همشهری آنلاین: پارلمان قبرسِ ترک نشین به برگزاری انتخابات زودهنگام رای داد.