تسنیم نوشت: حمیدرضا مقدم فر می گوید: اگر مسئولان نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند و برای تحقق آن انقل عمل کنند، حربه تحریم دشمن هم ش ت خواهد خورد.