هفته ی یادبود جهانی قربانیان حوادث رانندگی از ۳۰ آبان تا ۶ آذر است.