همشهری آنلاین: برخی از نقاشی های مشهور جهان، رازی را در زیر لایه های رنگی خود پنهان کرده اند که به مرور زمان آشکار می شود، اما این راز در تابلوی نقاشی درختان زیتون اثر ون گوگ در معرض دید قرار داشت، و فقط به دلیل اینکه ی به آن توجه نمی کرد تاکنون دیده نشده بود.