ایسنا نوشت: عربستان در سازمان ملل اعلام کرد، این نخستین بار نیست که حریری به عرسبتان سفر می کند و وی همواره به ریاض آمد و شد دارد.