انیمیشن «سوزنبان»، برنده جوایز جشنواره های معتبر بین المللی در بخش مسابقه دومین جشنواره و ع راه آهن به نمایش درمی آید.