دقت کرده اید توی این ها آدم ها تا وقتی بد هستند در بد بودنشان خیلی وحشتناکند ولی همین آدم ها وقتی خوب می شوند کاملا معمولی می شوند، گرگ بودند می شوند. مثلا کاکرو در کارتون فوتبالیست ها که تا وقتی رقیب سوباسا بود کابوس همیشه ی ما بچه ها بود ولی وقتی دوست بود در تیم ملی یک بازیکن کاملا معمولی بود، همه ی شوت های ببری اش را دروازه بان آلمان می گرفت. من دوست ندارم مثل آدم های بد، نقش دوم داستان زندگی ی باشم ولی حالا که ما را به کلوپ نقش های اول راه نمی دهند می ترسم آ ش یک آدم معمولی باشم. اصل داستان این است که ما این جاده لعنتی به سمت کوی نیک نامی را پیدا نکردیم وگرنه شاید می توانستیم مثل اسب از روی موانع بپریم.