یک فعال صنفی بازار سیم کارت های تلفن همراه با بیان اینکه برای برخی سیم کارتها با شماره های خاص اصلا قیمتی نمی توان تعیین کرد، از آ ین قیمت سیم کارت های معمولی در بازار خبر داد. گویا آی تی – غلامحسین اظهری – فعال صنفی بازار سیم­ کارت­های تلفن همراه ، از آ ین وضعیت قیمتی سیم­ کارتها در بازار[ادامه مطلب]