یکی از آشناها به پسر 30 ساله ش که بیکاره و ازدواج هم نکرده می گفت من وقتی سن تو بودم 3 تا بچه داشتم، داشت سرزنشش می کرد. از این صحبت های پدر و پسری. گفتم خوب یکی از اون سه تا بچه همینی شده که الان داری بهش سرکوفت می زنی. به هر حال من واقعا مردم رو درک نمی کنم که برای بچه دار شدن خودشون رو می کشن، زندگی ها خالی شده. حالا باز ابن سینایی زکریایی چیزی باشی میگی بچه م یه چیزی میشه، ژن خوب رو میگم. از این می سوزم که یکی ممکنه برگرده بگه از کجا معلوم، پدر انیشتین که نابغه نبود. می دونین بچه دار شدن که بد نیست اون خودکشی رو درک نمی کنم و از یک عمر ضجه و ناله بعدش متنفرم. از اینکه خب اگر می خواستی کار فوق العاده ای ی و مردانگی ت رو به رخ جهانیان بکشی قبلش هوای پدر و مادرت رو می داشتی، زندگی شده یه دور باطل. حالا البته با این استدلال خودمم به دنیا نمی اومدم که الان برای شما درافشانی کنم، گفتم که، یه چند تایی مثل من و انیشتین و اینا استثناییم.