سید حسن قاضی زاده هاشمی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه درباره نیازهای داروئی و تجهیزات پزشکی در مناطق ز له زده غرب کشور توضیحاتی داد که در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.