محققان دستگاهی ساختند که از طریق بینی اعصاب را تحریک کرده و باعث ساخت اشک و درمان احتمالی سندرم خشکی چشم می شود. گویا آی تی – دستگاه “truetear” که یک محرک عصبی است، یک عصب را در حفره بینی تحریک می کند و موجب می شود که اشک از چشم ها جاری شود. سندرم خشکی چشم یک ح [ادامه مطلب]