همشهری آنلاین: استاندار کرمانشاه گفت: ز له استان کرمانشاه در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است و ۱۲ هزار مسکن شهری و ۵ هزار مسکن روستایی در این ز له ویران شده اند.