زعفران ایران که در بازارهای بین المللی به طلای سرخ مشهور است در قالب اوراق گواهی س در بورس کالای ایران عرضه می شود.