چند وقتی هست ورزش می کنم اوایل دستگاه ها رو بلد نبودم به این و اون نگاه می ولی خب نمی تونستم بلافاصله بعد از اون ها برم یارو با خودش می گفت حالا ما یه غلطی کردیم. بعضی وقتا دستگاه رو که استفاده می کنم وزنه هاش رو می برم بالا تا نفر بعدی که میاد با اینکه من رو نمی شناسه با خودش بگه وای نفر قبلی چقدر زورش زیاد بوده. از این خوشحالی های زودگذر.

ب قبل خواب یه مقدار میوه خوردم حالا نمی دونم چی بود ولی شب خوابم نمی برد. داشتم فکر می چرا اینطوریه که مثلا میگن میگو برای هوش و اینا خوبه شما ده سال می خوری یه ذره هم تاثیر نداره حالا اگه یه میوه ای اب باشه بخوری به یه ساعت نکشیده می میری. یه باگ دیگه در خلقت انسانها، ان شالله در ورژن بعدی اصلاح شه.