صنعت پوشاک هویت ساز است و کارکرد فرهنگی، روانشناسی لباس غیرقابل انکار. از آنجایی که کارکرد فرهنگی و هویت ساز لباس بسیار تاثیرگذار است. با دگرگونی هایی که در صنعت پوشاک و تجارت رخ داده، نظریه های مشهور تجارت و برندینگ تبدیل به یک هویت شده اند.

اولویت های فرهنگی زیادی در حوزه پوشش وجود دارد، اما باید در نظر داشت که توجه به این امر فقط از مسیر فرهنگی ممکن نیست و باید به حوزه اقتصادی و بازار نیز توجه کرد.
در بحث اشتغا ایی در صنعت پوشاک باید گفت که ایران از جمله فلات خشک است و در کشاورزی و صنایع به آب زیادی نیاز داریم، اما صنعت پوشاک نه تنها آلایندگی ندارد، بلکه در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نیز می تواند موثر باشد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]