بعضی وقتا مث الان از خدا میخوام نیمه گمشدم رو برسونه زودتر.. واقعا مشتاقم ببینم کیه!!