ترجمه ى سارا منصورى: مى گوید نباید فکر کنیم وجود اسکلت ها در یک انیمیشن وماً ترسناک است. او با تلاش هم تیمى هایش در انیمیشن «کُوکُو»، دنیاى متفاوت و رنگارنگى را خلق کرده که بیننده از بودن در آن احساس غربت نکند و قدم زدن در آن براى انسان ها لذت بخش باشد. دنیایى که در جهانى که مى شناسیم ریشه دارد.