رئیس اتحادیه بنکداران پارچه تهران با بیان اینکه سه هزار واحد صنف بنکداران تعطیل یا محل عرضه پوشاک خارجی شدند، گفت: با برچسب مالیات به عناوین مختلف از مردم پول می گیرند. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]