«اولین و مهم ترین مسئله پایتخت انسجام در کل فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و پرهیز از هرگونه اقدامات جزیره گونه است.» این جمله ای بود که معاون جدید امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در مراسم معارفه خود گفت.