پوشاک ایرانی را به اسم خارجی می فروشند، پوشاک تقلبی را به جای اصل می فروشند، از کیفیت پوشاک ایرانی بد می گویند و بازاری می سازند که جز سردرگمی و گیجی دستاوردی برای مشتریان ندارد.

مثلث ناراضی
 
تولیدکننده، فروشنده و مشتری همه در این بازار ناراضی اند و به نظر می رسد از این ب وکار ی رضایت ندارد. یک تولیدکننده در توضیح ن یتی اش می گوید:«ما در بازار داخلی رقبای قدرتمندی داریم، سال هاست لباس های خارجی بازار را پر کرده اند و برای لباس های تولید داخل مجال و فرصتی نمانده است. به نظر می رسد رقابت بر سر دو مؤلفه قیمت و کیفیت است، اما این فقط ظاهر ماجراست و عملا مؤلفه های دیگری بر این بازار حاکم هستند.» 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]