تا پیش از آمدن پی ل ۲، هندست های گوگل در زمینه دوربین حرفی برای گفتن نداشتند. اما گوگل پی ل ۲ در این زمینه چنان با قدرت قدم برداشت که توانست از dxomark عنوان دارنده بهترین دوربین را بگیرد. هرچند متاسفانه اخیرا برخی از کاربران این دستگاه با عکاسی زیر نور led مشکل داشته اند. گویا آی تی[ادامه مطلب]