همشهری آنلاین: اگر در ساختمان های مرتفع زندگی می کنید، شاید این سؤال برایتان مطرح شده باشد که در هنگام زمین لرزه چه باید کرد؟ آیا باید در ساختمانتان بمانید یا باید از آن بیرون بیایید.