همشهری آنلاین: شبکه خبری آسیا تایمز از چین گزارش داد این کشور قصد دارد با توجه به ش ت تروریست های در روابط اقتصادی با این کشور را گسترش دهد.