همشهری آنلاین: یک بازمانده زمین لرزه روز ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) ۲۰۱۷ هست ونیستش را روی ویرانه های خانه اش در شهر س ل ذهاب در استان کرمانشاه ایران بر دوش دارد.