علی ادیانی قائمشهر و سواد کوه در مجلس شورای ی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به مشکلات کارخانجات نساجی مازندران مستقر در قائمشهر گفت: اینجانب در همین راستا از اقتصاد و دارایی سوال کرده و توضیح خواستم. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]