مد و فشن در دنیای پوشاک، حرف نخست را می زند. در واقع این مدها هستند که امکان تصاحب بازار را برای تولیدکنندگان فراهم می کنند، اما طراحان پوشاک در ایران آنگونه که باید به این مقوله ها نپرداخته اند، از این رو صنعت پوشاک نتوانسته آنگونه که باید در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

به گفته کارشناسان اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک از آنجایی که صیانت از حجاب و در پوشش برای ایرانیان اهمیت ویژه ای دارد مسئولان اجرایی تلاش د با همراهی بخش خصوصی مد ایرانی- ی را طراحی کنند. بعد از گذشت سال ها تلاش برای طراحی و نهادینه این طرح، هنوز نتوانسته ایم آنگونه که باید این طراحی از پوشاک را در بین مردم جا بیندازیم و همچنان عاجز از طراحی یک مد مستقل هستیم، به گونه ای که می توان گفت وابستگی ۱۰۰درصدی به طراحی های کشورهای خارجی داریم. البته مانتو جزو محدود پوشش هایی است که فقط در ایران کاربرد دارد، از این رو طراحان ایرانی توانسته اند در دوخت و عرضه آن به موفقیت های قابل توجهی دست یابند، اما نباید فراموش کنیم که هنوز تا رسیدن به ایده آل فاصله زیادی داریم و باید برای شکوفایی در این زمینه سرمایه گذاری جدی تری کنیم. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]