صدها تن محموله ی اقلام امدادی ستاد اجرایی فرمان حضرت (ره) به مناطق ز له زده رسید.