همشهری آنلاین: بیماری مزمن انسدادی ریه (copd) یک بیماری وخیم است که می تواند مرگ مبتلایان منجر شود.