آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر ۵ شهید تازه تفحص شده ی ناجا در شیراز برگزار شد.