همشهری آنلاین: تیتر یک رو مه های ورزشی صبح ایران به ز له در غرب کشور ، برد تیم ملی دربرابر ونزوئلا و ستارگان خط حمله این تیم اختصاص دارد: