ایسنا نوشت: کاردار سفارت عربستان در بیروت پس از آغاز موجی از انتقادات گسترده از سوی لبنانی ها علیه عربستان و اتهام مسؤولان این کشور به ربودن سعد حریری در پی اعلام استعفایش در ریاض و عدم بازگشتش به لبنان، با انتشار توئیتی تمس آمیز از تصویر "بتمن" که در حال سیلی زدن به مردی دیگر است، استفاده کرد.