ایسنا نوشت: کشور گفت: آب و برق از اول حادثه قطع شد اما اکنون ٩٠ درصد آب و برق این مناطق وصل شده است و برای برقراری گاز نیز ابتدا باید نشتی ها برطرف شود.