنی + ع

چه حاصل داشت دلخون کـــردن من؟

بهــــــای عــــشق ، مجنون کــــردن من؟

چــــــرا بردست غم مــــــن را سپـــــــردی؟

شــــــده کار تـــو افــــــسون کـــــردن مــــــــن

ســــرشـــــکم را چـــــرا خـــــونــــــابــــه کــردی؟

تــــــو قــــــصــــدت بـــــود ،داغون کـــــردن مــــــن؟

چـــــرا در سیــــــنه ات مــــــهر و صــــــفا نیـــســـــت؟

چــــــرا شــــــد حســــــرتــــت نابـــودن مـــــــن؟

نــــپــــــرسیـــــــدی چـــــــرا زار و نـــــــــزارم

رســـــیــــــدی لیـــــــک، وقـــــت مردن مــن

نمـــــیســــــوزم ،تمامــــــم کــــرده ای تو

نبــــــودم . بـــــــه بـــــوَد از بــــودن من

"رســــــا" دردش نگـــفته برد برخــاک

که مرگ است لحظه ی آسودن منبرچسب ها : بهای عشق
بهای عشق
در حسرت تو

پست ' در حسرت تو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست در حسرت تو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

در حسرت تو

بود در حـــــــسرت تو دســـــت ندامت به سرم

های جگـــــــرم بود به دســـــــت دگـــــــرم

در چنـــــین حـــــال نـــــــزاری که زهــم پاشیدم

نیــــــست غــــــیر از غم تو هــــمدم و یاری ببرم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

شـــــده ای لیلی و مجــنون صفتم در این عشق

میبــــــرد رشـــــک رقیبم که توئـــــی مشک ترم

نیـــــستم شـــمع که شعله به سرم باشد و بـس

آنـــــــچنان سوخته ام، نیســـــت ز بــــــودم اثرم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

در نــــــهانـــــــخانه ی جانم بـــجز ار درد نبــــــــود

کـــــو طبیبی ؟که نشـــــــاند به دوایـــــش شــررم

رفــــــته از دســـــت توانم چــــــو برفتــــــی ز برم

تو چــــــه پرسی ؟که نباشــــــد دگر از خودخبـرم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زخود و خویش گذشتـــــم به ســرم سامان نیست

آن درختـــــم که مـــــن از خویش بـــــسازم تبـرم

درد یک عـــــــمر تن و جـــــان "رســـــا" را سوزاند

نیستــــــی هـــمره ســــــوز و ، تب و ، آه ســحرم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : در حسرت تو
در حسرت تو
نمی خواهم به دامانت بیاویزم

پست ' نمی خواهم به دامانت بیاویزم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست نمی خواهم به دامانت بیاویزم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

نمی خواهم به دامانت بیاویزم

بی تو هرگز

تو میگفتی برو ، رفـــــــتم، چرا بازم تو مــــــیخوانی؟

ولی مـــــــیدانم این را که ،تو احـــــوالم نمــیـــدانی

تو از مــــــن وز دلم ،تنها به رخــــــسارم نظر داری

نمیخواهم بدانی بیـشتر آ ،که دردی تو نه درمانی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

همـــــــان بهتر که گـــــشتم دور از برق نگاه تو

چه حاصل داشت . که میدانم نمیــــمانی

گرفتم چنــــــد روزی دل به دیدار تو خــوش

توهمچون آهــــوی مستی، که ازکــــویم گریزانی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

نمیـــــــخواهم به دامانت بیاویزم ، نمــــی خواهم

اگرچه از برای مــــــــن تو هم جانـــــــی وَ جانانی

هـــــزاران حیله کردی تا شـــــدم رامِ نگاه تـــــو

خی گر کنی رامم ؟شـــــوم خامـــت بآسانی؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

همـــــــــان بهــــتر که بگریزم روم راه دگر گیرم

نباشــــــم بره ی رامی، که گردیدَســـت قربانی

"رســــا" دیریست بگسسته ،دلش با یاد پیوسته

نشانی کی کجا گیری ؟ که چون اش ت پنهانی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : نمی خواهم به دامانت بیاویزم - دامانت بیاویزم
نمی خواهم به دامانت بیاویزم
نکند او زره لطف نگاه

پست ' نکند او زره لطف نگاه ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست نکند او زره لطف نگاه ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

نکند او زره لطف نگاه

به کجا بود و ؟کجا دید مرا؟

دیده بر دیده ی من دوخت چرا؟

که چنین کرد مرا زار و نزار

راستی او دل من برد انگار.

او درآورد ز من خسته دمار

شده کارش این کار

آری آری ، به کجا بود کجا؟

نیست از حال دل من آگاه

نکند او ز ره لطف نگاه

نبود در تن من تاب و توان

من چه ؟ که چنین است تاوان

راضیم باز ، ببین حالم را

زندگی بسته پر و بالم را

میسرایم که فراموش کنم

زهر را جای عسل نوش کنم

گو چنین بوده "رسا" کار خدا

ز چه پرسی که کجا بود؟ کجا؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : نکند او زره لطف نگاه - چنین
نکند او زره لطف نگاه
هرگز نکنم شکایت

پست ' هرگز نکنم شکایت ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست هرگز نکنم شکایت ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

هرگز نکنم شکایت

هــــــــرگز نکنم شــــــــکایت از تــــــو

با آنکه مرا گرفتی از من

آوازه ی عـشـــــــق و آشــــــنائـــــــی

میبرد دل از من آ جنگ

تـــــــــو فاتحــــــــی و ، مــــنم ش ته

پایان ِجهان من همین است

رحــــــــــمی نَبُوَد به ســـــــینه ی تـــــــو

این است تمام حسرت من

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : هرگز نکنم شکایت
هرگز نکنم شکایت
شاگرد غم

پست ' شاگرد غم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست شاگرد غم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

شاگرد غم

مخواه از من کنم با تو صبوری

که در دل نیست دیگر تاب دوری

مرا اکنـــون هوای دیدن توست

برفـــــت از کف اگر بودم غروری

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

شــــده کارم به یادت میگساری

خبــــــر از حال و احوالـــم نداری

زمیـــــن و آسـمانم زیر و رو شد

چو آئی منـــــتی بر مـــن گذاری

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

هــــوای روی تو دارم شب و روز

به یادت صد غزل گفــتم پراز سوز

نسیــــمی نیست پیغامی رساند

نه امیــــــدی ز دیـــروز و نه امروز

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

مرا بیـــــــن عشق دارم با خیـــ

بهرکـــــــس بنگرم بینـــــم جم

"رسا" دیریست شاگرد غم توست

بمیــــــرد تا نبـــــــیند بد به حــ

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : شاگرد غم
شاگرد غم
شب تولدم

پست ' شب تولدم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست شب تولدم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

شب تولدم

فرداست که پا نهم به دنیا

چون بار شوم به پشت دنیا

شرمنده منم ز مادر خویش

آتش زده ام به منش بیش

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

میخواست گره گشایم از او

حسرت بزدایم از دل او

روشن کنم آشیانه اش را

گ ار و بهار خانه اش را

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

اما چه عبث خیال او بود

از آمدنم تنش بفرسود

چون تیغ درون لقمه نانش

بش ت زدرد استخوانش

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

یارب چه صلاح بود این کار

مادر بشود چنین گرفتار

شکر است ولی ز روی اجبار

گفتی تو و، من ن انکار

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

من آمده ام ولی پشیمان

چون چاره نبود رَد فرمان

مادر که برفت ، من شدم زار

خوبست "رسا" که هست یکبار

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : شب تولدم - مادر
شب تولدم
با خی

پست ' با خی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست با خی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

با خی

از خیال تـــــو خــــیالی ساختم

شالی از گل بر سرت انداختم

زیـــــــــر پایت یاس پ ر ریخــتم

بر نگاهــــــت چلـــــــــچراغ آویختم

دوختــــــم از زر برایت پیـــــرهن

دامنــــــت را سبــز همرنگ چمن

بر لبـــــت رنگ گل ســـــــــرخ بهار

با گلاب از روی تو شســــــــتم غبار

همــــچو بختم رنگ گیسویت سیاه

گـــــردی رویت به مثـــل قرص ماه

سر به پا سوزان چو خورشید کویر

بر خــــیالم بعد از آن گشـــــتم اسیر

در میان ام جا دادمت

جان خود را نام تو بنهادمت

زان سپس گشتم اسیر خویشتن

سوختم اما به دست خویشتن

مــیهمان؟ اینجا تـو صـــاحبخانه ای

خنده کردی بر چــــــنین دیوانه ای

نیســــــت تدبیری دگر خود کـــرده را

بین چه ها کردی درین رویا ، رســابرچسب ها : با خی
با خی
دلم شده تنگ

پست ' دلم شده تنگ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دلم شده تنگ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دلم شده تنگ

شاید که دو باره باز گردی

یعنی که هنوز در خیالم

ع رخ تو درون آن قاب

میخندد و آتشم زند باز

دیگر نبود توان و طاقت

از بسکه به خود نوید دادم

دردیست به ام کزآن درد

میسوزم و میزنم به دل چنگ

اینست تمام حاصل من

از لذت دیدن تو دل سنگ

دندان به لبم

بیا دو باره

بد جور دلم گرفته امشب

پیش خودمان بماند این راز

بد جور شدم چنین گرفتار

با تار دلم زنم من آهنگ

آ بخدا دلم شده تنگبرچسب ها : دلم شده تنگ
دلم شده تنگ
تصویر تو در دیده ی من

پست ' تصویر تو در دیده ی من ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست تصویر تو در دیده ی من ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

تصویر تو در دیده ی من

متروکه شـــــده دگر ، دل و دیده ی مـــن

زآنروز که رفتــه ای تو از دیده ی مـــــن

هم صحبت من شدست تنهــائی مــــن

تصویر تو نقــش بسته در دیده ی مــــن

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

دل را که نهــــــاده ام به پایت ، نه عجب

گر هـــمچو غبار پاشـــم از هم ، نه عجب

افتـــــــاده چنان تبی به جان و تـــــن من

کاتــــــش بــــزنم به خانمـــانت ، نه عجب

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

گـــــــویا به خیال بوده ام من هــــمه عمر

در کام و وصـــــال بوده ام من هــــمه عمر

حالا تو ببیــــن چــــه حــــــال و روزی دارم

دیـــــــوانه ی بی مثال بودم هـــــــمه عمر

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

از اشـــــک برای خویـــــش دریا ســـــازم

با نیک و بــــــدت هنوز هــــــم میــــسازم

آمد به دلـــــت که با مـــــن ایـــن کار کنی؟

گشتـم چو "رســـا" ، به سوز هم میسازم

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comبرچسب ها : تصویر تو در دیده ی من - دیده
تصویر تو در دیده ی من
که گفته؟؟؟؟

پست ' که گفته؟؟؟؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست که گفته؟؟؟؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

که گفته؟؟؟؟

که گفته درد بیـــــــدرمان عــــــــــذابــــــست؟

نکرده عاشــــقی؛ حالش خـــــــــرابــست

که گفتـــــه عاشقی گناهست؟

خیالش خورده می؛ افسوس آبست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

که گفــــته عاشــــــقی توی کتابــــــــست؟

ندارد آگــــــهی ،گـــویا که خوابســـــــت

که گفته عاشــــــــقی کلا ســرابست؟

نمیـدانــد شـــراب ِ نابِ نابســــت

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

که گـــــــــفته عاشـــــــــقی ســـــربارِ بار است؟

سبکـــــــبال است عاشق،چون حـــــبابست

که گفــــــــته عشق کار جاهـــلانست؟

که عشق زینت گر عهد شبابست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

کـــــــه گفته عاشــــــقی نقـــــــش و نگارست؟

شهاب است عشق و عاشق چون عقابست

که گفتــــــــــه عاشقیها پیچ و تابست ؟

چنین آتش بدان که فتخ بابست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

که گــــــــفته در گلســـــتان عشــــق خارست؟

گلـــــــی باشد کــــه در آ گلابــــــست

برو عاشـــــق نگشتی خوابِ خو

"رسا" را بین درین آتش کبابست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comبرچسب ها : که گفته؟؟؟؟ - گفته
که گفته؟؟؟؟
که گفته؟؟؟؟

پست ' که گفته؟؟؟؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست که گفته؟؟؟؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

که گفته؟؟؟؟

که گفته درد بیـــــــدرمان عــــــــــذابــــــست؟

نکرده عاشــــقی؛ حالش خـــــــــرابــست

که گفتـــــه عاشقی گناهست؟

خیالش خورده می؛ افسوس آبست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

که گفــــته عاشــــــقی توی کتابــــــــست؟

ندارد آگــــــهی ،گـــویا که خوابســـــــت

که گفته عاشــــــــقی کلا ســرابست؟

نمیـدانــد شـــراب ِ نابِ نابســــت

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

که گـــــــــفته عاشـــــــــقی ســـــربارِ بار است؟

سبکـــــــبال است عاشق،چون حـــــبابست

که گفــــــــته عشق کار جاهـــلانست؟

که عشق زینت گر عهد شبابست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

کـــــــه گفته عاشــــــقی نقـــــــش و نگارست؟

شهاب است عشق و عاشق چون عقابست

که گفتــــــــــه عاشقیها پیچ و تابست ؟

چنین آتش بدان که فتخ بابست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

که گــــــــفته در گلســـــتان عشــــق خارست؟

گلـــــــی باشد کــــه در آ گلابــــــست

برو عاشـــــق نگشتی خوابِ خو

"رسا" را بین درین آتش کبابست

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comبرچسب ها : که گفته؟؟؟؟ - گفته
که گفته؟؟؟؟
شدی مهمان چشمانم

پست ' شدی مهمان چشمانم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست شدی مهمان چشمانم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

شدی مهمان چشمانم

شــــــدی مهمان چشمانم همیــــــشه

شـدی سنگ و زدی بر جام شیــــــشه

دل مـــــــن بود آن جام شــــــکـــــسته

توهـــــــم بگذر ، که آب از ســـرگذشته

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

ش ـــــــتی دل صدایــش را شنیدی

منِ بشـــــــ ته را گـــــــویا نـــدیدی

چنــــــیـــن نامــــــهربانــــــی درد دارد

نگاهــــــت قـــــطره قــــطره زهر دارد

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

نکـــــــردی لحـظه ای با مـــــــن مدارا

گذشـــــــتی، درد را کردی تـــــماشـــــا

دوچشـــــــمانم یکی اشــک و یکی خون

شدم ضــرب المثل همـــــــسان مجنون

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

چـــــــرا باید دل آزارم تــــــو باشـــی؟

درین ماتمــــــسرا یارم تو باشـــــی؟

شرر برجان مـــــــن باشد هــــمیشه

"رســــــا" دیگر دل تو ، دل نمیشــه

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : شدی مهمان چشمانم - مـــــــن ,مهمان چشمانم
شدی مهمان چشمانم
چه شود؟

پست ' چه شود؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست چه شود؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

چه شود؟

گـــــر مدارا ی بامن ِ بیدل چه شود؟

دل به دستـم بدهی ،لطف نمائی چه شود؟

گــــر که روشــــــن ی شــام سیاهم با مهر

شـــــــور و غوغا فکنـــــی ،درشــب یلدا چه شود؟

نالـــــــه ام را شـــــــنوی ،دســـــت به مــویم بکشی

بِشــــَــوی مـــــــرهم این زار ِپریــــــشان ،چه شـــــــود؟

آسمان نقش رُخَت را به رخ ماه کــــشید

گرکنی لطف و شوی یوسف کنعان چه شود؟

جز مــــــه و مهر ن به ـــــی شکوه زتو

باز یادی بکـــــــنی در شـــــب هــــجران چه شود؟

آتشـــــــی زد بـــه ســــــرایم زفـــــــروغ رُخ تــــــــو

گــــــــر بیـــــــائی تــــــو و ، داغم بنـــــشانی چه شـــود؟

گوئیا دام هوس بود برای منِ خام

گر ازین دام مـــــرا باز رهانی چه شود؟

منـــــکه شدسوختن وساختنم ی شهر

ســــــر به پای تو نـــــــهادم . بــشناسی چه شود؟

تا"رســــــــا" هــــــست و دلی هست و ،نگاهـی نگران

شـــــــادمانش ـــــــی با لب خـــــــندان ، چه شـــــــود؟برچسب ها : چه شود؟ - شود؟
چه شود؟
به یک سر

پست ' به یک سر ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست به یک سر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

به یک سر

اگر <b>عاشق</b> نیستی پس تلاش نکن که طعمش رو ...

همه غــــــمهای دنیا گو ، به یک ســـــر

غم بــــــــی همزبانی ها، به یک ســـر

دریـــــــــن دنیای پُر از، های و پر هـــوی

صدای بــــــی صدای مــــا ، به یک سر

ســــــــیاهیهای شبـــهای جگر خوار

عذاب صـــبح و بیداری ، به یک سر

لبــــــــانِ بسته از بیداد و شِـــکوه

تن تبدار و بیمــــــاری ، به یک سر

بُوَد دستـــی به سر، دستی به دیده

زدل تیـــــــمار ها ، به یک ســـر

خـــــــدایا ،کُنــجِ این ویرانه ی خویش

زدنیــــــا دل ب ها ، یه یک ســــر

ســــرا ، باشد بسی در این زمانه

دل ِ بی خانمـــــانِ ما، به یک سر

ســــــــرِقَبرِ دلِ در خاک خفــــته

دوچشم انتظار ما ، به یک ســـر

عـــذابِ دیـــــــــدن و بــاور نکـــردن

جفا دیدن وفا کــردن ، به یک ســـر

ندارم چشــــــــم بر فردای بهتـــر

غم بگذشته را خوردن، به یک سر

زبـــــــــس خوردم غم این و ،غــم آن

من اینجا بی نشان ،زآنجا،به یک سر

"رســــا" ،بگذشت نیک و زشت و زیبا

برو باخویــــــشتن ، دنیا به یک سربرچسب ها : به یک سر - ســـر
به یک سر
دیار عاشقان

پست ' دیار عاشقان ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دیار عاشقان ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دیار عاشقان

دیار عـــــشق جای عاشقان است

زمینـــــش هم بـسان آسمان است

پراز دردو، امـــیدو، وصــــل و ،هجران

که پهنایــــــش بسان ک شان است

avazak.ir line16 تصاویر جداکننده متن (2)

دیار عاشـــــقان لبـــــریز عشق است

اگر دردیست ،دردش درد عشق است

بســـــازندو ، بســــــوزند و، بمــــیرند

برروی بارشان ،سربار ،عشـــق است

avazak.ir line16 تصاویر جداکننده متن (2)

دیار عاشـــــقان روشـــن دیاریست

زنورعــــشق هر ــن را تباریست

طـــــربنا ــت سنگ و خاکِ کویش

بهـــــــر جا بنگری نقـــش و نگاریست

avazak.ir line16 تصاویر جداکننده متن (2)

دیار عاشــــــقان را رفتـــه ام من

عاشقـــی را خورده ام من

"رسا" را دیده ام دربرج عـــاجش

زدل با او غــــــــــزلها گفته ام من

avazak.ir line16 تصاویر جداکننده متن (2)برچسب ها : دیار عاشقان - دیار ,دیار عاشـــــقان
دیار عاشقان
سر در گریبانم هنوز

پست ' سر در گریبانم هنوز ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سر در گریبانم هنوز ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سر در گریبانم هنوز

تا جهانی هست و ، جانی هم در آن

عشــــــق خواهد بود در آن جــــــاودان

عشـــــــق را معنی نمــــــیدانم که چیست

هســـــــت در هرجا و، در هرجا که نیـــــــست

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

مانده ام ، سردر گریبانم هنوز

مـــن شنیدم عشق دارد سازو سوز

من شـــــــنیـــدم عشــــــق سوزد آدمــــــی

لیک بی عشــــــق ایـــن جهان باشــــــــد دَمی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

شمع میسوزد به سر دارد شرار

گل به ســـــــر دارد هــــــــوای نو بهار

شمــــــــــع سوزاند پــــــــر پـــــــروانه را

مــــــی گـــــــدازد عاشــــــــق دیـــــــوانه را

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

من ندیدم عاقلی اندر جهان

کز شــــــرار عشق باشد در اَمان

پــس "رســـــــــا" دیوانگی را پیشه کن

و آن سپــــــــــس بر حال زار، ـــــشه کن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : سر در گریبانم هنوز - عشــــــق ,گریبانم هنوز
سر در گریبانم هنوز
قاصدک

پست ' قاصدک ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست قاصدک ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

قاصدک

گوئیا قاصدکی راز مرا فهمیده

خبــــــر آورده برایت، زمن غمدیده

تازگیــها همه ی خواب مـــــرا پر کردی

شــــــده ای آتـــــــش و گرمی به دلــــم آوردی

قاصدک راست بگو باچه دلش را بردی

تو چـــــه گفتی که چنـــین خاطر او آزردی

قاصــــــدک شاهد من ماه شــــــــبانگاهی بود

پیـــــــش او شِکوه نمـــــــودم که چه سان دل بربود

ماه آورد خبر آتش او سرد شده

همنــشین تو دگر تا به ابد درد شـده

قاصـــــــدک آمــــــدو ،دنیای مرا رنگین کرد

خواب دوشــــین مرا پر ز گل و، نســـــــرین کرد

قاصدک آمد و از یاد ببردم غم خویش

آنهـــــــمه درد که میـــــزد به تن و جانم نیش

قاصدک ، خواب خوشم رفت ز یاد

ماند از آنهــــــــمه لذت به تنم تنها داد

قاصـــــدک،جان "رسا" گوکه چه گفتی بااو

بار دیــــــگــــــر بــــــرو و ، باز بگــــــو، باز بگــــــوبرچسب ها : قاصدک - قاصدک ,خواب
قاصدک
چوب زِ هر نا و خورده ایم

پست ' چوب زِ هر نا و خورده ایم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست چوب زِ هر نا و خورده ایم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

چوب زِ هر نا و خورده ایم

ما بـــــه خدا بارِ جهـــــان برده ایم

چوب زِ هر نا و ،خورده ایم

با دل دیــــــــوانه ی خود ســـاختیم

هردو جهان را به دَمـــــــی باختیم

لـــــــــذت ما بود گذشتن ز خویـش

مـــرهم هر که دلـش بود ریش

سینــــــه ی ما صـــندوق اسرار شد

بار اگــــــــر بـــــود سَرِ بار شـــــــد

شـــــــــد هنر ما به جــــهان سوختن

سوختــــــــن و داغ به دل دوختــــن

داد به ما مکـــــــتب اســــتاد درس

ناله مکـــــــن چــــون نَبُوَد داد رس

چون در دوجهان بیش بود

بُرد هرآن که غم خویش بود

وای "رســـــــا" درد فـــراوان بُوَد

غم ، ولی ایـــــــکاش غمِ نان بودبرچسب ها : چوب زِ هر نا و خورده ایم
چوب زِ هر نا و خورده ایم
بر ما مکن نظر

پست ' بر ما مکن نظر ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بر ما مکن نظر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بر ما مکن نظر

بر ما مکن نظر ، که ندانی تو حال ما

گردون نشــــــسته تا که ببیــند،زوال ما

دادســـــــت آن دلی که اَمانم بریده اســـــت

غمـــــــهای عالمــــــیست که کـــــــرده حــلال ما

هرگاه شِکوه نمودم مرا ش ت

گـفــــتم چرا؟ بگــفت که ،باشد روال ما

بســــتم زبان ود ل بنــهادم به درد خویش

آخــــــــر به باد داد به یـــــــک دَم جـــــلال مــــا

حالا منم ش ته تر از مرغکی اسیر

م چه ســـــــود؟ ش ــــتست بال ما

در زندگـــــــــی نبود بجــــــــز غم نصـــــیب من

ایـــــــن روزگار کــــــــرده فقـــــــط غـــم به فال ما

دیگر نمانده حسرت بودن برای من

بد گونه ای بســــوخت به گلشن نهال ما

حرف"رســـــــــا"نشست به دل آنزمان که گفت

آنگــــــــه که رفته ایم بگـــــــــو "خوش به حــال ما"برچسب ها : بر ما مکن نظر
بر ما مکن نظر
ای مرغ سحر

پست ' ای مرغ سحر ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ای مرغ سحر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ای مرغ سحر

ای مرغ ســــــحر ، ناله ی زارم بشــــــنو

من ســــــوخته ام ، حال نزارم بشــنو

در وادی عــشق مست و سر گردانم

بنشین به کنارِ من تو رازم بشنو

تو بال و پَرَت هــــــست ، چرا مــــــینالـــــی؟

بی بال و پرم تو ســــــوز و سازم بشنو

فــــــریاد و فعان من دلت را سوزاند؟؟

صد بار شنیده ای تو ؟ بازم بشنوبرچسب ها : ای مرغ سحر - بشنو
ای مرغ سحر
آهی و دَمیست

پست ' آهی و دَمیست ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست آهی و دَمیست ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

آهی و دَمیست

مائیــــــم و یک دل غمگین و ، یک ســـــراب

بازیچــــــــه ایم ، به ماننـــــــد یک حــــــباب

مائیـــــــــم و یک نگاهِ پر از درد بی حســاب

دیـــــــــوانه ایم با دل و با ح ـــــی اب

مائیـــــــــم ســــــــر به گریبــــان و غم زده

ازبیکـــــــسی بهرسراچه ی غمــبار در زده

مائیـــــــــم داســــتان هراس از دلی پریش

راحت بگـــــــویمت که هراسم بود ز خویش

مائیــــــــم و یک جهان غم و صـدها هزار رنگ

دادســــــت جامکی که پرش کرده از شــــرنگ

مائیــــــم و خالصـــــاٌ ،دل بـی رنگ و بی ریـــــا

بــــــــردیده ام نشــــــانمت ای دیرینـــه غم بیا

مائیــــــــم ولذتی که همه پوچ و دنیویســـت

مارا ببیـــــــــن، که آدمیان، آهـــی و دَمیست

مائیــــــم و آتشی که به جان مــــــیزند هنوز

باکــــــس نگفته ایم از این داع سیـــــنه سوز

مائیــــــــم و دردهـــا و زبانها که بســـــــته ایم

از ما مــــــــپرس ، که خود ازخویش خسته ایم

مائیــــــــم و داستانِ "رســــــا" و ش ــت دل

بُبـــــــــریده از جهان و، به لطفـــــش نبسته دلبرچسب ها : آهی و دَمیست - مائیــــــــم ,مائیـــــــــم ,مائیــــــم
آهی و دَمیست
ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون

پست ' ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون

از درد عـــــــشق، وا اَسفا بی نتیجه است

رفتن ،رهاشـــدن، بب ، که دیده است؟

ما رفـــــته ایم تا به ســـــــر قلّه ی جنون

دلبر مـــــرا به دانه جووی نا یده است

این اســـــــت آ دل و دلدادگـــــی ببین

ما ســـــــر نهاده یار ســــر ما بریده است

انصــــــــاف گو به کجا رفتـــــــــه ایــــــن زمان

نامردمی ببیــــــن به کجــاها رســـیده است

درد دلـــــم زشــــــــــکوه نگردد دگــــــر دوا

سنگ است درد و ،دلم همچو شیشه است

باید عـــــــــلاج درد به بیــــــــگانگان ســپرد

از یار آشنــــــــــا دل ما ، بس رمیده اســـت

شــــــب تا به صبح تا به ســـــــحر ناله میکنم

گرگیســــــت بی وفا ، که مرا بد دریده است

داند خــــــــــدا که دل نب ولی چه ســود

کـــــی از لبم به جان تو ، نفرین شنیده است

تنهـــــــا دلســــت خون شده اندر سرای من

لب را" رســـــــــا" زدرد به دندان گزیده استبرچسب ها : ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون
ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون
ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون

پست ' ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون

از درد عـــــــشق، وا اَسفا بی نتیجه است

رفتن ،رهاشـــدن، بب ، که دیده است؟

ما رفـــــته ایم تا به ســـــــر قلّه ی جنون

دلبر مـــــرا به دانه جووی نا یده است

این اســـــــت آ دل و دلدادگـــــی ببین

ما ســـــــر نهاده یار ســــر ما بریده است

انصــــــــاف گو به کجا رفتـــــــــه ایــــــن زمان

نامردمی ببیــــــن به کجــاها رســـیده است

درد دلـــــم زشــــــــــکوه نگردد دگــــــر دوا

سنگ است درد و ،دلم همچو شیشه است

باید عـــــــــلاج درد به بیــــــــگانگان ســپرد

از یار آشنــــــــــا دل ما ، بس رمیده اســـت

شــــــب تا به صبح تا به ســـــــحر ناله میکنم

گرگیســــــت بی وفا ، که مرا بد دریده است

داند خــــــــــدا که دل نب ولی چه ســود

کـــــی از لبم به جان تو ، نفرین شنیده است

تنهـــــــا دلســــت خون شده اندر سرای من

لب را" رســـــــــا" زدرد به دندان گزیده استبرچسب ها : ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون
ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون
ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون

پست ' ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون

از درد عـــــــشق، وا اَسفا بی نتیجه است

رفتن ،رهاشـــدن، بب ، که دیده است؟

ما رفـــــته ایم تا به ســـــــر قلّه ی جنون

دلبر مـــــرا به دانه جووی نا یده است

این اســـــــت آ دل و دلدادگـــــی ببین

ما ســـــــر نهاده یار ســــر ما بریده است

انصــــــــاف گو به کجا رفتـــــــــه ایــــــن زمان

نامردمی ببیــــــن به کجــاها رســـیده است

درد دلـــــم زشــــــــــکوه نگردد دگــــــر دوا

سنگ است درد و ،دلم همچو شیشه است

باید عـــــــــلاج درد به بیــــــــگانگان ســپرد

از یار آشنــــــــــا دل ما ، بس رمیده اســـت

شــــــب تا به صبح تا به ســـــــحر ناله میکنم

گرگیســــــت بی وفا ، که مرا بد دریده است

داند خــــــــــدا که دل نب ولی چه ســود

کـــــی از لبم به جان تو ، نفرین شنیده است

تنهـــــــا دلســــت خون شده اندر سرای من

لب را" رســـــــــا" زدرد به دندان گزیده استبرچسب ها : ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون
ما رفته ایم تا به سر قله ی جنون
ای مرغ سحر

پست ' ای مرغ سحر ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ای مرغ سحر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ای مرغ سحر

ای مرغ ســــــحر ، ناله ی زارم بشــــــنو

من ســــــوخته ام ، حال نزارم بشــنو

در وادی عــشق مست و سر گردانم

بنشین به کنارِ من تو رازم بشنو

تو بال و پَرَت هــــــست ، چرا مــــــینالـــــی؟

بی بال و پرم تو ســــــوز و سازم بشنو

فــــــریاد و فعان من دلت را سوزاند؟؟

صد بار شنیده ای تو ؟ بازم بشنوبرچسب ها : ای مرغ سحر - بشنو
ای مرغ سحر
ای مرغ سحر

پست ' ای مرغ سحر ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ای مرغ سحر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ای مرغ سحر

ای مرغ ســــــحر ، ناله ی زارم بشــــــنو

من ســــــوخته ام ، حال نزارم بشــنو

در وادی عــشق مست و سر گردانم

بنشین به کنارِ من تو رازم بشنو

تو بال و پَرَت هــــــست ، چرا مــــــینالـــــی؟

بی بال و پرم تو ســــــوز و سازم بشنو

فــــــریاد و فعان من دلت را سوزاند؟؟

صد بار شنیده ای تو ؟ بازم بشنوبرچسب ها : ای مرغ سحر - بشنو
ای مرغ سحر
گویا نبوده ایم ، چو رفتیم رفته ایم

پست ' گویا نبوده ایم ، چو رفتیم رفته ایم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست گویا نبوده ایم ، چو رفتیم رفته ایم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

گویا نبوده ایم ، چو رفتیم رفته ایم

ما را نگــــــــر ، زبی خبــــــــری ،شادمــــــــــانه ایم

آنســـــــان که گوئیا به جهـــــــان ،جاودانه ایم

گـــــــــرگِ اَجل یکا یک ازین گله میـــــــدرد

امروز یارو، روزدگر ما نشانه ایم

هــــــــــمچون مســــــــافریم درین آمــــدو شــــدن

در ایـــــــن گذار چـــــون پدران ما فـــسانه ایم

گـــویا نبـــــــــوده ایم ،چو رفتیم ،رفته ایم

اندر خیال خویش ،گوهری دانه دانه ایم

اِنـــــــگار آمـــــــــــدیـــــــــم بمانیـــــــــم تــا اَبد

دیـــــــــوانگانِ اَبلـــــه دور و زمــــــــانه ایم

ایکاش لحظه ای به خود آئیم لحظه ای

در باغ این جهان بمثالِ جوانه ایم

از خاک آمــــــــدیم و چنیــــــــن مـــــــست باده ایم

بر خاک ســـــــــرد ،جان دلم ، مـــــــا روانه ایم

اما"رســـــا" ببین که چه سان میدریم ما

چون گرگ هار جمله بهر آشیانه ایمبرچسب ها : گویا نبوده ایم ، چو رفتیم رفته ایم
گویا نبوده ایم ، چو رفتیم رفته ایم
نگاهی دو باره کن

پست ' نگاهی دو باره کن ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست نگاهی دو باره کن ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

نگاهی دو باره کن

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

با یــــــــک نگاه ، مـــــــن دل خــــــــود داده ام ز دســـــــــت

افـــــــتاد دل به پای تو چــــــــون جامکـــــی ش ت

راضـــــــــی شــــــــــدی تو، از نگهت بود آشکار

بیچاره دل که پیش چه بود پای بست

بـــــردار ایــــــــــن دل بشـــــــــ ــــــــته را ز خاک

میــــــــنالد این شکــــسته که گشته چنین هلاک

دیوانه بود و گاه وگهی شور و عشق داشت

حالا ز پا فتاده ، شده ه ــن تاک

تا کـــــــی چنیـــــــن به خاک نشــــــــانی دل مــرا؟

وز آتشـــــــی به کـــــوره کشـــــــانی دل مرا؟

میـــــــسوزم و ز فغان میکنــم ببین

کافر چنین نکرد ، که تو کردی دل مرا

حالا بیـــــــــا بیا دگر هــــــیچــــــش قرار نیـــــــــست

بر زیر پا نگــــــــر که دگر جـــــــــــز غبار نیســـت

جان "رســـــــا" قسم ، که نگاهی دو باره کن

دیوانه در ره تو چو من، صد هزار نیستبرچسب ها : نگاهی دو باره کن
نگاهی دو باره کن
وقتی تو مهمان منی

پست ' وقتی تو مهمان منی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست وقتی تو مهمان منی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

وقتی تو مهمان منی

چیده ام بزمی ، با دل دیوانه ام

وه کنون پاشیده نوری از رخت برخانه ام

مست میگردم بدون خوردن جامی

آنچنان کز سُکر آن رنگین شده کاشانه ام

من شدم آغشته بر بوی وجودت نازنین

کاش بگذاری سر خود را به روی شانه ام

شلک های محدثه

میــــروم از خویشــتن بیرون به اوج آسـمان

تا بدانجائی که عشقــــت میکند افسانه ام

آری امشب عشق دارم در سرایم جای غم

بین که با یک گل بهاری کـــرده ام گلخانه ام

جام می دیگر نیازی نیست تا مســـتم کند

از نگاهت مـــــن گرفتــم ساغر و پیمانه ام

شلک های محدثه

دل ترا دیدســــت و میسـوزد درون سیــنه ام

مـــن برای این دل دیوانه چون بیـــــــگانه ام

وه ببین زیباست امشب هرچه درچشم منست

کـــــو سیاهـــیهای شب ،نوری تو ای جانانه ام

باز می بینم "رســــــا" یادش شبت را روز کرد

آری آری روز میگــــردد شبم با یاد آن دردانه ام

شلک های محدثهبرچسب ها : وقتی تو مهمان منی
وقتی تو مهمان منی
در سر هوس و عشق شکارت دارم

پست ' در سر هوس و عشق شکارت دارم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست در سر هوس و عشق شکارت دارم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

در سر هوس و عشق شکارت دارم

دیدی که در عشـــق تو مهارت دارم؟

چـــــون کوه پرآتشـــی حرارت دارم؟

گفتــــــــند که صادقم ولی با اینحــال

درکــــــوی تو مــن میل به غارت دارم

شرمــــــم بُوَد اَر بگویمت با دل خویش

در ســـــر هوس و عشق شکارت دارم

هرگز نـــــــشدی رام و، شدی از دستم

برخاک رهــــــت ببیـــــــن اســـارت دارم

مجنون ز من آمـــوخت دل از کف دادن

در بازی عاشــــــــقی جســارت دارم

هـــــــرچند مرا چو خاک راهـــــم کردی

باچشــــــم،، امید یک اشــــــارت دارم

رفتـــــــی و ، دلم بردی و، هیچم کردی

در دام غمـــــــت میل بشـــــــارت دارم

گفتســــت "رسا"خطر بود در ره عشق

کــــــــی ترس زدادن خســـــارت دارم

شلک های محدثهبرچسب ها : در سر هوس و عشق شکارت دارم
در سر هوس و عشق شکارت دارم
فراموشم نمودی

پست ' فراموشم نمودی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست فراموشم نمودی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

فراموشم نمودی

فـــــــــراموشـــــــم نمـــــــــودی ، وه چه آســــــان

نمیپــــــرسم ،چه شــــــــد آن عهــــــد وپیمان؟

بســـــــی نامردمــــــــی من دیدم از تو

عجب دارم نمی باشی پشیمان

نمـــــــی خــــــواهـــــــــم کـــــه دیگر باز گـــــــردی

بمــــــــیرم گـــر ز درد و رنـــــــــج و حــــــرمان

چـــنان َکَردســــــــت با من این جدائی

رهائی هست تنها راه درمان

شــــــــکــــــــــستی بال پــــــــــــروازم نــــــدیدی؟

چه ســــــــــان رحمت نیـــــامد نامســـــلمان؟

به روی ناله هـــــــــایم دیده بســـــتی

ندیدم دشمنی را ،تابدین ســـان

وفــــــــــاداری نبـــــــــــود انــــــــــدر مــــرامت

نبــــــــودت خصــــــــلتی همــچون کریمان

هـــــــــمان بهـتـــر نباشی در کنارم

شود جانم رها ،با لطف یزدان

ببـــــــین تـــــــــــا تــاکـــــــــجا آبــــــــــاد رفتــــــم

شـــــــدم چون مرغـــــــکی در گـیــــر طــــوفان

دگر هــــــــرگز نمیـــــــگیرم سراغــــــت

که خا تر شدم دراین شبستان

دلـــــــــــم میــــــــــسوزد اما چاره ام چیـــــــــست؟

کجـــــــا دارم ره بـــرگشــــــــت و جــــــــــبران؟

"رســـــا" را دید هر ،سوخت حالش

خس و خارش نمودی در گلستانبرچسب ها : فراموشم نمودی
فراموشم نمودی
در سر هوس و عشق شکارت دارم

پست ' در سر هوس و عشق شکارت دارم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست در سر هوس و عشق شکارت دارم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

در سر هوس و عشق شکارت دارم

دیدی که در عشـــق تو مهارت دارم؟

چـــــون کوه پرآتشـــی حرارت دارم؟

گفتــــــــند که صادقم ولی با اینحــال

درکــــــوی تو مــن میل به غارت دارم

شرمــــــم بُوَد اَر بگویمت با دل خویش

در ســـــر هوس و عشق شکارت دارم

هرگز نـــــــشدی رام و، شدی از دستم

برخاک رهــــــت ببیـــــــن اســـارت دارم

مجنون ز من آمـــوخت دل از کف دادن

در بازی عاشــــــــقی جســارت دارم

هـــــــرچند مرا چو خاک راهـــــم کردی

باچشــــــم،، امید یک اشــــــارت دارم

رفتـــــــی و ، دلم بردی و، هیچم کردی

در دام غمـــــــت میل بشـــــــارت دارم

گفتســــــت "رسا" خطر بود ره عشق

کــــــــی ترس زدادن خســـــارت دارم

شلک های محدثهبرچسب ها : در سر هوس و عشق شکارت دارم
در سر هوس و عشق شکارت دارم
ما ضرر کردیم و ، دنیا کرد سود

پست ' ما ضرر کردیم و ، دنیا کرد سود ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ما ضرر کردیم و ، دنیا کرد سود ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ما ضرر کردیم و ، دنیا کرد سود

پس زمینه عاشقانه دخترونه y abstract lovely view

مـــــــــا ز بیرنگی ، شــــــدیم رنگـــــــین کـــــــمان

گرچــه ما هســــــتیم ، کـــــــو از ما نشــــــان؟

در میــــــــان زندگان ، مـــــا مُـــــــرده ایم

خویش را دست قضا بس ایم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

مـــا ز هســــــتی، دل شـــــــده ســـــــرمایه مان

روی بر کــــــــردانـــده از مــــــا، آســـــــمان

درس عشـــــــــــقی در کتـــاب ما نبود

ما ضرر کردیم و دنیا کرد ،سود

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

حال ، ما مــــــــ م و، دستــــــــی روی دســت

هــــــرغبـــــــــار از درد، روی ما نشــــــست

ما شـــــــــدیم چون کوه ِ درد و غصـــه ها

بعد خواهند ساخت از ما ، قصه ها

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

قــــــــصــــــــه هــــــای پر زدرد ِ زندگــــــــی

قســـــــمت ما شد فقـــــــط ، بازندگـــــی

هــــــــرچه میگـــــــویم نمیگردد تمــــام

ما قدح خوردیم اما ،جام جام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

قطــــــــــره قطــــــره تلخــــــــــتر باشد، عذاب

ما جگـــــــر را خـــــــورده ایم امـــــــا کبــاب

اشـــــک دیگر چاره ســـــــــاز مــا نبود

چون "رسا" مرد این دنیا نبود

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : ما ضرر کردیم و ، دنیا کرد سود - نبود
ما ضرر کردیم و ، دنیا کرد سود
دل س ام

پست ' دل س ام ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دل س ام ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دل س ام

من دل به آفتِ دل و جانی س ام

خود داده ام ز دست و ،به آنی س ام

گیــــرم که نیست در نظرش ســایه ای زمن

هر آنچــــه داشــــــتم به چنـــــانی سپــــرده ام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

او رفت با دل پر خون مرا گذاشت

من ناله ها به ســـوز نهانی س ام

گفـــــــتم بگویمش که شـــــــود آگه از دلم

بیهـــــــوده تیر عشـــــــق به کمــــانی س ام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

اوغافل است ازمن و ازحال وروزمن

گویا که دل به یوســـــــف ثانی س ام

پیرم نمـــــــود عشــــــق و هنــــوزم به روی پا

من دل به نقـــــــد عشــــــق و جوانی س ام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

آتش زدست برمن و بر آبروی من

اما هنــــــوز دل به نشــانی س ام

این دیده ی اب ز اشــــــــک مرا ببیــــــن

اورفتــــــه باز دل به زمانــــــی سپـــــــرده ام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

سرریز گشـته درد ز دیواره ی دلم

هیـــــهات دل به آنکه ندانی سپــرده ام

تا ناکجـــای برده "رســــــــا" دلق خویش را

افسوس گفت ، دل به سرو روانی سپـــــــرده ام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : دل س ام - س
دل س ام
ببین نقل ترم من

پست ' ببین نقل ترم من ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ببین نقل ترم من ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ببین نقل ترم من

از سایه ی تو پیـــــش تو افــــــتاده تــــرم من

با یاد تو از هــــــردو جهــــــان بــی خبرم من

فریاد چه حاصل ؟که تو گوشت شنوا نیست

در دام تو آن مرغــــک بـــــــی بال و پرم من

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

ما را که دوا نیـــست ،که درد تو بجان است

زین درد ندانم که چه ســـــان در گذرم من

افســــانه ی این عشق مرا سر بدرم کرد

زین عــشق ندانم که چه سودی ببرم من

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

هـــــر داده ی یزدان همــه را پای تو دادم

افســـــوس کنــون در نظرت بی ثمرم من

من هــــیچ ترینم گشـــتم و تو مالک جانم

مســـــتانه گذشتی که ببین نقل ترم من

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

هیــــــهات که دیگـر نبــــــود هیچ علاجی

چــون عشـــــق بگفتا که قضا و قدرم من

مینالم و این ناله شــــــده همنفــس من

دیدست "رسا" مرده ی خونین جگرم من

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : ببین نقل ترم من
ببین نقل ترم من
تو طایر قدسی....

پست ' تو طایر قدسی.... ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست تو طایر قدسی.... ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

تو طایر قدسی....

تو طایر قدســــــی و ، من از جنـــــس زمینم

تو روشنــــــی روزی و ،مـــــن شام ترینـــــم

تو آتــــــــش ســــــــوزنده و من رنگ غروبم

خود باخـــــته ام ، نی که چنان نی که چنینم

نی که چنان نی که............

شلک های محدثه

تو طایر قدســـــــی و، من آن مرغ اســـــیرم

تو نو گل خنـــــــدانی و، مـــن خارک پیــــــرم

هرچـــند که یک عــــــمر خمار غم عشـــــقم

غیــــــز از تو ز ســــــاغر و میـــــنا نپذیرم

عیر از تو ز .........

شلک های محدثه

تو طایر قدســــــــی و، من آلوده ی خـــــاکم

در ســــــایه ی تو ، نیســــــتم آلوده و ، پاکم

میگــــفت "رســــا" زیر لب از بختِ بدِ خویش

تو ســـــــرو امانی و، من شـــاخه ی تاکم

تو سرو امانی ومن..........

شلک های محدثهبرچسب ها : تو طایر قدسی.... - طایر
تو طایر قدسی....
دل بی صاحب

پست ' دل بی صاحب ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دل بی صاحب ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دل بی صاحب

دیوانه تر از این دل بی صاحب ما نیــــست

جــــــز او بــــــــخدا هــــیچ ی آفت ما نــــیست

هـــــرروز بــــــه جــــــــائی ببــــــرد دیـــــده ی مــــارا

هـــــرجــــــــاســـــــت در آنجاخـــبر از راحــــــت ما نیست

گفـــــــتم که نـــــرو برســــــر هـــــرکـــــوچـــــــه و بــــــازار

رســــــوائی او پیـــــــش کــــسان طــــاقــــــــــت مـــــــانیــست

آتــــــــــش زده بر بــــــود و نــــــــبــــودم چـــــــه عــــــذابــــــیست

ایـــــــــن بی خــــــــــبرِ مــــــست غمــــــــش غربت مانیـــست

هـــــــــرشــــــــعله که خــــــــیزد زســـــــر بلـــهوسیهاست

هر جامـــه که دارد به قــــدوقـــــــامـــــــت ما نیـــســت

رنــــــــگِ رُخِ مـــــــــن شاهــــــــد دیوانگی اوست

مشـــــــــاطه نیارید دگر حاجـــت مانیـســـــت

اوکــهنه حریفـیست"رســــــــا"آ اینکار

چون سود بَرَددرصددحرمت مانیست

شلک های محدثهبرچسب ها : دل بی صاحب
دل بی صاحب
به چه باید گفت؟

پست ' به چه باید گفت؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست به چه باید گفت؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

به چه باید گفت؟


به چه باید گفت؟

گِله از بخت بدِ خویش کجا باید کرد؟

محرم درد نهان را زکحا باید جست؟

کو طبیبی که دوای غم دل را داند؟

دلِ بیمار و دل سکته زده

روی دستم مانده

نیست یک محرم و یک مونس جان

بهترین جای دلست گورستان

که شود ت و آرام

درسیاهی ّ همان قبرستان

کُنَمش زیر دو وار خس و خار نهان

تا بگیرد آرام

درد اینست "رسا"

وای بر حال دلم

به چه باید گفت؟

که چنین است .

همین

کار جهان

شلک های محدثهبرچسب ها : به چه باید گفت؟ - گفت؟ ,باید گفت؟
به چه باید گفت؟
سکوت جاهلانه

پست ' سکوت جاهلانه ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سکوت جاهلانه ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سکوت جاهلانه

زبـــس غم هست اندر ســــینه پــنهان

شدم آتــــش چوکــوه آتش افـشان

زبــس مـــن ناله از دل تنگ

بسوزد در غمم حتی دل سنگ

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبــــــس از دل گلایه داشـــــــت جانم

ســــــیه شد این جهان و آن جــهانم

زبــس خندیده ام، در چشم مردم

ندیدن در تن من نیش کژدم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبـــــس از نا و بد شـــــنیدم

خودم را پشـــــت غمهایم کشیدم

زبـــــــس آوار آمد بر ســر من

شده مرگ آرزوی آ من

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبــــــس آتــــــش نهادم بر دل خویـــش

شدم روشــــــنگر کاشانه ی خویش

زبس ســــــکوت جاهلانه

شدم الگوی عشاق زمانه

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبــس زیبا کـــــــشیدم نقــــش دل را

بجـــــــای گِل ،کشــیدم نقش گُل را

زبس با دل "رســـا" بودی هم آوار

دلت را کرده ای با غصه دمساز

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : سکوت جاهلانه - زبــس
سکوت جاهلانه
سکوت جاهلانه

پست ' سکوت جاهلانه ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سکوت جاهلانه ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سکوت جاهلانه

زبـــس غم هست اندر ســــینه پــنهان

شدم آتــــش چوکــوه آتش افـشان

زبــس مـــن ناله از دل تنگ

بسوزد در غمم حتی دل سنگ

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبــــــس از دل گلایه داشـــــــت جانم

ســــــیه شد این جهان و آن جــهانم

زبــس خندیده ام، در چشم مردم

ندیدن در تن من نیش کژدم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبـــــس از نا و بد شـــــنیدم

خودم را پشـــــت غمهایم کشیدم

زبـــــــس آوار آمد بر ســر من

شده مرگ آرزوی آ من

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبــــــس آتــــــش نهادم بر دل خویـــش

شدم روشــــــنگر کاشانه ی خویش

زبس ســــــکوت جاهلانه

شدم الگوی عشاق زمانه

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زبــس زیبا کـــــــشیدم نقــــش دل را

بجـــــــای گِل ،کشــیدم نقش گُل را

زبس با دل "رســـا" بودی هم آوار

دلت را کرده ای با غصه دمساز

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : سکوت جاهلانه - زبــس
سکوت جاهلانه
وای بر ما

پست ' وای بر ما ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست وای بر ما ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

وای بر ما

وای بـــــر ما وای، ما را خــــــواب بُرد

ماکــــــه در خو م ، جهان را آب برد

هـــــــــی نشســتیم و، غزلها بافتیم

دردها را پـــــــشت خــــود انداختیم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

مســــتِ مست خون دل گشـــتیم ما

آرزوهـــــــا را بــــــه دل کُشـــــتیم ما

دردهــــــــا را ذره ذره خــــــورده ایـم

بارهـــــــا شــــــد کــوه و،آنرا برده ایم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

بــــــــردل خود آشــــــــکارا تاختـــــیم

مـــــا بدینســـــــان زندگی را باختــــیم

دل بـــــــه دریا و به طــــــوفان داده ایم

مــــــــازپا افــــــــتاده ی افــــــتاده ایــم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

از خوشـــــــــیها نقــــــش یک رویا شدیم

بیـــــــن مــــــستان مستَکی رسوا شدیم

ایـــن زمان با خود "رســـــــا" دمساز باش

چــــون شـــــکـــــــسته سازِ بی آواز باش

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : وای بر ما
وای بر ما
وای بر ما

پست ' وای بر ما ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست وای بر ما ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

وای بر ما

وای بـــــر ما وای، ما را خــــــواب بُرد

ماکــــــه در خو م ، جهان را آب برد

هـــــــــی نشســتیم و، غزلها بافتیم

دردها را پـــــــشت خــــود انداختیم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

مســــتِ مست خون دل گشـــتیم ما

آرزوهـــــــا را بــــــه دل کُشـــــتیم ما

دردهــــــــا را ذره ذره خــــــورده ایـم

بارهـــــــا شــــــد کــوه و،آنرا برده ایم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

بــــــــردل خود آشــــــــکارا تاختـــــیم

مـــــا بدینســـــــان زندگی را باختــــیم

دل بـــــــه دریا و به طــــــوفان داده ایم

مــــــــازپا افــــــــتاده ی افــــــتاده ایــم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

از خوشـــــــــیها نقــــــش یک رویا شدیم

بیـــــــن مــــــستان مستَکی رسوا شدیم

ایـــن زمان با خود "رســـــــا" دمساز باش

چــــون شـــــکـــــــسته سازِ بی آواز باش

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : وای بر ما
وای بر ما
دنیای نور

پست ' دنیای نور ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دنیای نور ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دنیای نور

مـــــــیروم ، آری روم تا کـــــــوه نور

تا به جائیکه بود راه عبور

مــــــــاه میـــــگردد به یاری همــرهم

او نویدم میدهد دیدار هور

دلـــــــبریـــها مــــــــیکند در آســــــمان

وسمه ها اومیکشدبرچشم کور

مــــــــیکند بیدار احــــــــساس مـــــرا

میشوم سرتابه پاعیش وسرور

ســــــرخوشـــــــیها میـــشود آذین من

غــــرق در دریای زیبای بلور

تا بـــــــزرگیّ خـــــــدا پَر میــــــکشم

تا به اوج سبز پر رنگ غرور

حالِ اکـــنونِ "رســا" حالی خوش است

بر تمام رنجهاگشته صبور

شلک های محدثهبرچسب ها : دنیای نور
دنیای نور
اب اندر ابم

پست ' اب اندر ابم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست اب اندر ابم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

اب اندر ابم

ی خوردم و گشتم پشیمان

دلم دیوانه گـــــشت و، درد پــــنهان

چه خوش باشد ز آتــــــش دور بـــودن

غـــــــبارِ عـــــاشــــــقی از دل زدودن

نمـــیدانم چــــرا مــــن بی قرارم

گــــمانم دل درون دارم

نمی پرسم که پرسیدن ندارد

درخـــــــت بی بَرَم ،چـیدن ندارد

زدســــــــت دیده و دل مــــیزنم زار

شـــــــدند عاشق مرا کـردند گرفتار

نمــــی داند کـسی تا دل نبازد

نباید بر مـــــــن بی دل بتازد

زمانی حال مـــن باشــــد عیانـــــش

که باشـــد زخـــم روی اســـــتخوانــش

بــیا بنـــــــگر چه حالــی دارم امــــــشب

کـــه میـــــســوزم درون آتــــش و تـــــب

چه گـــــویم هرچه گویم نقش آبــست

"رسا"امشب اب اندر اب استبرچسب ها : اب اندر ابم - اب , اب اندر
اب اندر ابم
وای خدایا

پست ' وای خدایا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست وای خدایا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

وای خدایا

ایـــــــکاش نبودی و نــــــــبودم مــــــــن و دنیا

نه یوســــــف و،نه وامــــق و، شیرین و زلیخا

ایــــــکاش نبودی به فـــــــلک آدم و حوا

نی بو ل نام و نشا ن، نی زمن وما

چون نیست صدائی بجزا له دراینجا

بهتر که نباشد خبری از من و از ما

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گــــــویا که همــــــــه بی خبراننــــــــد ز درگاه

کــــــــس را نبود وحــــشت امروز ز فــردا

سوزد دل و هـــــــرگز نبود هـــیچ مداوا

تنــها شــــــده کار همگان وای خــدایا

رفتــــست زدل حسرت دیدار و تمنا

این سوختن ماست بیائید تماشا

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

افســــــــوس شــــــــده کار فل ه غوغا

برما بـــزند تیـــــــغ بهـــــــر گونه بهـــــــر جا

ســــــوزاند و آتــــــش بزند ریــشه ی مارا

بر مـــن شده این خلقت بیهوده معما

دیدست "رسا" خوب و بدو زشت وَزیبا

بر روز مشو غَرهّ ،رسد نوبت شبها

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : وای خدایا
وای خدایا
خوان رحمت

پست ' خوان رحمت ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خوان رحمت ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خوان رحمت

گفتم کُنَمت رام ، که حســرت دارم

تا جای خدا ، ز هــــــجر نفرت دارم

افســــــوس دَمِ گرم اثر هیچ نکرد

بــــیهوده نظر به خوان رحمت دارم

شلک های محدثه

دلــــــسوخته ام نَزَد ی آب بدل

از شــــمرویزید چشم حرمت دارم

دیدم که شـــدم دستت همه جا

با اینــــــهمه من ترس ز قهرت دارم

شلک های محدثه

تاهست خداو، آسمان و، مه و مهر

من در دل تنـــــگ جای مهرت دارم

غــــیرت همه رفت بر سر مهر و وفا

مـــــن مهر و وفا بجای عیرت دارم

شلک های محدثه

چون عــیب کنی ؟ نئی گرفتار مکن

گفـــتی که باین خصال شهرت دارم

گفتم که مــسوزان ، که جزا میبینی

گفـــــتی که در این کار مهارت دارم

شلک های محدثه

هرچند که سوختم درین عزلت خویش

از کار خــــــودم ببــــین که حیرت دارم

آگاه فقط "رســـا" ست بر ی ما

با عـــــطر تَنَت بساط عـــــ دارم

شلک های محدثهبرچسب ها : خوان رحمت - دارم ,خوان رحمت
خوان رحمت
دردهای بی پایان

پست ' دردهای بی پایان ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دردهای بی پایان ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دردهای بی پایان
ع های عاشقانه

زیرباران بس غزلها چیده ام

دردها دیدم ولی خندیده ام

رشته های جان من از هم گسست

بسکه رنگارنگ انسان دیده ام

میشود تاریک روزم همچو شب

زانکه دور نا ان چرخیده ام

درد دارد زیر باران چتر برد

زیر باران اشکها پاشیده ام

دل به دریامیزنم اما دریغ

من زدریا هم دگر ببریده ام

دامِ دنیا دست و پایم بسته است

من زخوبیهای خود بد دیده ام

داستان ما "رسا "پایان گرفت

هرچه بشنیدی بگو نشنیده امبرچسب ها : دردهای بی پایان
دردهای بی پایان
تنها مانده

پست ' تنها مانده ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست تنها مانده ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

تنها مانده

شهر من پُر ز دل و دلدار است

هردلی عاشق نیست -

هرنگاهی که تهی از مهراست-

هرکه در وادی این غلغله ها تنها ماند-

جام هر که تهی مانده ز عشق-

دست هر که به روی دست است-

وای بر حال دلش

اندرین شهر پر از آعوش است

وای بر حال دلش

که دلش بیمار است

آ این شهر پر از دلدار است

شلک های محدثهبرچسب ها : تنها مانده - هرکه
تنها مانده
وای خدایا

پست ' وای خدایا ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست وای خدایا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

وای خدایا

ایـــــــکاش نبودی و نــــــــبودم مــــــــن و دنیا

نه یوســــــف و،نه وامــــق و، شیرین و زلیخا

ایــــــکاش نبودی به فـــــــلک آدم و حوا

نی بو ل نام و نشا ن، نی زمن وما

چون نیست صدائی بجزا له دراینجا

بهتر که نباشد خبری از من و از ما

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گــــــویا که همــــــــه بی خبراننــــــــد ز درگاه

کــــــــس را نبود وحــــشت امروز ز فــردا

سوزد دل و هـــــــرگز نبود هـــیچ مداوا

تنــها شــــــده کار همگان وای خــدایا

رفتــــست زدل حسرت دیدار و تمنا

این سوختن ماست بیائید تماشا

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

افســــــــوس شــــــــده کار فل ه غوغا

برما بـــزند تیـــــــغ بهـــــــر گونه بهـــــــر جا

ســــــوزاند و آتــــــش بزند ریــشه ی مارا

بر مـــن شده این خلقت بیهوده معما

دیدست "رسا" خوب و بدو زشت وَزیبا

بر روز مشو غَرهّ ،رسد نوبت شبها

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : وای خدایا
وای خدایا
دل هدیه آوردم

پست ' دل هدیه آوردم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دل هدیه آوردم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دل هدیه آوردم

جـــــــــــــفاکردی وفـــــــا بــــودم تــــــــو خـــــــــوش بـــــــــــودی

بدامـــــــــت مبــــــــــــتلا بـــودم، تـــــو خــــــــــــوش بـــــــــــودی

گرفــــــتار غـــــــــــمت بـــــودم ، تــــــــــــــو خــــوش بــــــــودی

ســرشکی همـــچوخـون بــــودم تـــو خـــــــــــوش بــــــــــودی

دَمـــی هـــــرگرنیاســــــــــــــودم تـــــــو خـــوش بــــــــــودی

بــــــــدور از همــــــــگنان بـــــودم تــو خــــــــــــوش بــــودی

چـــــــو کــــــــوه از درد فرســودم تــو خــــــــــوش بــــودی

ببــــــــین از ریــــــــشه نابــــــودم تو خـــــــوش بــــــودی

چنـــــــــین گــــشتم چنان بــــودم تو خـــــــوش بـــودی

اســـــــیر مـــاتمــــــــت بــــــــودم تو خــــــوش بــودی

ســــــــحررا شـــــــام مــــــیدیـــدم تو خــــوش بودی

چــــــو شـــــمع آتش بــــسربـــودم تــــو خوش بــودی

زخــــــــود مـن بی خــــبر بــــــــودم تـو خـــــوش بـودی

ز بَد هـــــــم مـــــــــن بَــتَر بـــــــودم تــــو خـــــوش بودی

چـــــــرا مـــــــن درد مـــــــــیـــــبردم تـــــــو خـــوش بودی؟

بـــــــدی کــــــی با تـــو مــــــن که خـــــــوش بـــــودی؟

چــــــرابـــــا درد ســــــر کـــــــــــردم تــــو خــــــوش بــــودی؟

چو خونین دل برایت هــــــــدیه آوردم تـــــــــو خــــوش بــودی؟برچسب ها : دل هدیه آوردم - خـــــــوش ,خــــوش ,بــــودم
دل هدیه آوردم
خوان رحمت

پست ' خوان رحمت ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خوان رحمت ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خوان رحمت

گفتم کُنَمت رام ، که حســرت دارم

تا جای خدا ، ز هــــــجر نفرت دارم

افســــــوس دَمِ گرم اثر هیچ نکرد

بــــیهوده نظر به خوان رحمت دارم

شلک های محدثه

دلــــــسوخته ام نَزَد ی آب بدل

از شــــمرویزید چشم حرمت دارم

دیدم که شـــدم دستت همه جا

با اینــــــهمه من ترس ز قهرت دارم

شلک های محدثه

تاهست خداو، آسمان و، مه و مهر

من در دل تنـــــگ جای مهرت دارم

غــــیرت همه رفت بر سر مهر و وفا

مـــــن مهر و وفا بجای عیرت دارم

شلک های محدثه

چون عــیب کنی ؟ نئی گرفتار مکن

گفـــتی که باین خصال شهرت دارم

گفتم که مــسوزان ، که جزا میبینی

گفـــــتی که در این کار مهارت دارم

شلک های محدثه

هرچند که سوختم درین عزلت خویش

از کار خــــــودم ببــــین که حیرت دارم

آگاه فقط "رســـا" ست بر ی ما

با عـــــطر تَنَت بساط عـــــ دارم

شلک های محدثهبرچسب ها : خوان رحمت - دارم ,خوان رحمت
خوان رحمت
توجانان منی

پست ' توجانان منی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست توجانان منی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

توجانان منی

گفــــــــتند زدل رود چو از دیــــــــده برفــــــــت

اما تو چـــــــرا هـــــــنوز در جــــــان منی؟

در خاطر من نشـــــسته ای با صد ناز

خورشید منی هنوز و، مهمان منی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

از دل کـــــــه نرفـــــــــته ای ،دلـــــم را بردی

هرجـــــــا که روم آینــــــــه گـــردان منــی

با دســــــت کش م تو بــا پا رانــدی

من مست تو بوده ام، تو تاوان منی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

صــــــــد بار شکــــــست جام دل در دسـتت

اما تـــــــــو یگانه مــــــــهر تابان مــــــنی

کی بود هوس که از تو دل بردارم؟

صد درد اگر بُوَد، تو درمان منی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گـــــــیرم که مـــــرا تو رانده ای از دل خویــش

کـــــــــفر است رَوی زدل، تو ایــــمان منی

با هـــــــر قدمی که مینَهی، سر بنهم

سرهست اگرمرا؟ تو سامان منی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

بیهـــــــوده مَکــــــوش تا کـــــــه آرام شـــــــوم

من ابر ســـــــیه شــــــدم تو باران مــــــنی

تا هست به تن توان و در سر هوســـــم

ای جام جهان نما تو جانان منی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دارم بــــــــه تو امیــــــــد هنـــــــوزم صنـــــما

آغـــــــاز تو بوده ای و پــــــایـــــــــان منی

ازدل نــــــــروی مــــگر ز تن جان برود

ای جانِ"رسا" تو طاق بستان منی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : توجانان منی
توجانان منی
اوج نیاز

پست ' اوج نیاز ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست اوج نیاز ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

اوج نیاز

حسرتم باشد میان دوستان

خار هستم در میان بوستان

بینوائی ه در آئینه ام

دردهایم مانده اندر ام

آتشی پنهان و در خود سوختن

لب زشکوه پیش یاران دوختن

در حریم عشق تنها گم شدن

همدم و همراه خمَ می شدن

قطره قطرزهر خوردن جای می

ه ن ناله ی نالان نی

با خود و باخویشتن بیگانگی

با غم و درد نهان هم خانگی

زندگی زندان و زندان زندگی

کاش میشد کرد اینجا بندگی

در خودت رو در خودت گم شو "رسا"

درد تو اینجا نمی گردد دوا

رفت . یاید رفت تا اوج نیاز

تا سرائی سوزهنگامبرچسب ها : اوج نیاز
اوج نیاز
نوش جان بنوش

پست ' نوش جان بنوش ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست نوش جان بنوش ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

نوش جان بنوش


بـــــــی تاب بـــــــــودم و ، یاد تـــو مونـــــــسم

دنیای بی یست ،تو هــستی همه م

از آفتاب رو بگــــــرفتم . تو هــــورمی

در شام تیره و تارم تو نورمی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گـــــفـــــتند دورزمان مـــــــــرهــــــم غــم است

اماهــــــــنوز یاد تو هــــــمـــدم مـــــــن است

ســــوغات مــن زبودن ورفتن خیال توست

تصویر من زخلقت و بودن جمال توست

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

هـــــــرچنــــــــد رفته ای و نداری خـــــبر زمن

دانم نـــــــمانده در ته ذهـــــــــن تو یاد من

شاید ندیده ای تو مرا زیر پای خویش

بودم، ولی نبود وجودم ز ذره بیش

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

حـــــــــالا نـــــــــشسته ام یه امیدِ خـــــــیال و خـــواب

مُـــــــــردَست بر لـــب مــــــن شـــــــعرهــــای ناب

جای غــــــــزل سرود غــمم مــــیرسد به گوش

نیش است برتن تو "رسا" نوش جان بنوش

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : نوش جان بنوش
نوش جان بنوش
مرا ندیدی

پست ' مرا ندیدی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست مرا ندیدی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

مرا ندیدی

دیــــدی که به من وفا نکردی؟

خون خـــوردم و ، اعتنا نکردی؟

دیدی که شـــــدی بلای جانم؟

صد زخم زدی به استــــخوانم؟

دیدی که وفــــا نکـــرده رفتی؟

خون در دل من چکانده رفتی؟

برخاک ســـــیه نشانده رفتی؟

تو زهر به مــن چشانده رفتی؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

حالا تـــــــــو بیا و کـــن نگاهی

این اســــت کرم به خاک راهی

از دلــــــشدگان دگر چه خواهی

جـــز ناله ی ســــینه گاهگاهی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دیدم که زمــــــن تو دل بــریدی

برخاک شـــــدم مرا ندیــــــدی

از خلوت مــــــن تو پا کـــشیدی

از خاطــــــــره های من پـــریدی

چون اشــــــک زدیدهام چکیدی

خون خورد "رسـا". فقط شنیدی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : مرا ندیدی - رفتی؟
مرا ندیدی
دشمن خونخوار..

پست ' دشمن خونخوار.. ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دشمن خونخوار.. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دشمن خونخوار..

دل همـــــیشه دشــــمن من بود و هست

آبــــرویم بُــــرد و، لبـــــهایم بـِـــــبَـــــست

نیســــت عاقل هست اغلب مستِ مست

شیـــــشه ی عمرم به دســت او ش ت

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

مـــــــــن ندانم کار او در سینـــــه چیست؟

اوکـــــه مهمان است، صاحبــخانه کیست؟

جــــــانم از او لــــحظه ای آسوده نیست

ای خـــــدا این دشـــمن خونخواره کیست؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

بـــــــا حــــــریقان بــــــر علــیهم ساخته

با ســـــــلاحِ درد بر مــــــن تـــاخــــــته

در قــــــمـــارزنــــدگانـــــــی باخــــــته

خود بــــــســــــــوزانده مـــرا بگداخته

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

در چنــــــین جنگی ببیـــــــن من باختم

بی خبر گَه ســـــــوختم گَه ســــــاختم

خود "رســـــــا" آتـــــش به جان انداختم

پــــــرچم بازندگــــــی افـــــــراخـــــتــم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : دشمن خونخوار..
دشمن خونخوار..
رنگ من رنگ دل یار شده

پست ' رنگ من رنگ دل یار شده ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست رنگ من رنگ دل یار شده ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

رنگ من رنگ دل یار شده

رنگ من بین بخدا ، رنگ دل یار شده

بخیالم که کنون لحظه ی دیدار شده

آتــــشی گشته درون من دیوانه به پا

وای کـــزعالم و آدم هــمه بیزار شده

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

به ســـرم نیست هــوای دگری،منتظرم

او طــــــبیب است علاج مــن بیمار شده

لحظه هاگشته چنان سال و؛ندارم طاقت

دردهـــــــای دوجهان بر دلــــم انبار شده

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

به فلــــــک میـــــرسد آواز ، اگر او نرسد

حــــــسرتم دیدن آن یار دل آزار شــــــده

گــــفته صد بار و عمل نیست خدایاچکنم؟

این غــــــمش برسرغـــمهای دگر بارشده

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

وعــــده ها داده و هربار دلم خوش کرده

باز هــــــم از من بیچاره طلــــــبکار شده

این زمان باز بـــه دیدار هوس هــست مرا

گو"رســــا" دلبر ما را ، که بدهــکار شده

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : رنگ من رنگ دل یار شده
رنگ من رنگ دل یار شده
خاطره ی تلخ

پست ' خاطره ی تلخ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خاطره ی تلخ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خاطره ی تلخ

4vojklgid6x95kpv5xs.jpg

مــــــن دراین خانه ی ویرانه ی خویــــــش

هـــــــمدمم خاطـــــــره ی تـــلخ تو بود

یادِ آن روز و شب ســرد و سیاه

مونسم لذت دیدار تو بود

شلک های محدثه

ناله هــــــــا کــــــردم و ، بـــودم بی تاب

دل و جانـــــــم به تمـــــــنای تو بود

درد چـــــــون چنگ به جانم میزد

راحتم دیدن سیمای تو بود

شلک های محدثه

تـــــــو ندانـــــــی و ، نمـــــــیدانــــســـــتی

ســــــرو جـــانم هـــــــمه قربان تــو بود

با "رســـــــا" بود خی کم و بیش

مانده بر جا ،غمِ هجرانِ تو بود

شلک های محدثهبرچسب ها : خاطره ی تلخ
خاطره ی تلخ
در سفر هستم

پست ' در سفر هستم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست در سفر هستم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

در سفر هستم

در ســـــــفر هــــــــستم و ،حــــــــیران تـــــــوام

مــــــن اســـــــیر غــــــم و هـــــــجـــران توام

دل دیــــــــوانـــه تـــــــرا مــــــی طـــــــلــبد

روز و شــــــــب در غـــم پنــــــهان تــــوام

کی تـــــو دانی که چـــــه آمد به سرم؟

تــــــو گُلــــــی خار بـیـــــابان توام

دردلم نیست بجز باور عـشق

گفته بودی تو که ،جانان توام

ازچــه پرسی که چه آمد به سرم

دســــــت و پا بســـــته به فرمان توام

هـــــــرچــــــــه کـــــردم دل من رام نشد

مـــــــن درین عــــــمکـده مهمــــــان تـــــــوام

تـــــو مپندار "رســـــــــا" هـــــــست ، که نیـــــست

تـــــــا غـــــــــزل هـــــــــــست غــــــــزلـــــــخوان تـوام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : در سفر هستم - توام
در سفر هستم
هدیه عشق

پست ' هدیه عشق ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست هدیه عشق ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

هدیه عشق

ندانســـــتی که مـــــــن ســـــــرمایه دارم

بـــــه سیـــــــنه یک دل غـــــــمــــباره دارم

چـــــــه باشــــــــد حاصل این زندگانــــــی؟

اگر غــــــم را نبیـــــــنی و، نــــــدانــــــی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دل غــــــمدیده میــــــسوزد شـــب و روز

کـــــند روشـــــن شـــــبت را هــمچنان روز

اگر شـد ســــــنگ. دل،در ســــینه ی تـنگ؟

دگر دل نیـــــــست باشــــــد کــــــوزه ی رنگ

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گــــــــهی ســـــــرخ و گهی آبــــی گهی زرد

نـــــــدارد آگهـــــــی از عــــــــــالــــــــم درد

هـــــرآن دل را که سوزی نیست دل نیست

چه خوش گفتــــــست غیرازآب و گِل نیست

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دلـــــــی دارم مــــــــزیـــــــن بر غـم و درد

برایــــــم عــــــشـــــق را او هــــــدیه آورد

که چـــــــون عــــــود اســـت برآتش درونم

بســـــــوزد هـــــــم درون و هم بــــــرونــم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

تمــــــــی نالم که دارم عالــــــمی شـــــــاد

که من شـــــــاگردم و ، غم گـــــشته

"رســــــــا"ازغم جهانــــــش هســـت پر نور

ببیــــــن حسرت بَرَد بر آتشــــــش هـــــــور

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : هدیه عشق
هدیه عشق

پست ' ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

گفتـــــــی که چــــــــنان وَ چنــــــــــینم

تو مـــــــاه ، مــــــن آدم زمــــــینم

ای وای ازیــــن دل کـــــــبابــم

تو ناب و ، من ابم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دیـــــدی که زدســــــت رفت هوشـــــــم؟

دردم، که بـــــه تاب و در وشـــــم

دیـــــــگر نکـــــــنم زتـــو ح ت

آتش بگرفته ام به غایت

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دل نـــــــیســــــت حریــــــف دردهایم

مــــــن مانده ام و شــــــکـــستهایم

من مــــــرده ام و به روی خاکم

یک غده ی چرکِ دردناکم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

از حـــــــال دلم کــــــــسی خبر نـــیست

من مـــــــرده ام و زمن اثر نیــــست

نه تـــــــو ، نه ی، بجز خدایم

او هست فقط ،فقط دوایم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

از تـــــــــــو به خـــــــدا بَرَم شــــــــکایــــــت

چـــــــــون اوســـــــت پـــــــناه در نـــهایت

در کام"رســــــــــا" ، شور است

کوه است غمش ،ولی صبور است

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها :
هدیه عشق

پست ' هدیه عشق ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست هدیه عشق ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

هدیه عشق

ندانســـــتی که مـــــــن ســـــــرمایه دارم

بـــــه سیـــــــنه یک دل غـــــــمــــباره دارم

چـــــــه باشــــــــد حاصل این زندگانــــــی؟

اگر غــــــم را نبیـــــــنی و، نــــــدانــــــی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دل غــــــمدیده میــــــسوزد شـــب و روز

کـــــند روشـــــن شـــــبت را هــمچنان روز

اگر شــــد ســــــنگ اندر ســـــینه ی تـنگ؟

دگر دل نیـــــــست باشــــــد کــــــوزه ی رنگ

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گــــــــهی ســـــــرخ و گهی آبــــی گهی زرد

نـــــــدارد آگهـــــــی از عــــــــــالــــــــم درد

هـــــرآن دل را که سوزی نیست دل نیست

چه خوش گفتــــــست غیرازآب و گِل نیست

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دلـــــــی دارم مــــــــزیـــــــن بر غـم و درد

برایــــــم عــــــشـــــق را او هــــــدیه آورد

که چـــــــون عــــــود اســـت برآتش درونم

بســـــــوزد هـــــــم درون و هم بــــــرونــم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

تمــــــــی نالم که دارم عالــــــمی شـــــــاد

که من شـــــــاگردم و ، غم گـــــشته

"رســــــــا"ازغم جهانــــــش هســـت پر نور

ببیــــــن حسرت بَرَد بر آتشــــــش هـــــــور

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : هدیه عشق
هدیه عشق
خود زنی

پست ' خود زنی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خود زنی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خود زنی

نخوردم می ، چرا مســتم چنینی؟

چرا کارم شده ، گوشه نشینی؟

چرا سردم ولی آتش بجـــــــانم؟

ش ته درد گویــــا استخـــــوانم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

شـــده فریاد، خفــــــــته در گلویـــــم

غم اســــــت جای شـراب اندر سبویم

بجای شـــــــیر مــــــادر ،تلخ کامــــی

بــــــخوردم جای قطره ، جام حــامی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

نــ مـــــــن جـــــوانی در جـــوانی

دو صـــــــد سیلی مــرا زد زندگانـــــی

دمـــــــارم را در آوردســــت اکنــــون

تراود از دلــــــم بر دیـــده ام خـــــون

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

چنان بفـــــــشرده جســــمم راو، جانم

بجای هـــــــر نفـس آیـــد فغــــــانــــــم

زبــــــس نالیده ام من شــــرمســـــارم

غــــــم دیریـــــنه ای درسینـــــــــه دارم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

که باشـــــــد ناله هـایـــــم از ســـر درد

مـــــــــرا این آسمان اینــــگونه پـــــرورد

"رســـــــا" را درد کرده مـــظهـــر خویش

زند او دم به دم بر جــــــان خـــــود نیش

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : خود زنی
خود زنی
حسرتم بود

پست ' حسرتم بود ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حسرتم بود ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حسرتم بود

حســــــرتم بــود با تو بودنها

گفتن و گفتــن و شنــــودنها

حســــــرتم بود لذت دیــدار

روز و شب در کنار هــم بیدار

حـــــسرتم بود دلــبرت باشم

هرکــــــجائی تو،در بَرَت باشم

حســرتم بود روز و شب با هم

ازخدا بیــــش از این نمیخواهم

حـــــسرتم بـــــود تا خدا باشد

ســـــوزهجران زما جـــدا باشد

حسـرتـــم بود با چـــنان اسرار

نکــــــنی عـــشق را دگر انگار

حسرتم بود با "رســــا" باشی

درد بودی کــــــنون دوا باشی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : حسرتم بود
حسرتم بود
خوابم میبرد . دیگر هیچ

پست ' خوابم میبرد . دیگر هیچ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خوابم میبرد . دیگر هیچ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خوابم میبرد . دیگر هیچ

درد دلهایم را با خودم به بستر میبرم

چشمهایم را می بندم

و آنوقت

تو، خیال تو، و عشق تو

دو باره جان میگیرد

بدور از هیاهوی واقعیت

بدور از آنهمه درد ،و

بدور از آنهمه ناکامی

دست در گردن خی

با هم راههای دشوار زندگی را

طی میکنیم

با هم به قله میرسیم

رسیدیم

خوابم میبرد و دیگر هیچ

شلک های محدثهبرچسب ها : خوابم میبرد . دیگر هیچ - بدور ,خوابم میبرد
خوابم میبرد . دیگر هیچ
حالِ چشمان تو....

پست ' حالِ چشمان تو.... ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حالِ چشمان تو.... ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حالِ چشمان تو....

دیدن چشم تو با ح خواب

کرد ما را بی تاب

برد در عالم رویا و سراب

شده حالم

آنچنان زارو اب

که نمیدانم باز

کی ؟ کجا؟

بینم آن لحطه که رفتی تو به خواب

که شوم مست چنان خورده

که منم عاشق آن لحظه ی

بی ت ناب

شده ام مست و اب

باز چشمان تو رفتند به خواب

همه اش بود سراب.

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : حالِ چشمان تو.... - خواب
حالِ چشمان تو....
حالِ چشمان تو....

پست ' حالِ چشمان تو.... ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حالِ چشمان تو.... ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حالِ چشمان تو....

دیدن چشم تو با ح خواب

کرد ما را بی تاب

برد در عالم رویا و سراب

شده حالم

آنچنان زارو اب

که نمیدانم باز

کی ؟ کجا؟

بینم آن لحطه که رفتی تو به خواب

که شوم مست چنان خورده

که منم عاشق آن لحظه ی

بی ت ناب

شده ام مست و اب

باز چشمان تو رفتند به خواب

همه اش بود سراب.

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : حالِ چشمان تو.... - خواب
حالِ چشمان تو....
وبلاگ آقای علی .......ali

پست ' وبلاگ آقای علی .......ali ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست وبلاگ آقای علی .......ali ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

وبلاگ آقای علی .......ali

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیبی باش

تا با افتادنت شه ای را بالا ببری

علی شریعتی

http://donyababa. /

نوشته ای از وبلاگ آقای علی کارگری

از بهترینها ی وب ایشان دیدن کنید

از دل بر آمده ها به خواهد نشست .خواهی نخواهیبرچسب ها : وبلاگ آقای علی .......ali - وبلاگ آقای
وبلاگ آقای علی .......ali
تو هنرمند قابلی هستی

پست ' تو هنرمند قابلی هستی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست تو هنرمند قابلی هستی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

تو هنرمند قابلی هستی

دل شکــــــستن اگر هـنـــــــر باشــــــد

تو هـــــنرمند قابــــــلی هستی

دل ربودن اگــــــر خــــطا باشد

تو خـــــــطا کار ماهـــــــری هــستی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

تو مـــــــرا برده ای به مــــسلخ عشق

منِ سرگشته ی پریـــشان را

شرح این غم کجا توانم گفت؟

رحــــــــم باید به کــــــفر کیــــشان را

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گِله و شـــــــــکوه کی کـــــــند جبـــران؟

اینهــــمه درد و رنج بی پایان

بخدا نیــــــست قابل درمان

بیــــــش و بیــــــــش از تـــوان یک انسان

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

داده ام خویشـــــــتن به دســـــت قضا

به اَمان آمــــدم نبود سزا

داستان غمم فزون از گفت

درد دارم بـــــــگو کـــــــحاســــــت دوا؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

رشـــــــــته ی کار رفــته از دســــــــتم

نیــــستم گرچه بینی ام هستم

کو امیدی "رســــــا" به بودن من

شـــــــستم از زندگــــــــی دگر دســتم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : تو هنرمند قابلی هستی
تو هنرمند قابلی هستی
داغونم امشب

پست ' داغونم امشب ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست داغونم امشب ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

داغونم امشب

بیا باور کــن امــــــشب حال ما را

زبی مهری ش تی بال مــــا را

نــــــه حالم را تو دانـــی نی زبانم

هــــــمه دانند ،گـــــفتی من ندانم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

چـــــــرا راهـــــــت ز راه من جدا شد؟

چنــــــین کردی که دردم بی دوا شد

چه کـــین چنین کردی به روزم؟

زحـــــــسرت روز و شب باید بسـوزم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

فـــــــلک با تو مـــدارا کرد و سازش

مـــــــرا کشته ترا کرده نـــــــوازش

چه کــــــردم من چــرا آزرده ام کرد؟

جـــــــوان بودم چرا دل مـــرده ام کرد؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

زحق خـــــــواهم که پایانم تو باشــی

ســــــر قبرم نوا خوانـــــــم تو باشی

تو مـــــیدانی "رســا" دلخونم امشب

مــــــــپرس دیگر چرا داغـــونم امشب

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : داغونم امشب - امشب
داغونم امشب
کاش میدانستی

پست ' کاش میدانستی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست کاش میدانستی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

کاش میدانستی

کاش میدانستی

چگونه روزهایم را و شبهایم را

با تو سر میکنم .

و آنوقت

وآنوقت دلت شاید نرم میشد

به سراغم میامدی و

میگذشتی از آنهمه غرور

از آنهمه خود خواهی

و آنوقت به چشمانم نگاه میکردی

و من عشق را دریا دریا

د ایت میریختم

و تو باورت میشد

که دوستت دارم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : کاش میدانستی
کاش میدانستی
خدای من........

پست ' خدای من........ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست خدای من........ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

خدای من........

ســــــر به پیش او بر آور کــــــــن برایش گفتگو

ای خوشـــــــا آن گفتگو کزدل نـــمائی،روبرو

می شـــــناسد درد را و مـیــنماید همدلی

نیست یاری دل دهد برگفتگوهایت چو او

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

باشـــــــدت یارانِ بســـــــیار و فراوان بیشـــمار

گر دهنــــــدت جامی از می ،او ببخشاید سبو

روزگارت گر شــــود چون شام تاریک و سیاه

اوست یارروزِ سختی اوست تنها چاره جو

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گر دلت شــــــــد پر ز اندوهِ زمانه تا به لـــــب

تاکه او باشـــــــد به نزد هیچ رازت نگو

دوستــــان دارند چوتو دوستانی بیشمار

پیش او باید بگوئی آنچه از راز مگو

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

اوســــــت همراز و هم آوازت ،بدردت آشــــــــنا

پیــــــش او تَرسَت کجا باشــد ز عِز و آبـــــرو

میــــشود ستار و پوشـــاند هزاران عیب را

تاکه او باشد مکن وحشت زمکر صدعدو

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

اوســـــــــت یار روزگار ســـــــختی و درمانـــــدگی

آگهـــــست بی آنکه برگوئی تو دردت مــوبه مــو

رو به درگاهش"رســـــا" بنــــما تو باصــــد آرزو

بادل وجان بشنود ،پس هر چه میخواهی بگو

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : خدای من........
خدای من........
با منی اما؟؟؟؟؟؟

پست ' با منی اما؟؟؟؟؟؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست با منی اما؟؟؟؟؟؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

با منی اما؟؟؟؟؟؟

با منی اما نمیدانم چرا؟

عشق در چشم تو گویا مرده است

دیو زشت روز هجران و فراق

چون خوره در ی من ه است

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

با منی اما نمیدانم چرا؟

ام میسوزد، این بیگانگیست

آشنا و یار دیرینم کجاست؟

گفته هایم از سرآزردگیست

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

با منی اما نمیدانم چرا؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : با منی اما؟؟؟؟؟؟ - چرا؟ ,نمیدانم ,نمیدانم چرا؟
با منی اما؟؟؟؟؟؟
یاری کن امشب

پست ' یاری کن امشب ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست یاری کن امشب ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

یاری کن امشب

بارون غزل

بیا با درد مــــــــــا یاری کــــــــن امــــشب

برای مــــــــا عزا داری کن امشـــــــب

چه حاصل داشـــــت این نامهربانی

بیا،ترک دل آزاری کن امـــشب

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

چه حــــــــسرتها که مانـــــده بر دلِ ریش

بیا ازما تو دلــــــــداری کن امـــــــشب

شب و روزم به درد و عم گذشـــــته

برای ما تو غمخواری کن امشـب

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

شـــــــــدم درد آشـــــــنا با ســـــوز هجران

بیا دیدار بیـــــــــماری کـــــــن امشـــب

بدادم دل، ندیــــــــدم لذت عشـــــــق

دراین سودا تو همکاری کن امشب

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

ســـــــــــیه ایـــــــــن روزگار تیـــــــــره ام را

تو روشن همـــــــــچو گ اری کن امشب

"رســــــا" را مرگ میخواند شب و روز

برای او توهم کاری کن امشب

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : یاری کن امشب - امشب
یاری کن امشب
شده آتش زدنها پیشه ی تو.

پست ' شده آتش زدنها پیشه ی تو. ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست شده آتش زدنها پیشه ی تو. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

شده آتش زدنها پیشه ی تو.

بیا مـــــهمان من شـــــــو یک دو روزی

چه حاصــل داشت این عاشق فروزی؟

مـــرا ســوز و ، رفتی ز پیشم

شدی عقرب زدی بد جور نیشم

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

چــــــــه من، چنــــین زارم نمودی؟

به پیـــــــش این و آن خوارم نمــودی؟

شده آتـــــــش زدنها پیـــشه ی تو

مرا سوزانده این شه ی تو

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

ببــــــین کاشــــــــانه ام بر بــــــاد دادی

به مـــــــن دیوانگـــــــی را یاد دادی

شــــــدم بازیچه ی دست زمانه

زیادم رفت راه آشــــیانه

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

دلم میـــــــسوزد ،امــــــــا چاره ای نیــست

چو من در این جهان بی چاره ای نیــست

مـــــــــرا دلدادگـــــــیها داد بر باد

بیا بنگر که بر بادم ز بنــیاد

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

کنــــــون بی هـــــمزبان و بـــی نــشانم

دگـــــــر پاشیده از هــــــم جسم و جانم

"رسا" چون صورتک مات است و حیران

به خود می پیچد از این دردپنهان

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : شده آتش زدنها پیشه ی تو.
شده آتش زدنها پیشه ی تو.
گذران عمر

پست ' گذران عمر ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست گذران عمر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

گذران عمر

مــــــــــرا یـــاد اســـــــت دوران جــــــوانی

دلم خـــــــــوش بــود از ایـــن زندگانی

مرا شیـــــــر جوانـــی بود در بند

نبودم من به عهدی هیچ پابند

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

چــــــنان ســـــــرشار بودم از خوشــــــــیها

کـــــــجا بودم خبـــــر از ناخوشــــــیها؟

جـــــــهانم بودپر از گلـــشن و نور

به جای ماه میت د شب، هور

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

نه برجـــــــانم غـــــمی نی جای نیــشـــی

نبـــــــودم غــــــیر لذت هـــیچ کیــشی

گهــــــی چو شیر غُران و شــــتابان

چوپروانه گهی شادو غزلخوان

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

جــــوانی رفــــــت همــــــچون بادسَرسَر

بجــــــزحـســـــرت نمانده هیچ در بَر

کنـــــــون نالانم و ،درد آزمــــوده

جوانیـــــــها بجـــز رویا نبوده

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

هــــــــزاران نیـــــــش مانده جای هــرنوش

قبای عــــــشق شـــد شال سیه پوش

کنون هســـــتم چوشـــی یربیشه

که نالیدن مرا گردیده پیشه

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

نشـــــــستم برســـــــرگــــــــور جوانــــی

دلم خـــــــون است از این زنـــــــدگانی

"رســـــــا" اینــــست آداب زمانه

نباشـــــد هیچ لذت جاودانه

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : گذران عمر
گذران عمر
بر باد نوشتم

پست ' بر باد نوشتم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بر باد نوشتم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بر باد نوشتم

بر باد نوشـــــــتم که بـــــسوی تو وزان بود

بر یاد نوشـــــــتم که برایــــــت نگـــران بـود

هرجـــــــا سخـــــنی رفت زمهرت به زبانـم

گفتنـــــــــد که یار تو چـــنین بود و چنان بود

باور تــــــــو نکـــردی دل دیوانـــــــه ی ما را

دلـــــــدادگیم در نظـــــرت حدس و گمان بود

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

تو خـــــــنده ن بر من بیـــــــمارگذشـــتی

هرچــــــــند که درد من بیــــــچاره عیان بود

ازحـــــــد چو فزون بـــــود غم و سوزِدل من

این درد کــــــــجا قابل گــــــــفتار و بیان بود؟

من ســــــــوختم و لـــب به سخن باز ن

چشـــــــم تو به دنبال شـــــــکار دگران بود

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گفــــتی که چه داری تو درین ملک سلیمان؟

ســـــــرمایه ی من در دو جهان بار گران بود

هـــرگاه نظــــــــر بر رخ زیبای تو کــــــــردم

کار مـــــــن بیـــــــدل به خدا آه و فغان بود

گفــــــتم که چرا میــشکنی شیشه دل را؟

گفتـــــــی که نبودم من و،ایــــنکار فلان بود

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

میســــــــوزم ازاین درد که بودی تو بــهارم

درگلشــــــــن تو بودن من ســـوز خزان بود

مارا تو ببیــــــن باهــــــمه این سنگـــــدلیها

هــــــرجا که تو بودی برما، جام جـــهان بود

خواندندچو ازچشــــــم منِ عاشـــق رسـوا

گـــــفتندچو این عشــق کجا نام و نشان بود؟

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متن

گــــــــر بود دلت همــــــــچو دلم پر زتمــنا

عــــــشق حسرت هر پیروجوان بود

اما چکـــــــنم نیســــــت هم آهنـــگ دل ما

عشــــــــق مـن و تو، رابطه ی تیروکمان بود

اکنون ز"رســا" مانده بدل حســـــــرت یک آه

پایان ســـــــــخن ،حاصل این عشـق زیان بود

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : بر باد نوشتم
بر باد نوشتم
با تار ش ته ی دلم چنگ مزن

پست ' با تار ش ته ی دلم چنگ مزن ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست با تار ش ته ی دلم چنگ مزن ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

با تار ش ته ی دلم چنگ مزن

با من ســخن از سوز و ، دلِ تنگ مزن

از عقل و خــــــرد ، تو بردلم چنگ مزن

من ســـــوخته ام سوختگان را دریاب

دیوانه ی دلســـــــــوخته را سنگ مزن

ایکاش ندیده بودمــــــت روز نخســــت

توطـــــعنه به این بی خبر از ننـــگ مزن

هرچند که دلخوشـــــــی به دیوانگــیم

با تارِ شکـــــــسته ی دلم ،چنـــــگ مزن

آوازه ی مـن رســــــــیده بر عرش خـــدا

هــــــــر روز مرا به شــــــیوه ای رنگ مزن

من را تو به پیــــــش این و آن خــــوار نکن

تو سنــــــــگ به پای آدم لنــــــــگ مـزن

گفتی که "رسا" نی ای تو از اهـــــل ادب

این حرف دلـــــــست ، حرف فرهنــگ مزن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : با تار ش ته ی دلم چنگ مزن
با تار ش ته ی دلم چنگ مزن
با تار ش ته ی دلم چنگ مزن

پست ' با تار ش ته ی دلم چنگ مزن ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست با تار ش ته ی دلم چنگ مزن ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

با تار ش ته ی دلم چنگ مزن

با من ســخن از سوز و ، دلِ تنگ مزن

از عقل و خــــــرد ، تو بردلم چنگ مزن

من ســـــوخته ام سوختگان را دریاب

دیوانه ی دلســـــــــوخته را سنگ مزن

ایکاش ندیده بودمــــــت روز نخســــت

توطـــــعنه به این بی خبر از ننـــگ مزن

هرچند که دلخوشـــــــی به دیوانگــیم

با تارِ شکـــــــسته ی دلم ،چنـــــگ مزن

آوازه ی مـن رســــــــیده بر عرش خـــدا

هــــــــر روز مرا به شــــــیوه ای رنگ مزن

من را تو به پیــــــش این و آن خــــوار نکن

تو سنــــــــگ به پای آدم لنــــــــگ مـزن

گفتی که "رسا" نی ای تو از اهـــــل ادب

این حرف دلـــــــست ، حرف فرهنــگ مزن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : با تار ش ته ی دلم چنگ مزن
با تار ش ته ی دلم چنگ مزن
ولی خواب من اینها را نمیداند

پست ' ولی خواب من اینها را نمیداند ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ولی خواب من اینها را نمیداند ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ولی خواب من اینها را نمیداند

میخواهم بخوابم

خوابم نمی آید

بهانه ی ترا میگیرد

عادت کرده

تا خی نیاید او نمی آید

گویا خیال تو باید برایش

لائی لائی بخواند

چه سخت است عادت

آنهم به خیال

آنهم خیالهای تکراری

خیالی که کم کم

غبار رویش را میپوشاند

غبار زمان

و باید گه گاه آنقدر جستجو کنی

تا بی ش

ولی خوابِ بیچاره ی من

این حرفها سرش نمیشود

عادت کرده

به خی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : ولی خواب من اینها را نمیداند - عادت کرده
ولی خواب من اینها را نمیداند
ولی خواب من اینها را نمیداند

پست ' ولی خواب من اینها را نمیداند ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست ولی خواب من اینها را نمیداند ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

ولی خواب من اینها را نمیداند

میخواهم بخوابم

خوابم نمی آید

بهانه ی ترا میگیرد

عادت کرده

تا خی نیاید او نمی آید

گویا خیال تو باید برایش

لائی لائی بخواند

چه سخت است عادت

آنهم به خیال

آنهم خیالهای تکراری

خیالی که کم کم

غبار رویش را میپوشاند

غبار زمان

و باید گه گاه آنقدر جستجو کنی

تا بی ش

ولی خوابِ بیچاره ی من

این حرفها سرش نمیشود

عادت کرده

به خی

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, ع جدا کننده متنبرچسب ها : ولی خواب من اینها را نمیداند - عادت کرده
ولی خواب من اینها را نمیداند
نگاهم را تو یدی

پست ' نگاهم را تو یدی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست نگاهم را تو یدی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

نگاهم را تو یدی

نگاهم را تو یدی.

خی باورم شد دل نمی بازی؟

چنان با من تو در گیری

ازین سوزنده ی سوزان

چرا خواهی بپر ؟

نمیدانی دلت دارد هوای من؟

چرا ازعشق میترسی؟

چرا با عشق بستیزی؟

خی من نمیدانم ؟

چه در دل آرزو داری؟

نگاهت گفت بامن

ازچه میخواهی تو بگریزی؟

نشستم بر دلت تا

مرز فرداهای طولانی

نمیدانی که ترسم نیست از مردن؟

نه از ننگ و نه از خون و

نه خون ریزی؟

دل پر حسرتم درماتم زنگ صدای تو

ترنمهای عشقت را

کحا با من در آویزی؟

بیا تا با "رسا" پیمان و عهدت

تازه گردانی

نترس از حرف این و آن

نترس از آبرو ریزی

بیا تا بار دیگر ......

شلک های محدثهبرچسب ها : نگاهم را تو یدی
نگاهم را تو یدی
هوای دیدن تو

پست ' هوای دیدن تو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست هوای دیدن تو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

هوای دیدن تو

زبــــــس دارم هـــــــوای دیــــدن تو

هـــــــوای دیــــــــدن و خــــندیدن تو

ســــرشک ازدیدگانم خونفـشان است

که از چشــــمت چنین حالم نهان است

توســــــوز سیـــنه از چشمم نخو

تــــــو زهر تلخ، برکامـــــم چـــش

هـــــمه دیــــــدند ،غافل بودی از مـن

بخـــــــود مشــــغول بودی ،فارغ ازمن

چه حاصـــــــل دارد ایـــــن نالیدن من؟

چـــــــوباران اشکِ خون با مـــــن؟

بـــــــه زیر پا نگــــــر، دل مــــــیزند پَر

که اول ســـــــوختن، اینهـــــم شد آ

زبــــــــس در ســـــــینه دل را آزار

شــــــــدم اینـــسان به درد و غم گرفتار

"رســــــــــا" را کرده دنیـــــــا دست

نه تنـــــــــها از تو،که از خویـــش بگسستبرچسب ها : هوای دیدن تو
هوای دیدن تو
چشم بر در دوختم

پست ' چشم بر در دوختم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست چشم بر در دوختم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

چشم بر در دوختم

تا سحر گاهان نشســـــتم ،چشـــــــم بر در دوختم

با خیال از سایـــــــه ها چتـــری زعشقت دوختم

از گل و خــــــــار بیابان پیرهــــــــنها دوختم

آنقدر سوزن زدم بر خاطرم تا سوختم

لحــــــظه لحــــــــظه رنگ می خیالِ خویش را

از برای پر زدن مــــــــن هردوبال خویـــــــش را

تلخ میــــــ ز شهد تلخ ،کام خویش را

بر خی میکشیدم دست گرم خویش را

نـــــــرم نرمک چـــون نســـــــــیم از لابلای ابر و باد

باز میشـــــــد پیـــــش رویم خاطراتِ شادِ شاد

میشـدم سرمست میبردم خودو خویشم زیاد

پـرده های رنگ رنگ عشق برهــــم اُفتاد

وای کـــــــز آن عشــــــــق رویا هــــــــم نماند

عاشقــــــــی اینســــــــت تا دنــــیا بماند

زیرخاکــــــــش آتشـــــی بر جا نماند

از من و ما تل خا تر بماند

نیســــــت چــــــــــاره درد پشـــــــــت درد داد

ســـــــر به فرمانــــــــــش چنین باید نهاد

تا "رســــــــــــا" باشد بود بیداد داد

دردها بردیم گشتیم اوستادبرچسب ها : چشم بر در دوختم - دوختم ,خویش
چشم بر در دوختم
بهترین حال

پست ' بهترین حال ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بهترین حال ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بهترین حال

بهـــــترین حال بودن با توســـــــــت

جز تو در تو ،نمیـــــــتوانم جُست

گرچه میسوزم از غمی سوزان

نتوانم که با تو دردم گفت

در صدف گوهریســـت وینهمه عــــــشق

دانه دانــــــه گهـــــــر بباید ســـــفت

دیدنـــــــــت گشته آرزو و هـــوس

چون تو را دیده ام ز روز نخست

حـــــــســرتســــــت،آری آری دیــدن تو

بایتـــــــد این درد را به سیــنه نــــهفت

دردهــــــایت گران حساب شــــده

جان خود داده ام،برایش مفت

زان زمــــــــانی که ترک مــــــــن گــفتی

گـــــــشته ام با غم جـــــــدائی جفت

به "رســــــــا" گفته ای برو ز بَرَم

روح و جانش ازین سخن آشفتبرچسب ها : بهترین حال
بهترین حال
سخت میترسم

پست ' سخت میترسم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سخت میترسم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سخت میترسم

من از آن دیده میترسم

دل من سخت می لرزد

تو حالم را نمیدانی

تو از دردم چه میدانی؟

من از آن دیده میترسم

از آن میخواره ی مست ِ

سیه بازار میترسم

تو از دیوانگیهایم چه میدانی؟

درین غمخانه غمگینم

نگاهم را نمیخوانی

من از آن دیده میترسم

من از باران چشمانت هراسم هست

من از این بازی بی بُرد

میسوزم .چه میدانی؟

نگاهم را نمیخوانی

من از آن دیده میترسم

که آتش زد به جان من

نمیدانی چه ها کردست او بامن

دلم آشوبِ آشوب است

ولی این حال من خوب است

ولی افسوس . وای افسوس

نگاهم را نمیخوانی

من از آن دیده ی بیتاب میترسم

چنان مستم از آن رویا

که من از خواب میترسم

دلم آشوبِ آشوب است

چرا آ

نگاهم را نمیخوانی؟

رمن چیزی نه میپرسی

نه میدانی

شلک های محدثهبرچسب ها : سخت میترسم - میترسم ,دیده ,نگاهم ,نمیخوانی ,میدانی؟ ,دیده میترسم ,آشوبِ آشوب
سخت میترسم
این است هنرش

پست ' این است هنرش ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست این است هنرش ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

این است هنرش

گــــفــــتند که راز دل عــــــیان کـــن بِبَرَش

دیوانـــــــگیت نما ،که بیــــــنی ثــــــمرش

گفـــــتم که دلم خوشســت به دیدارش گاه

ترســــــم چو کنم فـــــــاش ،نماند اثــــرش

شلک های محدثه

هــــــــروز به دیدنــــــــش دلــم خوش باشد

آوخ کـــه اگــــــــر رود نــــــــیایدخــــــــبرش

بــــــــوی تن او به جســـــــم من بخشد جان

مـــــــی آیدو من نشــــــسته ام در گـــذرش

شلک های محدثه

ایـــــــن لذت آمدو شـــــــدش مونــــــس من

او هــــــــست به شام تیره ی من قـــــمرش

او دانـــــــدو، داننـــــــد هـــــــمه رهــــگذران

آنـــــــقدر بـــــــسوزم که بســـــــوزد جگرش

شلک های محدثه

هرچـــــــند ندارد او به من گوشــــه ی چشم

چون اشـــــــک فتاده ام من از چـــــشم تَرَش

دردام نشــــــسته بین ،"رســـــــا" مــیگوید

گر کُشــــت مرا چه باک؟ اینــــست هـــنرش

شلک های محدثهبرچسب ها : این است هنرش
این است هنرش
رسم نامردی

پست ' رسم نامردی ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست رسم نامردی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

رسم نامردی

نشســــــته ام به خیالـــــی که باز مــــــــیگردی

بیین کز آتش عشقم نمانده جزگَردی

بــــــیاد آن شـــــــب و روزی که داغ بــود تـــــــنم

چنین چنان تو به روز و شب من آوردی

بهــــــــرکجا که روم سایه ی تو هــــــستم مــــن

به باورت ننــــشیند چه با دلم کردی

به حســــــــرتم بنشــــــ و ، من ندانــــــستم

درین کویر بدنـــبال آب می گردی

نــــــــمانده دیـــــــگر ازآن ســــــرو قامتــم اثری

درآینه تو نبـــــینی بـــــجز رُخِ زردی

بریده ام به خــــــدا اندرین ســــــراچه ی غــــــم

دوا نبود به دردم ، تو آخـــر دردی

"رســـــــــــا" که رفــــــت زدســت و دگر نیاید باز

ولی بدان که چنین است رسم نامردی

شلک های محدثهبرچسب ها : رسم نامردی
رسم نامردی
به تو فکر میکنم

پست ' به تو فکر میکنم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست به تو فکر میکنم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

به تو فکر میکنم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

با حس،پر احــــــساس، و حـــساس به تو فکر مــیکنم

عاشــــقانه ، درعـــشق،با عشق به تو فکر میکنم

تنها ، به تنــــــهائی، درتنـهائی به تو فکر میکنم

بااحساس ، عاشقانه ،و تنها به تو فکر میکنم

من همیشـــــــه به تو فکر میکنم

به تو فکر مــــــیکنم

به توبرچسب ها : به تو فکر میکنم - میکنم
به تو فکر میکنم
چرا نگاهم نکنی؟؟

پست ' چرا نگاهم نکنی؟؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست چرا نگاهم نکنی؟؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

چرا نگاهم نکنی؟؟

گفتم ز چه رو نظـــر به رویم نـــکنی؟

در محضرعـــــشق کام جویم نکــنی

با هر نگهت به ســینه دل آب شــــود

من می، شوم و، تو در سبویم نکنی

آتـــــش به تنم زنــــی تو با هر نگهت

ایکاش دگـــــــر گـــــــذر ز کویم نکنی

من میشــــــکنم بهر نگه در دل خویش

چون بیـــــــخبران سفر به سویم نکنی

دردام اســـــــیر بودم و ، دَم نـــــزدم

یــارب زشـــــــرارش از چه دورم نکنی

ازخویش گذشــــــته ام ،ببین حال مرا

شــــه برای آبــــــرویم نکــــــنی؟

باشد که دهــــی تقاص گرهســت خدا

تو فــــکر خودی فـــــــــکر غرورم نکنی

ازپای فتاده ام، شـــــدم مثل "رســــــا"

چون مرده شــــدم ،چرا تو گــورم نکنی؟برچسب ها : چرا نگاهم نکنی؟؟ - نکنی
چرا نگاهم نکنی؟؟
سایه تو

پست ' سایه تو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سایه تو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سایه تو

شـــــــبهای پر زدرد به امیدت به ســــــر شــــــدســــت

در آرزوی روز ، شـــــــــب مـــــن به ســـــر شدست

دیدار توســـــــــت در ســـــر من آرزوی مـــــــن

سالیست اینچنین که به یادت به سر شدست

شلک های محدثه

هــــــــــرگز نبــــــــود در سر من جز هــــوای تـــو

این دردهای تــــــــلخ ،چه پر دردِ ســر شدســت

گفتی برو بخــــــــــواب که رویا ســـت حال تو

کو خواب، بی تو به من بی اثر شـــدست

شلک های محدثه

هرگوشـــــــــه را که مینــــــــگرم سایه ی تو هست

این ســـــایه ها چوبختک شــــــام و سحر شدست

هرگـــــــز هوای عشـــــــــق تو از سر بدر نشد

مویم سیاه بود و کنون ســیم سر شدست

شلک های محدثه

دلدادگـــــــــی ببـــــــــین که به پایت نشــــــســـــــته ام

مجـــــــنون ازین حــــــماسه ی من بی خبر شــدست

آتــــــش زدی تـــــــو بر دل و بردیده ی "ر ســـــــا"

گویا که رفته است زخویش و،رفیق قمر شدست

شلک های محدثهبرچسب ها : سایه تو - شدست
سایه تو
همدمی جز خود مجو

پست ' همدمی جز خود مجو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست همدمی جز خود مجو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

همدمی جز خود مجو

جز به خود با غم دل را مــــگو

همدمی در ، بجز در خود، مجو

آتـــــش آباد است، این نامردمـــــی

جــامــــــهای درد دارند ،در ســــــبو

شلک های محدثه

گرچـــــــه با گفتن عذابت کــــــم شود

وای اگر هــــــمدم شـــــود روزی عدو

میــــــزند آتـــــــش به خــــرمن از قفا

همــــــچو دشــــــمن میشود از روبرو

شلک های محدثه

میــــــفرستی لـــــعن و نفرین بر خودت

میــــــشوی چــــــوبی طلا ازهر دوسو

میــــــشود رویت ســـــیه در پیش خلق

میــــــبرد هم عِّز زتـــو هــــــم آبــــــرو

شلک های محدثه

مــــــــیزند آن ســـــــان شـــرر بر جان تو

کـــــــی توانی کـــــــرد دردت بازگــــــو؟

گفــــت باتو آنچــــــه می باید"رســـــــــا"

آب رفــــــــته برنـــــــگردد ســـــوی جــو

شلک های محدثهبرچسب ها : همدمی جز خود مجو
همدمی جز خود مجو
من زدریا سراب میخواهم

پست ' من زدریا سراب میخواهم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست من زدریا سراب میخواهم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

من زدریا سراب میخواهم

ای مــــــغنی ،رباب مـــیخواهم

کاسه ای هم ، میخواهم

زودتر حالــــــیا به ما برســــان

بــــــعد صورتحــساب میخواهم

شلک های محدثه

از تو ای مایه ی امـــــید و حیات

حال و روزی خــــــراب میخواهم

گـــــــفته بودی بیا اشــــارت کن

راســــتی ،فتح باب می خواهم

شلک های محدثه

من ازآن دســــته ام که ازتوفقط

عشــــــق را با عذاب مــــیخواهم

من ازین زیــــــــر واز همیــن بَمها

دیـــــــده ام را پر آب میـــــخواهم

شلک های محدثه

لذت عشـــــــــق در همــــین باشد

سیــــــــنه پر پیــچ و تاب میخواهم

کشــــــــته ای و نگفــته ای تو ،جرا

فـــــــقط از تو جـــــــواب میخواهم

شلک های محدثه

درد و هـــــــــجران و وصل بی پایان

بـــــــی حساب و کتاب میـــخواهم

این "رســــــا" هست واین تمنایش

من ز دریا ســــراب میخــــــواهـــم

شلک های محدثهبرچسب ها : من زدریا سراب میخواهم - میخواهم
من زدریا سراب میخواهم
عاشقترینم

پست ' عاشقترینم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست عاشقترینم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

عاشقترینم

دلم بردی و ، گفتــــــی مـــن اَمینم

که مـــن اینم، چــنان هستم ، چنینم

نفــــــهمیدم چه کـــــردی با دل من

توئــــــــی در آســـــمانها . من زمینم

شلک های محدثه

تـــــــو در اوجی و من پامـال حســـرت

مپــرس از من چه هستی؟بیـن همینم

پشیــــــــمان بـــــودم از دلـــدادگیــــها

تو کردی عاشــــــــق و ،عاشــقتریــنم

شلک های محدثه

ولـــــــی حالا به کُنج خــلوت خویش

ازین خـــــــود کــــــردگیهایم ، غمینم

که تدبـــــــیری ندارد حــــــــال و روزم

کــــــه در دیوانـــــــگیــها آ یــــــنم

شلک های محدثه

به فــــــکر خویشـــــــتن هرگز نـــبودم

کـــــــسی را زارتــــر از خود نبـــــیــنم

"رســـــــا" گوید زدست خویـــــش نالم

دریــــــن غــــــمــــــخانه تنها و حــزینم

شلک های محدثهبرچسب ها : عاشقترینم
عاشقترینم
دلبری کار تو و ، دل شکنی سُنَتِ تو

پست ' دلبری کار تو و ، دل شکنی سُنَتِ تو ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دلبری کار تو و ، دل شکنی سُنَتِ تو ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دلبری کار تو و ، دل شکنی سُنَتِ تو

دلبری کار تو و ، دل شکـــــــنی سُنَــــت تو

درد من دیدی و گفتی که ، بود قسمـــت تو

قســـــمتم بود که در دام تو باشــــــم اَ رزان

مــــــن حراج دل خود کرده ، خـــــریدی آسان

شلک های محدثه

دام در راه نــــــــهادی و ، نگاهــــــــت دانـــــه

شـــــــده ام ســـــــائل پیری به در آن خانــــه

تو گذر میکنـــــــــی و ،ناز تو آرامــــــــش مــن

بیــــــشتر ناز ،هســت همین خواهش من

شلک های محدثه

دیده ای ســــــــوختنم؟، وای چــــــرا خندیدی؟

برســـــــرم چکـــــــش نامردی خود کوبـــیدی

چـــــــه اثر داشت که گویم غم خود را باتـــو؟

به کــــــه گویم .به دلِ سنــــــگ و،نگویم باتو

شلک های محدثه

حاصــــــــلم نیســـــت بجز ناله ی بی فرجامم

گــــــــو که مجنــون بخَرَد از مـــــــنِ بیدل ،نامم

چون "رســـــا" سوختنــش ی عالم باشد

سوختــــــم بین که شـــــــرر بر پر و بالم باشـــد

شلک های محدثهبرچسب ها : دلبری کار تو و ، دل شکنی سُنَتِ تو
دلبری کار تو و ، دل شکنی سُنَتِ تو
گریه کنم

پست ' گریه کنم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست گریه کنم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

گریه کنم

کاش مــــــیشد ،یه هـــــــوا گریـــه کنم

نهراســــــــم زصـــــــدا ،گریه کنم

برکشـــــــم از ته ســـینه فریاد

غرق نفرین و دعا،گریه کنم

شلک های محدثه

روز درحســـــــــرت و،شیــــــــهای سیاه

نیمه شــــــــب تا به صــبا ،گریه کنم

کر کــــنم گــوش همه اهل جهان

نکنم شرم و حیا ،گریه کنم

شلک های محدثه

چه به ســـــــــر آمـــــــده زین دور فلک

از غــــــــم و جــــور وجفا ،گریه کنم

ســــــر به دیواره ی هر خانه زنم

شوم از خویش رها،گریه کنم

شلک های محدثه

چون قلـــــــندر بشـــــــوم نوحه سـرا

بـــــی دُهل ،ســــازونوا، گریه کنم

پای کـــــوبم به زمین بــی پروا

از زمین تا به سما گریه کنم

شلک های محدثه

نکــــــنم شــکـــــوه ز بیـــــــــماری دل

بی تـــــــقاضـــــــای دوا،گـــریه کنم

سیـــــــم آ بزنــــــــم نعره ن

پیش هر شاه و گدا،گریه کنم

شلک های محدثه

دســــــــت کوبم به ســــــــرو ناله کــــنان

زخدا پیـــــــش خــــــدا ، گــــریه کنم

چون"رســــــــا" دل بـــزنم بر دریا

زوبپرسم که چرا، گریه کنم

شلک های محدثهبرچسب ها : گریه کنم - ،گریه
گریه کنم
عشق بی ثمر

پست ' عشق بی ثمر ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست عشق بی ثمر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

عشق بی ثمر

زین هـــــمه آتش ســـــــوزنده ترا نیســــــــت خــبر

به ســـــــرم نیـــــــست هوای دگـــــران یاکه دگــر

شــــــوق دیدار اگر هســــــــت هـــــوای رخ توست

آتــــــش اندر دل ما هـــــــست ،که بینــی تو به سر

شلک های محدثه

زین ســـــبب شمع شـــــــدم تاکه تو ســـوزم بینی

برســــــرم آتـــــــش و، بردیده ی من خــــون جــگر

کاش مــــــــیشد نپــــــــسندی دل دیوانـــــه ی ما

تا ز دام تـــــــــو گـــــــریزم بــــــــروم تا به قــــــمر

شلک های محدثه

لحـــــــظه ای نیســـــــــت که از یاد تو غافــل باشم

هوســــــم نیــــــــست که یکدم زقفـــــس گیــرم پر

هـــــــمه جا هـــــــست خــــــی به مَثَل سایه من

ســــــــوزم آنســــــــت مرا نیســــت ازین عشق ثمر

شلک های محدثه

گرچه در ســـــینه بماندســــــــت غم و درد ولـــــــی

عــــــاقل از رخ بشـــــــناسد شــــــــررِ این اَخـــــگر

هرچـــــــه گویــــم سخن بیهده از عشقِ "رســا"ست

داغ ایــــــــن آتــــــــــش سوزنده رســیــــده به بَصَـر

شلک های محدثهبرچسب ها : عشق بی ثمر
عشق بی ثمر
انکار عشق

پست ' انکار عشق ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست انکار عشق ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

انکار عشق

سالیانـــــست فقط نــــقش خــــــــیال

نقـــــش آن لحظه ی پر نقش و نگار

گرچه خا تری و سرد شده

شده آویزه ی ذهنم انگار

زیر پــــــلکم شـــــــده پنـــــهان نگهت

منــــــتظر تا کـــه نهم چشم به هم

که بیاید به ســــراغم باعشق

تا بســوزاندم او با اطــوار

تا دم صــــــبح ســــــرم گرم تـــــو بود

لحـــــــظه ای خاطره ها محو نشـــد

شــــــده ای همدم تنهائی و خواب

دل که بردی و نــکردی اقرار

باز چـــــــون روز شـــــــــود تابنـــــــده

مــــــن به امــــــید شـــــــب آینده

گشــته ای خاطـر ه ای سوزنده

کـی توان است "رسا" را انــکار

شلک های محدثهبرچسب ها : انکار عشق
انکار عشق
بیهوده سوختم

پست ' بیهوده سوختم ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بیهوده سوختم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بیهوده سوختم

بیهوده سوختم، هــــــوســـــی بود در دلم

زین عشق و عاشقی نفسی بود حاصلم

برزیر پافکـــنده دل و، دیدم که مــیروی

برداشتم دل و، حل گشته مشکلم

شلک های محدثه

دیـــــــدی نبـــــــود ناله ام از سوز و از گــداز؟

حالیــــــست گوئیا ،که من ازخویـش غافلم

در وهــم و، در خــــــیال ندانسته پَر زدم

بحریست موجِ عشق، من انگار ساحلم

شلک های محدثه

اکـــنون که رفته ای، شده ام بی خیال عشق

زاغی بُدم کــــــنون ، بخدا هــــمچو بلبلم

از پای خویــش بند اسارت گسسته ام

دیوانه ام مَبین تو کنونی ، که عاقلم

شلک های محدثه

میــــــــخواستی که ســـــــر بنــهم زیر پای تو

دل دادم آن زمان، بخــــــی که جاهــــــلم

اما "رســــــــا" رهاســـت زدامت بیا ببین

بر بام آسمان برسد ،بانگِ قُلقُلم

شلک های محدثهبرچسب ها : بیهوده سوختم
بیهوده سوختم
سرشت آدمی با درد گِل شد

پست ' سرشت آدمی با درد گِل شد ' به صورت خودکار از وبلاگ رویا های تنهائی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سرشت آدمی با درد گِل شد ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سرشت آدمی با درد گِل شد

زبـــس درد است اندر ســـــینه ی من

نـــــگه، گُم گـــــشته در آئیــنه ی من

به درمـــــــان خو نکـــردم ، دردمندم

مـــــــیان آتشـــــــم ، همچون سپندم

شلک های محدثه

به مــــــــــن آموخـــــــت دور زندگانــی

که تــــــنها درد باشـــــــد جــــــاودانی

ســـــــرشت آدمــــــی با درد گِل شد

درونـــــــش تکه ای جــــا ماند، دل شد

شلک های محدثه

درون دل بـــــــــشد از درد لبــــــریــــز

زســـــــــــوزو،عشق ،وزبیــــداد سرریز

مـــــــــن این دانــــم ولیکــــــــن ناتوانم

که از دســــــــــتِ غــــمم خود را رهانم

شلک های محدثه

هـــــــــمان بهتر بـــــسوزم با غم خویش

که درمانی نــــــــدارد این هــــــــمه نیش

"رســــــــــا" تنها نباشـــــــــتد زار و نالان

که گــــــــردون کرده دنـــــیا را بدین سان

شلک های محدثهبرچسب ها : سرشت آدمی با درد گِل شد
سرشت آدمی با درد گِل شد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24 میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24 2016