«به این مردم کمک کنید. آنها چادر می خواهند.» این جمله را آنهایی که راهی مناطق ز له زده در استان کرمانشاه شده اند، زیاد شنیده اند.